Mogenpörts historia

Uppdaterad 23.10.2011

Tillbaka | Hemsidan

 

 Johan Ståhl:

 

MOGENPÖRTBORNAS ESTNISKA RÖTTER

 

Många invånare i Mogenpört i Pyttis är ännu idag medvetna om att några av deras förfäder i tiderna hade kommit från den södra sidan av Finska viken, från Estland.

Under den senare hälften av 1700-talet lämnade en betydande ström av flyktingar de tidigare svenska provinserna Estland och Livland, vilka ju som en följd av Stora Nordiska kriget och freden i Nystad 1721 hade kommit under ryskt herravälde. Flyktingarna, som säkert i huvudsak kom från kusttrakterna, tog sig med små båtar över till Gotland och Roslagen eller till Åbolands och Nylands skärgårdar. Orsakerna till flyktingströmmen var dels allmogens försämrade ekonomiska och sociala situation till följd av de lokala adliga tyska storgodsägarnas förtryck, dels rädslan för de ryska soldatutskrivningarna. Å andra sidan var kontakterna över havet ingenting nytt, så det kunde också finnas andra orsaker. Det gemensamma draget var emellertid att flyttningen skedde utan de ryska myndigheternas tillstånd. Enligt fredsfördragen i Nystad och Åbo (1743) var Sverige i princip skyldigt att återsända flyktingarna, men dessa fick dock ofta i praktiken stanna kvar {1}.

 I denna artikel redogörs för fyra syskon som under slutet av 1700-talet kom över Finska viken till Strömfors, som ju då ännu var en del av Sverige. Ur finländska källor {2} har inte framgått varifrån i Estland {3} de kom. Det sannolika är väl att de kom från någon ort rakt söder om viken. På olika vägar kom de eller en del av deras barn att bosätta sig på Mogenpört. Nykomlingarna smälte så småningom, även språkligt, in i den svenska ortsbefolkningen.

Denna släktutredning har avgränsats till fem generationer och till att omfatta de släktgrenar som bosatte sig på Mogenpört.

 

Tabell 1.

 

 I. Simon. Personen har ännu inte kunnat dokumenteras. Sannolikt torde han dock ha varit bosatt i Livland, d.v.s. Estland. —Gift med N.N.

II. Barn:

Hans Simonsson Kampus. Född 1763 {4}. Torpare. Död i 59 års ålder 5.6.1822 i Strömfors (Gäddbergsö, Kampus). Tabell 2.

Eva Simonsdotter. Född cirka 1764. Död i 41 års ålder 18.4.1805 i Pyttis (Stensnäs, Krokö). Tabell 8.

Matts Simonsson Kampus. Född 1765. Torpare. Död 22.1.1838 i Pyttis (Hinkaböle). Tabell 15.

Mickel Simonsson Reimars Kampus. Nämns även med tillnamnen Reimars eller Reiman. Torde ha fått tillnamnen under tiden i Strömfors. Född 1787 i Livland. —Tjänade enligt en familjetradition {5} som betjänt hos furst Golitzyn i S:t Petersburg. Denna uppgift kan stödas av att han i sitt 2.5.1842 daterade och i S:t Petersburg upprättade testamente {6} bl.a. förordnade pastorn vid S:t Mariæ finska församling i S:t Petersburg "att utaf aflidne Furst Alexander Michailovitsch Golitzyns arfvingar Deras Erlauchter Michail och Feodor Alexandrovitsch Golitzyn, enligt skuldsedel uppbära Två tusen (2000) Rubel Banko Assignationer" och fördela dem på ett närmare angivet sätt. Var enligt samma tradition sedermera sågägare i den ryska huvudstaden. Han lyckades tydligen förtjäna ihop en viss förmögenhet. —Hans brorson Jonas Hansson Kampus köpte 9.10.1835 i sitt eget namn för 12.000 rubel banco assignationer Hinkaböle enstaka frälsehemman i Pyttis (Bild). Säljare var ägaren av Stockfors gård Johan Gustav Schatelowitz. Efter Jonas död 1836 uppstod en tvist om vem som egentligen var rättmätig ägare till Hinkaböle. Jonas arvingar gjorde anspråk på hemmanet och hänvisade till att köpet hade uppgjorts i Jonas namn. Mickel kunde emellertid visa att Jonas hade handlat för hans räkning och med hans pengar. Parterna förliktes 16.9.1838 och Mickel erhöll fastebrev på 6/7 av hemmanet. Men eftersom en brorsdotter Margareta Elisabet Hansdotter Kampus inte hade undertecknat denna överenskommelse, förblev den återstående 1/7 hennes {7}. —Vistades tydligen största delen av tiden i Ryssland, även om han nämns i Pyttis kommunionbok 1844-1854. —Död 14 eller 15.6.1848 i S:t Petersburg {8} (Se bouppteckningen).

 

Tabell 2.

 

 II. Hans Simonsson Kampus (far Simon, tabell 1). Torde ha fått tillnamnet Kampus under tiden i Strömfors. Född 1763 {9}. Torpare. Inflyttade 1792 till Kattön under Sarvlax gård i Pernå från Reimars i Strömfors. Återflyttade 1795 till Strömfors. Bosatt på Kampus torp under Gäddbergsö eller Reimars enstaka hemman där. Död i 59 års ålder 5.6.1822 i Strömfors (Gäddbergsö, Kampus). —Gift 28.10.1799 i Pernå med Anna Kaspersdotter. Född 8.2.1783 i Pernå (Kejvsalö). Föräldrar: Kasper Tõnisson och Maria Jöransdotter. Vid giftermålet torpardotter från Kattön i Pernå. Död i 52 års ålder 7.5.1822 i Strömfors (Gäddbergsö, Kampus).

III. Barn:

 Jonas Hansson Kampus. Född 1802 {10}. Torpare. —Fiskartorpare på Kampus torp under Gäddbergsö eller Reimars enstaka hemman i Strömfors. —Köpte 9.10.1835 av Johan Gustav Schatelowitz, som var ägare av Stockfors gård i Pyttis, för 12.000 rubel banco assignationer Hinkaböle enstaka frälsehemman i Pyttis. Det visade sig dock efter hans död att han hade handlat på sin farbror Mickel Simonsson Reimars Kampus räkning och med hans pengar {11}. —Det är osäkert om han hann flytta till Hinkaböle eftersom han vid sin död ännu antecknades vara bosatt på Gäddbergsö. Drunknade under en sjöresa i 34 års ålder 30.10.1836.

Anna Maria Hansdotter Kampus. Född 9.9.1804 i Strömfors (Reimars). Vid giftermålet torpardotter från Kampus torp under Gäddbergsö eller Reimars enstaka hemman i Strömfors. —Gift 26.11.1829 i Strömfors med Anders Jöransson Långvik. Torpare, landbonde. Bosatt i Långvik under Lappom gård i Strömfors.

Anders Hansson. Född 29.12.1806 i Strömfors (Reimars). Död 12.3.1892 i Pyttis (Hinkaböle). Tabell 3.

Helena Sofia Hansdotter Kampus. Född 29.7.1809 i Strömfors (Gäddbergsö, Reimars). Lotshustru. Död 14.6.1890 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift 13.12.1827 i Strömfors med Johan Eriksson Sjögren. Född 1798 {12}. Lots, fiskare. Vid giftermålet lotslärling från Österby i Vahterpää i Strömfors. Bosatt på Lövö där. Kallas 1829 och 1831 lots och 1837 torpare. Utflyttade 1840 till Pyttis. Fiskartorpare på Sommarö under hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by där. Död 4.11.1859 i Pyttis.

Margareta Elisabet Hansdotter Kampus. Född 16.9.1812 i Strömfors (Reimars). Flyttade 1836 från Strömfors till Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis. Död 27.9.1867 i Pyttis (Svartbäck, Kuggas) —Gift 22.10.1840 i Pyttis med Anders Pettersson Kuggas. Född 10.12.1814 i Pyttis (Svartbäck, Kuggas). Bonde. Föräldrar: Petter Jonasson Kuggas och Helena Mickelsdotter. Bosatt på hemmanet Kuggas Nr 12 i Svartbäck by i Pyttis. Död 11.6.1867 i Pyttis (Svartbäck, Kuggas)

Johan Hansson Kampus. Född 11.8.1818 i Strömfors (Gäddbergsö eller Reimars, Kampus torp). Bonde. Död 29.10.1886 i Pyttis. Tabell 6.

Matts Hansson Kampus. Född 2.2.1821 i Strömfors (Kampus). Död 20.12.1826 i Strömfors (Kampus).

 

Tabell 3.

 

 III. Anders Hansson (far Hans Simonsson Kampus, tabell 2). Tillnamn före flyttningen till Pyttis, Kampus. Nämns någon gång även med tillnamnet Hinkaböle. Född 29.12.1806 i Strömfors (Reimars). Flyttade 1836 från Strömfors till Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis. Död 12.3.1892 i Pyttis (Hinkaböle). —Gift 29.12.1843 i Pyttis med Maria Mårtensdotter. Född 3.7.1815 i Pyttis (Österkyrkoby, Stråka). Föräldrar: Mårten Mårtensson och Elisabet Mattsdotter. Torpardotter från Stråka under Stockfors gård i Österkyrkoby i Pyttis. Vid giftermålet tjänstepiga från hemmanet Ståhl Nris 4-5 i Mogenpört by. Därefter bosatt på Hinkaböle enstaka hemman. Död 17.8.1893 i Pyttis.

IV. Barn:

Anders Mariasson. Född 24.4.1843 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 6.5.1843 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl).

Hans Henrik Andersson. Född 15.11.1844 i Pyttis (Hinkaböle). Styrman, skutskeppare, bonde. Död 31.7.1921 i Pyttis (Mogenpört). Tabell 4.

Karl Fredrik Andersson. Född 15.10.1847 i Pyttis (Hinkaböle). Död 8.9.1858 i Pyttis.

Emanuel Andersson. Född 10.4.1850 i Pyttis (Hinkaböle). Sjöman. Död 3.4.1875 i Pyttis. Tabell 5.

Amanda Sofia Andersdotter. Född 25.2.1859 i Pyttis. Död 21.10.1865 i Pyttis.

Emilia Sofia Andersdotter. Född 22.9.1867 i Pyttis. Död 24.9.1867 i Pyttis.

 

Tabell 4.

 

IV. Hans Henrik Andersson (far Anders Hansson, tabell 3) (Bild). Nämns även med tillnamnet Rasi. Född 15.11.1844 i Pyttis (Hinkaböle). Styrman, skutskeppare, bonde. Vid giftermålet från Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis. Flyttade till svärfaderns 1/4 av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by. Död 31.7.1921 i Pyttis (Mogenpört). —Gift 20.12.1870 i Pyttis med Maria Karlsdotter Rasi (Häggbom) (Bild). Född 31.10.1852 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bosatt på 1/4 av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Död 19.12.1920 i Pyttis (Mogenpört).

V. Barn:

Emilia Hansdotter Rasi. Född 6.8.1872 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bondhustru. Vid giftermålet bonddotter från hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt på en del av hemmanet Joas Nr 9 i Västerkyrkoby. Död 9.5.1909 i Pyttis (Västerkyrkoby). —Gift i mannens första äktenskap 18.12.1896 i Pyttis med Aron Johansson Joas. Född 12.1.1874 i Pyttis (Västerkyrkoby, Joas). Bonde. Föräldrar: Johan Johansson Joas och Ulrika Pettersdotter. Bosatt på en del av hemmanet Joas Nr 9 i Västerkyrkoby i Pyttis. Död 27.7.1950 i Pyttis.

Evert Ögård. Ursprungligt tillnamn, Rasi. Född 27.4.1874 i Pyttis (Mogenpört). Jordbrukare. Bosatt på lägenheten Mopört (i dagligt tal Mattas) i Mogenpört by i Pyttis. Död 1.1.1921 i Pyttis (Mogenpört). —Gift 27.4.1899 med Alina Ståhl. Född 26.6.1879 i Pyttis. Död 18.1.1963 i Pyttis. Föräldrar: Anders Jonasson Ståhl och Fredrika Vilhelmina Rasi.

Wilhelm Ögård (Bild). Ursprungligt tillnamn, Rasi. Född 8.4.1877 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Jordbrukare. —Studier vid Nykarleby folkskolseminarium, avgick 1899. —Bebrukade Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis. Bosatt på Äikäs gård i Kilpeenjoki by i Viborgs landskommun 1902-1910. Bosatt på Simola gård i Leppärlä by i Vichtis 1911-1916. Bosatt på Hämeenvaara gård i Järvenpää by i Viborgs landskommun från 1916. Byn hörde fr.o.m. 1921 till nybildade Vahviala kommun. Återvände i och med vinterkriget 1940 till Hinkaböle i Pyttis. —Kommunalstämmans i Pyttis ordförande 1901-1902. Kommunala förtroendeuppdrag i Viborgs landskommun. Medlem av styrelsen för Maalaisten Säästöpankki i Viborg. Medlem av kommunalfullmäktige och kommunalnämnden i Vichtis. Medlem av direktionen för Vihdin Kansanopisto. —Han skrev även dikter. —Död 1.11.1962 i Pyttis. —Gift 1:o i hustruns andra äktenskap 26.5.1899 med Anna Alina Herrmans (Bild). Född 10.4.1873 i Pyttis. Jordbrukarhustru. Föräldrar: Henrik Johansson Herrmans (f.d. Viiala) och Elisabet Andersdotter. – Hade 1895 genom boskifte och testamente erhållit Hinkaböle gård i Pyttis. Död 28.9.1908 i Viborgs landskommun. Jämför tabell 7. —Gift 2:o 12.6.1910 med Aina Rauha Sacklén (Bild). Född 6.4.1890 i Åbo. Död 8.7.1964 i Pyttis.

Axel Herbert Ögård (Bild). Ursprungligt tillnamn, Rasi. Född 20.2.1885 i Pyttis (Mogenpört). Jordbrukare. Bosatt på lägenheten Mopört (i dagligt tal Mattas) i Mogenpört by i Pyttis. —Ordförande för ungdomsföreningen Skärgårdens Vänner i Pyttis 1907-1917. Död 10.10.1945 i Pyttis. —Gift 30.6.1911 med Selma Katarina Anttas. Född 24.8.1890 i Pyttis. Jordbrukarhustru. Föräldrar: Kristoffer Anttas och Maria Eriksdotter. Bosatt i Mogenpört by i Pyttis. Död 4.3.1960 i Pyttis.

 

Tabell 5.

 

IV. Emanuel Andersson (far Anders Hansson, tabell 3). Nämns även någon gång även med tillnamnet Hinkaböle. Född 10.4.1850 i Pyttis (Hinkaböle). Sjöman. Bosatt på Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis. Död 3.4.1875 i Pyttis. —Gift 20.7.1870 i Pyttis med Lovisa Johansdotter Appel. Född 16.3.1844 i Mörskom. Vid giftermålet tjänstepiga från Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis. Död 28.3.1921 i Pyttis (Hinkaböle).

V. Barn:

Matilda Maria Emanuelsdotter. Född 21.6.1874 i Pyttis (Hinkaböle). Död 29.4.1953 i Pyttis —Gift 16.8.1895 i Pyttis med Johan Pettersson Broas. Född 19.2.1874 i Pyttis. Bondeson på en del av hemmanet Öster-Broas Nr 6 i Broby i Pyttis. Död 3.2.1916 i Pyttis.

 

Tabell 6.

 

III. Johan Hansson Kampus (far Hans Simonsson Kampus, tabell 2). Nämns även med tillnamnet Hinkaböle. Född 11.8.1818 i Strömfors (Gäddbergsö eller Reimars, Kampus torp). Bonde. —Flyttade 1836 från Strömfors till Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis. —Erhöll genom testamente 6/7 av Hinkaböle efter sin 1848 avlidna farbror Mickel Simonsson Reimars Kampus. Enligt testamentsvillkoren skulle testators övriga brorsöner Anders Hansson Kampus (d.v.s. Johans bror) och Gregorius Mattsson Reiman, om de ville bo på hemmanet, så länge de levde där "åtnjuta anständigt underhåll" {13}. Anders och Gregorius krävde emellertid 4.3.1851 på tinget att testamentet skulle förklaras ogiltigt. Under rättegången visade det sig emellertid att Gregorius redan tidigare hade avstått från sin rätt, enligt testamentet, till visst däri nämnt lösöre. Han hade därigenom enligt Johan godkänt testamentet. Gregorius uteblev efter detta avslöjande från följande rättegångstillfälle. Johan och Anders nådde därefter 27.2.1852 en förlikning i målet. Johan fick behålla äganderätten till hemmansandelen, men Anders erhöll rätt att bebo den på gårdens gamla tomt befintliga byggnaden, bestående av två boningsrum med förstuga jämte därtill hörande uthus. Anders fick dessutom vissa rättigheter att utnyttja gårdens ägor {14}. —Johan, som "icke gittat bestrida" säljarnas "rättmätiga anspråk" på hemmansandelen, köpte 7.4.1849 den återstående 1/7 av sin syster Margareta Elisabet Hansdotter Kampus jämte make för 300 rubel silver {15}. —Död 29.10.1886 i Pyttis. —Gift 21.10.1840 i Strömfors med Dina Jonasdotter Björkman. Född 18.6.1819 i Strömfors (Österby). Vid giftermålet bonddotter från Österby i Vahterpää i Strömfors. Död 4.2.1894 i Pyttis.

IV. Barn:

Vendla Sofia Johansdotter. Född 16.8.1842 i Pyttis (Hinkaböle). Död 29.3.1869 i Pyttis. Tabell 7.

 

Tabell 7.

 

IV. Vendla Sofia Johansdotter (far Johan Hansson Kampus, tabell 6). Född 16.8.1842 i Pyttis (Hinkaböle). Bosatt på Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis. Död 29.3.1869 i Pyttis. —Gift 7.7.1859 i Pyttis med Anders Wilhelm Frondén. Född 14.5.1822 i Pernå (Sondarö). Bonde, skeppsredare. Föräldrar: Anders Andersson Frondén och Maria Elisabet Andersdotter. Inflyttade från Sondarö i Pernå till Pyttis. Bosatt på Hinkaböle enstaka hemman Nr 1. Ägde även Sondarö enstaka auguments- och lotshemman Nr 1 i Pernå, vilket han dock 1873 för 65.000 mark sålde åt kaptenen och tullförvaltaren Edvard Krook {16}. —Ägde andelar i fartyg som seglade på Ryssland. Fraktade ännu under åren 1875-1876 varor på barkskeppet "Maria" och skonerten "Vilhelm". —Kyrkvärd i Pyttis församling 1870-1889 {17}. Död 17.1.1897 i Pyttis.

V. Barn:

Maria Sofia Frondén. Född 28.6.1860 i Pyttis. Död 1863.

Emil Wilhelm Frondén. Född 19.9.1862 i Pyttis (Hinkaböle). Död 6.5.1863 i Pyttis (Hinkaböle).

Amanda Charlotta Frondén. Född 20.4.1864 i Pyttis (Hinkaböle). Död 14.11.1869 i Pyttis (Hinkaböle).

Johan Wilhelm Frondén. Född 23.3.1869 i Pyttis (Hinkaböle). Jordbrukare. Förvärvade Hinkaböle gård i Pyttis, dels 1886 genom arv efter sin morfar Johan Hansson och dels 13.2.1891 genom köp av sin mormor Dina {18}. Död 13.4.1895 i Pyttis. —Gift i hustruns första äktenskap 21.10.1890 med Anna Alina Herrmans. Född 10.4.1873 i Pyttis. Jordbrukarhustru. Föräldrar: Henrik Johansson Herrmans (f.d. Viiala) och Elisabet Andersdotter. —Erhöll genom boskifte 22.1.1895 av sin make 1/3 av Hinkaböle gård i Pyttis. Erhöll vid hans död tre månader senare genom deras inbördes testamente de återstående 2/3 av gården {19}. Död 28.9.1908 i Viborgs landskommun. Jämför tabell 4.

 

Tabell 8.

 

II. Eva Simonsdotter (far Simon, tabell 1). Personen själv har åtminstone ännu inte med säkerhet kunnat dokumenteras. Hon omnämns emellertid vid förnamn i sin broder Mickel Simonsson Reimars Kampus 2.5.1842 daterade testamente {20}. Hon sägs då vara avliden. Hennes söner "Thomas och Carl Mickelssöner" nämns också. Vid bouppteckningen 5.2.1849 efter Mickel Simonsson närvar även "den aflednes systers söner Carl Mickelson från Fagerö jämte Thomas Mickelsson Tuskas barn Förmyndare Johan Hinckaböhle" {21}. —Kom eventuellt först senare än sina bröder över från Estland. Var eventuellt: Född cirka 1764. Inhysingshustru på Krokö torp under Stensnäs enstaka hemman i Pyttis (1805). Död i 41 års ålder 18.4.1805 i Pyttis (Stensnäs, Krokö). —I så fall gift i mannens första äktenskap med Mickel Tomasson. Född 1762 {22}. Torpare. Sades vid sitt andra giftermål 1807 vara från Livland. Sedan åtminstone 1805 bosatt på Lillkuppis (Stensnäs) Krokö i Pyttis. Död 26.10.1823 i Pyttis (Lillkuppis, Krokö).

III. Barn:

Tomas Mickelsson Häggblom. Född 1792. Bonde, lotsålderman. Död 3.5.1845 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Tabell 9.

Eva Mickelsdotter. Född 1796 {23}. Vid giftermålet torpardotter från Lillkuppis Krokö i Pyttis. Utflyttade 1822 till Fredrikshamn. Död som inhysingshustru i kolera 17.8.1849 i Kymmene (Ruotsinsalmi). —Gift 30.11.1822 i Pyttis med Mickel Jonasson Suomalainen. Född (eventuellt) 1798 {24}. Forman, fiskardräng. Bosatt i Saviniemi i Fredrikshamn. Utflyttade 1829 till Ruotsinsalmi (Kotka) i Kymmene. Fiskardräng där.

Karl Mickelsson Tyni. Tillnamnet taget efter 1822. Född 1799 {25}. Vid giftermålet torparson från Krokö (Lillkuppis) i Pyttis. Måg, sedermera husbonde på 1/4 av hemmanet Tyni Nr 1 i Fagerö by där. Död 15.5.1853 i Pyttis (Fagerö, Tyni). —Gift 8.7.1822 i Pyttis med Katarina Eriksdotter Tyni. Född 24.10.1791 i Pyttis (Fagerö). Föräldrar: Erik Eriksson Tyni och Valborg Jakobsdotter. Bosatt på Tyni hemman i Fagerö by i Pyttis. Död 16.5.1854 i Pyttis.

Daniel Mickelsson. Född 20.11.1801 i Pyttis (Svartbäck, Smids). Död 14.11.1803 i Pyttis (Stensnäs, Krokö). Dödsorsak: mässling.

Maria Mickelsdotter. Född 21.3.1805 i Pyttis (Stensnäs, Krokö torp). Död 28.4.1805 i Pyttis (Stensnäs, Krokö). Dödsorsak: andtäppa.

 

Tabell 9.

 

III. Tomas Mickelsson Häggblom (mor Eva Simonsdotter, tabell 8). Född 1792 {26}. Bonde, lotsålderman. Var 1809, då han första gången nämns i kommunionboken, dräng på hemmanet Björkmans Nr 1 i Vahterpää by i Strömfors. Fick 1810 prästbetyg för att bli lots. Köpte 1835 av Johan Andersson Dromberg 1/3 av hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by och 1/3 av Gumböle enstaka hemman (i sambruk), bägge i Pyttis, för 3.500 rubel banco assignationer {27}. Död i 53 års ålder 3.5.1845 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift 1:o 5.11.1818 i Strömfors med Ulrika Jonasdotter Buller. Född 19.1.1792 i Strömfors (Vahterpää, Bullers). Lotshustru. Vid giftermålet från Bullers hemman i Vahterpää by i Strömfors. Död i 34 års ålder 29.10.1826 i Strömfors (Österby). —Gift 2:o med Lena Nilsdotter. Född cirka 1792. Lotshustru. Död 25.11.1828 i Strömfors (Vahterpää). —Gift 3:o 29.10.1829 i Strömfors med Maria Helena Jonasdotter Österman. Född 16.6.1806 i Strömfors (Vahterpää, Mattas). Bond- och lotshustru. Vid giftermålet bonddotter från Vahterpää by i Strömfors. Död 16.11.1874 i Pyttis.

IV. Barn:

1. Maria Ulrika Tomasdotter Häggblom. Född 25.8.1819 i Strömfors (Österby). Vid giftermålet bonddotter från Tuskas hemman i Mogenpört by i Pyttis. Återvände efter mannens död till Tuskas. Bosatt hos sin brorson Anders Johansson Lindström där. Död 9.3.1901 i Pyttis. —Gift i mannens andra äktenskap 7.11.1839 i Pyttis med Johan Andersson Danielsbacka. Född 21.9.1810. Gästgivare, spannmålstorpare. Bosatt i Broby i Pyttis. Död 11.9.1854 i Pyttis (Broby).

1. Johan Tomasson Häggblom. Född 29.11.1821 i Strömfors (Österby). Bonde. Död 4.6.1851 i Pyttis. Tabell 10.

1. Margareta Elisabet Tomasdotter Häggblom. Född 4.6.1824 i Strömfors (Österby). Vid giftermålet bonddotter från Tuskas hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 14.12.1893 i Pyttis (Pörtnora) —Gift 25.10.1849 i Pyttis med Hans Henrik Andersson Pörtnora. Född 15.11.1825 i Pyttis (Pörtnora). Vid giftermålet bondson från Pörtnora enstaka hemman i Pyttis. Sedermera sytningsman. Död 4.2.1889 i Pyttis (Pörtnora).

1. Maria Elisabet Tomasdotter Häggblom. Född 18.10.1826 i Strömfors (Österby). Död 18.10.1826 i Strömfors (Österby).

2. Karl Tomasson Häggblom. Född 24.11.1828 i Strömfors (Vahterpää). Död 15.1.1829 i Strömfors (Vahterpää). Dödsorsak: kikhosta.

3. Anders Vilhelm Tomasson Häggblom. Född 28.8.1831 i Strömfors (Vahterpää). Sjöman. Utflyttade 1867 från Pyttis till Kronstadt. Död 24.8.1868 på S:t Helena {28}.

3. Vilhelmina Tomasdotter Häggblom. Född 28.8.1831 i Strömfors (Vahterpää). Död 24.8.1905 i Pyttis (Mogenpört). Tabell 11.

3. Tomas Tomasson Häggblom. Född 24.11.1833 i Pyttis {29}. Vid giftermålet dräng på hemmanet Tyni Nr 1 i Fagerö by i Pyttis. Måg, sedermera bonde på 1/4 av hemmanet Jaakkola Nr 2 i byn. Död 13.2.1912 i Pyttis (Fagerö, Jaakkola). —Gift 26.5.1859 i Pyttis med Helena Fredriksdotter Jaakkola. Född 9.9.1828 i Pyttis (Fagerö, Jaakkola). Vid giftermålet bonddotter från hemmanet Jaakkola Nr 2 i Fagerö by. Död 8.11.1900 i Pyttis (Fagerö, Jaakkola).

3. Dödfödd flicka. Född 23.11.1835 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

3. Eva Stina Tomasdotter Häggblom. Född 24.11.1836 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 18.3.1909 i Pyttis. Tabell 12.

3. Lovisa Tomasdotter Häggblom. Född 31.3.1839 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Skepparhustru. Bosatt på Anders Jonasson Ståhl tillhöriga 1/3 (Lill-Ståhl) av hemmanet Nr 3 i Mogenpört by i Pyttis (1900). Död 9.2.1926. —Gift med Henrik Qvarnström (Bild). Skeppsbyggare, kofferdiskeppare. Född 6.1.1834 i Pyttis (Mogenpört). Bosatt på Jonas Mattsson Ståhls arvingar tillhöriga 1/3 ("Lill-Ståhl") av hemmanet Ståhl Nr 3 i Mogenpört by i Pyttis. —Lärde sig skeppsbyggnadskonst 1853-1855 under Krimkrigets dagar, då barken "Suomi" under en österbottnisk skeppsbyggares ledning byggdes i Tuskas på Mogenpört. Under kriget var skrovet täckt av granris för att inte upptäckas av fienden. Den plats på vilken skeppet byggdes kallades sedermera "Varvet". —Byggde därefter 1859 skonerten "Konstantin" på Hinkaböle och senare på Sandnäs udde i Mogenpört galeasen "Alexandra". På varvet i Tuskas byggdes ytterligare en skonare, och ännu tio år efter det första fartyget byggdes åt herr Terichoff en farkost där på samma varv. —Byggde också senare jalor i Svartbäck och vid Stråka. —Idkade även sjöfart. Seglade bl.a. på England med skonaren "Vilhelm", men kastades en gång med denna under en svår storm på Nordsjön upp på Jyllands sandrev. Besättningen räddades men fartyget gick förlorat. Barkskeppet "Maria" åter, som fördes av två bröder Kiiski från Heinlax, försvann 1888 {29a} under en resa från England västerut över Atlanten med manskap och allt. Det förliste synbarligen och därvid förlorade Qvarnströms arvingar och de andra delägarna sin förmögenhet. —Har byggt den modell av ett fullriggat fartyg som hänger i Pyttis kyrka {30}. —Död 30.9.1886 i Pyttis.

3. Karl Henrik Tomasson Häggblom. Född 31.3.1839 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bonde. Död 3.1.1891 i Pyttis. Tabell 13.

3. Fredrika Tomasdotter Häggblom. Född 3.6.1842 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 7.9.1922. Tabell 14.

 

Tabell 10.

 

IV. Johan Tomasson Häggblom (far Tomas Mickelsson Häggblom, tabell 9). Född 29.11.1821 i Strömfors (Österby). Bonde. Husbonde på en del av hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by i Pyttis. Död 4.6.1851 i Pyttis. —Gift i hustruns första äktenskap 23.2.1849 i Pyttis med Gustava Jonasdotter Anttas. Född 19.12.1826 i Pyttis (Västerkyrkoby, Daniels). Föräldrar: Jonas Johansson Daniels och Helena Andersdotter. Vid giftermålet 1849 bonddotter från Anttas hemman i Västerkyrkoby i Pyttis. Vid giftermålet 1858 bondeänka från Tuskas hemman i Mogenpört by. Drunknade 5.9.1864 i Pyttis mellan Hinkaböle och Tuskas.

V. Barn:

Johan Tuuskas (Bild). Född 22.9.1849 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Telegrafuppsyningsman, telegrafinspektör, telegrafrevisor {31}. Utflyttade till S:t Petersburg 1875. Vid giftermålet från Villmanstrand. Bosatt i Nystad 1887-1892, i Fredrikshamn 1892-1894, i Lovisa 1894-1900, i Torneå 1900-1910. Flyttade sistnämnda år tillbaka till Lovisa. Död 9.2.1910 i Lovisa. —Gift 23.11.1882 i Fredrikshamn med Johanna Sophia Grahn (Bild). Född 10.3.1859 i Fredrikshamn. Vid giftermålet kofferdiskeppardotter från Fredrikshamn. Död 3.4.1944 i Lovisa. - Paret hade nio barn, se bl.a. dottern Eja och sonen Jon.

Anders Johansson Lindström. Antog tillnamnet på 1890-talet. Född 8.8.1851 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Husbonde på 1/6 (Nystuga eller Uusitalo, Bild) av hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by i Pyttis. Död 15.2.1913 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift med Maria Mattsdotter. Född 30.9.1854 i Pyttis. Död 30.3.1936.

 

Tabell 11.

 

IV. Vilhelmina Tomasdotter Häggblom (far Tomas Mickelsson Häggblom, tabell 9). Född 28.8.1831 i Strömfors (Vahterpää). Vid giftermålet bonddotter från Tuskas hemman i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt på 1/4 av hemmanet Rasi Nr 2 i byn. Död 24.8.1905 i Pyttis (Mogenpört). —Gift 1:o i mannens andra äktenskap 23.4.1857 i Pyttis med Emanuel Andersson Rasi. Född 31.3.1829 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Föräldrar: Anders Henriksson Rasi och Sara Pålsdotter Birils. Bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 5.12.1858 i Pyttis. —Gift 2:o 27.12.1862 med sin första makes broder Anders Andersson Rasi. Använde även namnformen Rase. Född 8.10.1838 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde på 1/4 (RNr 2:4) av skattehemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Sålde tillsammans med hustrun 16.12.1902 sin 1/8 av hemmanet åt sönerna Vilhelm, Berndt och Karl {32}. Död 20.3.1913 i Pyttis (Mogenpört).

V. Barn:

1. Fredrika Vilhelmina Rasi. Född 8.8.1857 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bondvärdinna. Bosatt på 1/3 av hemmanet Ståhl Nr 3 (sedermera Lill-Ståhl RNr 3:1) i Mogenpört by i Pyttis. Ärvde 1875 efter sin farfar 1/8 av hemmanet Rasi Nr 2 (d.v.s. 1/2 av RNr 2:4) i byn, vilken andel hon dock tillsammans med sin man 16.12.1902 sålde åt sina halvbröder Vilhelm, Berndt och Karl {33}. Död 13.12.1939 i Pyttis. —Gift 21.12.1875 i Pyttis med Anders Jonasson Ståhl. Använde även namnformen Lill-Ståhl. Född 21.5.1857 i Pyttis. Bonde. Erhöll genom testamente efter sin far 1/3 av hemmanet Ståhl Nr 3 i Mogenpört by i Pyttis, varav genom 1905 slutförd lantmäteriförrättning bildades Lill-Ståhl RNr 3:1. Död 23.3.1923 i Pyttis.

2. Anders Vilhelm Björkas. Tidigare tillnamn Rasi (Rase). Född 14.7.1862 i Pyttis. Jordbrukare. Ägde lägenheten Björkas RNr 2:8 (motsvarade 1/12 av Rasi Nr 2), sedermera RNr 2:20 i Mogenpört by i Pyttis. Död 11.9.1944 i Pyttis. —Gift med Albertina Mattila. Född 7.1.1865 i Hogland. Bondvärdinna. Död 11.9.1938 i Pyttis.

2. Karl Johan Andersson Rasi. Född 14.7.1862 i Pyttis. Död 1863 i Pyttis.

2. Berndt Rase. Bar tillnamnet Rasi fram till år 1912. Född 9.7.1864 i Pyttis. Jordbrukare. Ägde lägenheten Uusitalo RNr 2:9 (motsvarande 1/12 av Rasi Nr 2), sedermera RNr 2:37, i Mogenpört by i Pyttis. Död 24.2.1946 i Pyttis. —Gift med Vendla Falk. Född 21.6.1863 i Pyttis. Död 28.3.1928 i Pyttis (Mogenpört).

2. Karl Henrik Rasi. Född 4.4.1867 i Pyttis. Jordbrukare. Bosatt i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Död 18.8.1960 i Pyttis. —Gift 28.12.1887 med Anna Lisa Wikman. Född 21.9.1867 i Pyttis. Jordbrukarhustru. Bosatt i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Död 4.11.1950 i Pyttis.

2. Emil Andersson Rasi. Född 31.1.1870 i Pyttis. Död 1870 i Pyttis.

2. Matilda Andersdotter Rasi. Född 5.3.1871 i Pyttis. Död 2.9.1902 i Pyttis. —Gift i mannens andra äktenskap med Petter Vilhelm Holmsten. Skräddare. Född 20.12.1863 i Pyttis.

 

Tabell 12.

 

IV. Eva Stina Tomasdotter Häggblom (far Tomas Mickelsson Häggblom, tabell 9). Född 24.11.1836 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 18.3.1909 i Pyttis. —Gift 30.7.1869 med Henrik Henriksson Hjerpe. Född 1844 i Lovisa. Död 10.3.1888 i Pyttis.

V. Barn:

Emilia Kristina Hjerpe. Född 21.1.1870 i Pyttis. Död 15.11.1940 i Pyttis. —Gift 5.9.1893 med Viktor Andersson. Född 13.9.1874 i Pyttis. Emigrerade 1902 till Amerika.

Henrik Virtanen. Ursprungligt tillnamn, Hjerpe. Ändrat fr.o.m. kyrkoboken 1890-1899. Född 26.9.1873 i Pyttis. Skeppare. Bosatt i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Död 28.9.1945 i Pyttis. —Gift 16.12.1900 med Matilda Maria Weppling. Född 2.2.1872 i Pyttis. Skepparhustru. Föräldrar: Adolf Andersson Weppling och Maria Ulrika Jonasdotter Ståhl. Bosatt i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Död 30.7.1935 i Pyttis.

Evert Hjerpe. Född 14.9.1875 i Pyttis. Emigrerade 1909 till Amerika.

 

Tabell 13.

 

IV. Karl Henrik Tomasson Häggblom (far Tomas Mickelsson Häggblom, tabell 9). Nämns även med tillnamnet Tuuskas. Född 31.3.1839 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bonde. Bosatt på 1/6 av hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by i Pyttis. Sålde 4.9.1889 hemmansandelen till sin svåger Tobias Simonsson Mäkelä för 5.422 mark och mot livstida sytning {34}. Död 3.1.1891 i Pyttis. —Gift 28.12.1860 i Pyttis med Maria Eriksdotter. Född 14.3.1842 i Kymmene (Myllby, Ruonala). Bondhustru. Föräldrar: Erik Andersson och Maria Henriksdotter. Vid giftermålet bondefosterdotter från Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt på 1/6 av hemmanet Tuskas Nr 1 i byn. Död 29.1.1889 i Pyttis.

V. Barn:

Fredrik Karlsson Häggblom. Född 21.3.1863 i Pyttis. Drunknade 5.9.1868 i Pyttis.

Fredrika Karlsdotter Häggblom. Född 6.9.1868 i Pyttis. Död 11.11.1869 i Pyttis.

Emilia Karlsdotter Häggblom. Född 21.12.1870 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 5.12.1921 i Pyttis. —Gift 17.11.1892 med Emil Rasi. Ursprungligt tillnamn Ståhl. Det nya namnet nämns fr.o.m. kyrkoboken 1900-1909. Född 14.9.1870 i Pyttis (Mogenpört). Död 1.12.1945 i Pyttis.

 Amanda Sofia Karlsdotter Häggblom. Född 14.7.1875 i Pyttis. Död 12.11.1883 i Pyttis.

 

Tabell 14.

 

IV. Fredrika Tomasdotter Häggblom (far Tomas Mickelsson Häggblom, tabell 9). Född 3.6.1842 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 7.9.1922 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift 14.12.1873 med Tobias Simonsson Mäkelä. Född 28.3.1848 i Veckelax (Neuvoton, Mäkelä). Bonde. Föräldrar: Simon Jakobsson Mäkelä och Eva Kristina Envaldsdotter Penttilä. Vid giftermålet sjöman från Neuvoton by i Veckelax. Köpte 4.9.1889 av Karl Henrik Tomasson Tuskas jämte hustru 1/6 av hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by i Pyttis och bosatte sig där {35}. Död 28.1.1922 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

V. Barn:

Elin Mäkelä. Född 8.2.1884 i Veckelax. —Gift 26.6.1904 i Pyttis med sakföraren Maunu Sirkkunen. Född 20.9.1879 i Luumäki. Inflyttade till Pyttis 1898 från Veckelax. Vid giftermålet sakförare från Långviks ångsåg i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Makarna utflyttade 1908 till Vasa.

Armas Mäkelä. Född 21.6.1885 i Veckelax. Jordbrukare. Bosatt på 1/6 av hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by i Pyttis. Död 28.8.1962 i Pyttis. —Gift 12.7.1909 med Eja Johanna Avanda Tuuskas. Född 21.11.1883 i Villmanstrand. Jordbrukarhustru. Föräldrar: Johan Tuuskas och Johanna Sophia Grahn (Jämför tabell 10). Flyttade 1908 från Torneå till Pyttis. Död 25.12.1967 i Pyttis.

 

Tabell 15.

 

II. Matts Simonsson Kampus (far Simon, tabell 1). Torde ha fått tillnamnet Kampus under tiden i Strömfors. Född 1765 {36}. Torpare. —Ursprungligen från Livland, d.v.s. Estland. —Enligt en familjetradition {37} flydde han, tillsammans med åtminstone en bror, därifrån till den svenska sidan. De sägs emellertid ha blivit skickade tillbaka och "förda till Ryssland, antagligen åt Sibirien till. Den ena var gift och hustrun följde med". "Bägge männen rymde emellertid och kommo tillbaka, men hustrun blev i Ryssland. Mannen hade sedan gift sig här hemma och så hade även hustrun gjort i Ryssland. De bägge nya hälfterna dogo emellertid och hustrun återvände från Ryssland. Hon hämtade med sig en dotter, som kallades Prisinka. Med prosten Cræmers tillåtelse fingo de sedan leva tillsammans som man och hustru." Denna historia passar in på Matts eftersom det i Strömfors församlings längd över inflyttade står antecknat att han "skall hafva h[ust]ru i Lifland". Det är däremot osannolikt att tillåtelsen att återuppta samlevnaden skulle ha givits av prosten Cræmer som var kyrkoherde i Pyttis och inte i Strömfors där makarna bodde. —Inflyttade 1792 från Reimars i Strömfors till Kattön under Sarvlax gård i Pernå. Återflyttade 1795 till Strömfors. Bosatt på Kampus torp under Gäddbergsö eller Reimars enstaka hemman där. Flyttade 1836 till Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis. Död 22.1.1838 i Pyttis (Hinkaböle). —Gift 1:o med Maria Nilsdotter. Född 1772 {38}. Torparhustru. —Torde vara den hustru som blev kvar i Ryssland och som någon gång efter 1817 kunde återvända till sin make. —Bosatt på Kampus torp under Gäddbergsö eller Reimars enstaka hemman i Strömfors. Död 13.12.1835 i Strömfors (Gäddbergsö, Kampus). —Gift 2:o i hustruns andra äktenskap 22.10.1804 i Lovisa med Maria Mattsdotter. Född 1754 {39}. Lotshustru, torparhustru. Vid giftermålet 1804 lotsänka från Gäddbergsö eller Reimars enstaka hemman i Strömfors. Frös ihjäl 12.3.1817 i Strömfors (Reimars, Kampus).

III. Barn:

1. Gregorius Mattsson Reiman. Levde 1848 i S:t Petersburg {40}.

 

 

 

NOTER

 {1} Se t.ex. Eljas Orrman 1996.

{2} I Pyttis kommunionbok 1844-1853 s. 142 finns en anteckning om Mickel Simonsson Reimars Kampus födelseort, men den är tyvärr inte läslig.

{3} Estland och Livland var visserligen skilda provinser, men begreppet Livland kunde också omfatta Estland.

{4} Enligt Strömfors kommunionbok.

{5} Inga Ögård: Hembygdsforskning.

{6} Översättningar av testamentet i Hinkaböle gårdsarkiv.

{7} Kymmene domsaga i Viborgs län, häradsrätten i Pyttis och Kymmene socknar, lagfartsprotokollet 25.9.1838 § 98, 19.3.1839 § 98, 11.9.1839 § 14; fastebrev 11.9.1839 § 15.

{8} 14.6 enligt Pyttis kommunionbok, 15.6 enligt bouppteckningen.

{9} Enligt Strömfors kommunionbok.

{10} Enligt Strömfors kommunionbok.

{11} Se not i tabell 1.

{12} Pyttis kommunionbok 1844-1854 s. 156.

{13} Kymmene domsaga i Viborgs län, häradsrätten i Pyttis och Kymmene socknar, lagfartsprotokollet 7.10.1850 § 8; fastebrev 30.4.1853 § 283.

{14} Kymmene domsaga i Viborgs län, häradsrätten i Pyttis och Kymmene socknar, ordinarie protokoll 4.3.1851 § 105, 2.10.1851 § 122, 6.10.1851 § 187 och 1.3.1852 § 198.

{15} Kymmene domsaga i Viborgs län, häradsrätten i Pyttis och Kymmene socknar, lagfartsprotokollet 7.10.1850 § 8; fastebrev 30.4.1853 § 283.

{16} Köpebrev i Hinkaböle gårdsarkiv.

{17} Hultin s. 136-137, s. 207, s. 293.

{18} Kymmene domsaga i Viborgs län, häradsrätten i Kymmene och Pyttis socknar, lagfartsprotokollet 14.2.1891 § 36, 7.9.1891 § 11, 10.2.1892 § 3 samt fastebrev 17.2.1892 § 184.

{19} Kymmene domsaga i Viborgs län, häradsrätten i Kymmene och Pyttis socknar, lagfartsprotokollet 15.3.1898, 24.4.1899, 11.12.1899 samt fastebrev 14.12.1899 § 309.

{20} Översättningar av testamentet i Hinkaböle gårdsarkiv.

{21} I Hinkaböle gårdsarkiv.

{22} Pyttis kommunionbok 1810-1820, s. 85.

{23} Fredrikshamns kommunionbok.

{24} Fredrikshamns kommunionbok.

{25} Pyttis kommunionbok 1821-1831, s. 26 och s. 39.

{26} Pyttis kommunionbok 1810-1820, s. 85.

{27} Kymmene domsaga i Viborgs län, häradsrätten i Pyttis och Kymmene socknar, lagfartsprotokollet 17.2.1836 § 8, 13.10.1836 § 67 och 8.3.1837 § 10 samt fastebrev 8.3.1837.

{28} Pyttis kommunionbok 1864-1875 s. 150.

{29} Enligt Pyttis kommunionbok 1900-1909 s. 31. Nämns inte i dopboken.

{29a} I Pyttis kommunionbok 1880-1889 s. 81 har beträffande skepparen Erik Eriksson Kiiski och kofferdiskepparen Johan Eriksson Kiiski antecknats: "Omkom på sjöresa från England till Kap Verde i jan. eller Febr. 1888 med skepp och allt".

{30} Hultin s. 134-137.

{31} Riksarkivet, styrelsen för finländska telegrafdistriktet, Fb 12, Johan Tuuskas personakt.

{32} Lagfartsprotokollet 28.4.1905 § 43, 17.11.1905 § 4 och vintertinget 1906 § 2 samt fastebrev 5.5.1906 § 225 - § 227.

{33} Lagfartsprotokollet 28.4.1905 § 43, 17.11.1905 § 4 och vintertinget 1906 § 2 samt fastebrev 5.5.1906 § 225 - § 227.

{34} Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis socknar, lagfartsprotokollet 8.2.1890 § 1, 13.9.1890 § 12 och 12.2.1891 § 28 samt fastebrev 14.2.1891 § 152.

{35} Se not i tabell 13.

{36} Strömfors kommunionbok 1788-97. Senare även uppgiften "1768".

{37} Inga Ögård: Hembygdsforskning.

{38} Strömfors kommunionbok.

{39} Strömfors kommunionbok.

{40} Kymmene domsaga i Viborgs län, häradsrätten i Kymmene och Pyttis socknar, ordinarie protokollet 2.10.1851 § 122.

 

 

OTRYCKTA KÄLLOR

 

Fredrikshamns, Pernå, Pyttis och Strömfors kyrkoarkiv

Kymmene domsaga i Viborgs län, domböcker och lagfartsprotokoll.

Styrelsen för finländska telegrafdistriktet (Riksarkivet)

Hinkaböle gårdsarkiv, innehas av Paul Ögård.

Inga Ögård: Hembygdsforskning. Manuskript. Originalet innehas av systern Lisa Ögård, Mogenpört, kopia hos författaren.

 

 

TRYCKTA KÄLLOR

 

Herman Hultin: Pyttis socken. Helsingfors 1926.

Eljas Orrman: Virolaiset Suomen etelärannikolla 1700- ja 1800-luvulla. Genos 1996:98-104, 143.

 

 

PERSONREGISTER

 

 

Tabell nummer

Anders Hansson

3, 6

Anders Mariasson

3

Andersson, Hans Henrik

4

Anna Kaspersdotter

2

Anttas, Gustava Jonasdotter

10

Anttas, Kristoffer

4

Anttas, Selma Katarina

4

Appel, Lovisa Johansdotter

5

Birils, Sara Pålsdotter

11

Björkas, Anders Vilhelm

11

Björkman, Dina Jonasdotter

6

Buller, Ulrika Jonasdotter

9

Daniel Mickelsson

8

Daniels, Jonas Johansson

10

Danielsbacka, Johan Andersson

9

Dromberg, Johan Andersson

9

Elisabet Andersdotter

4, 7

Elisabet Mattsdotter

3

Emanuel Andersson

5

Erik Andersson

13

Eva Mickelsdotter

8

Eva Simonsdotter

8

Falk, Vendla

11

Frondén, Amanda Charlotta

7

Frondén, Anders Andersson

7

Frondén, Anders Wilhelm

7

Frondén, Emil Wilhelm

7

Frondén, Johan Wilhelm

7

Frondén, Maria Sofia

7

Golitzyn, Alexander Michailovitsch

1

Grahn, Johanna Sophia

10, 14

Helena Andersdotter

10

Helena Mickelsdotter

2

Herrmans, Anna Alina

4,7

Herrmans, Henrik Johansson

4,7

Hinkaböle, Anders Hansson, se Anders Hansson

 

Hinkaböle, Emanuel Andersson, se Emanuel Andersson

 

Hinkaböle, Johan Hansson, se Kampus, Johan Hansson

 

Hjerpe, Emilia Kristina

12

Hjerpe, Evert

12

Hjerpe, Henrik Henriksson

12

Hjerpe, Henrik, se Virtanen, Henrik

 

Holmsten, Petter Vilhelm

11

Häggblom, Anders Johansson, se Lindström, Anders Johansson

 

Häggblom, Anders Vilhelm Tomasson

9

Häggblom, Amanda Sofia Karlsdotter

13

Häggblom, Emilia Karlsdotter

13

Häggblom, Eva Stina Tomasdotter

12

Häggblom, Fredrik Karlsson

13

Häggblom, Fredrika Karlsdotter

13

Häggblom, Fredrika Tomasdotter

14

Häggblom, Johan Tomasson

10

Häggblom, Karl Henrik Tomasson

13

Häggblom, Karl Tomasson

9

Häggblom, Lovisa Tomasdotter

9

Häggblom, Margareta Elisabet Tomasdotter

9

Häggblom, Maria Elisabet Tomasdotter

9

Häggblom, Maria Ulrika Tomasdotter

9

Häggblom, Tomas Mickelsson

9

Häggblom, Tomas Tomasson

9

Häggblom, Vilhelmina Tomasdotter

11

Häggbom, Maria Karlsdotter, se Rasi (Häggbom), Maria Karlsdotter

 

Jaakkola, Helena Fredriksdotter

9

Joas, Aron Johansson

4

Joas, Johan Johansson

4

Kampus, Anders Hansson, se Anders Hansson

 

Kampus, Anna Maria Hansdotter

2

Kampus, Hans Simonsson

2

Kampus, Helena Sofia Hansdotter

2

Kampus, Johan Hansson

6

Kampus, Jonas Hansson

1,2

Kampus, Margareta Elisabet Hansdotter

1, 2, 6

Kampus, Matts Hansson

2

Kampus, Matts Simonsson

15

Karl Fredrik Andersson

3

Kasper Tõnisson

2

Kiiski, Jonas Mattsson

9

Krook, Edvard

7

Kuggas, Anders Pettersson

2

Kuggas, Petter Jonasson

2

Lena Nilsdotter

9

Lill-Ståhl, Anders Jonasson, se Ståhl, Anders Jonasson

 

Lindström, Anders Johansson

9, 10

Långvik, Anders Jöransson

2

Maria Elisabet Andersdotter

7

Maria Eriksdotter

4, 13

Maria Henriksdotter

13

Maria Jöransdotter

2

Maria Mattsdotter

10, 15

Maria Mickelsdotter

8

Maria Mårtensdotter

3

Maria Nilsdotter

15

Matilda Maria Emanuelsdotter

5

Mattila, Albertina

11

Mickel Tomasson

8

Mårten Mårtensson

3

Mäkelä, Armas

14

Mäkelä, Elin

14

Mäkelä, Simon Jakobsson

14

Mäkelä, Tobias Simonsson

13, 14

N.N.

1

Penttilä, Eva Kristina Envaldsdotter

14

Prisinka

15

Pörtnora, Hans Henrik Andersson

9

Qvarnström, Henrik

9

Rase, Berndt

11

Rasi (Häggbom), Maria Karlsdotter

4

Rasi, Anders Andersson

11

Rasi, Anders Henriksson

11

Rasi, Axel Herbert, se Ögård, Axel Herbert

 

Rasi, Berndt, se Rase, Berndt

 

Rasi, Emanuel Andersson

11

Rasi, Emil

13

Rasi, Emil Andersson

11

Rasi, Emilia Hansdotter

4

Rasi, Evert, se Ögård, Evert

 

Rasi, Fredrika Vilhelmina

4, 11

Rasi, Hans Henrik Andersson, se Andersson, Hans Henrik

 

Rasi, Karl

11

Rasi, Karl Henrik

11

Rasi, Karl Johan Andersson

11

Rasi, Matilda Andersdotter

11

Rasi, Vilhelm

11

Rasi, Wilhelm, se Ögård Wilhelm

 

Reiman, Gregorius Mattsson

6, 15

Reiman, Mickel Simonsson, se Reimars Kampus, Mickel Simonsson

 

Reimars Kampus, Mickel Simonsson

1, 2, 6

Reimars, Mickel Simonsson, se Reimars Kampus, Mickel Simonsson

 

Sacklén, Aina Rauha

4

Schatelowitz, Johan Gustav

1, 2

Simon

1

Sirkkunen, Maunu

14

Sjögren, Johan Eriksson

2

Ståhl, Alina

4

Ståhl, Anders Jonasson

4, 9, 11

Ståhl, Emil Johansson, se Rasi, Emil

 

Ståhl, Jonas Mattsson

9

Ståhl, Maria Ulrika Jonasdotter

12

Suomalainen, Mickel Jonasson

8

Terichoff

9

Tuskas, Karl Henrik Tomasson

14

Tuuskas, Eja Johanna Avanda

14

Tuuskas, Johan

10, 14

Tuuskas, Karl Henrik Tomasson, se Häggblom, Karl Henrik Tomasson

 

Tyni, Erik Eriksson

8

Tyni, Karl Mickelsson

8

Tyni, Katarina Eriksdotter

8

Ulrika Pettersdotter

4

Valborg Jakobsdotter

8

Vendla Sofia Johansdotter

7

Viiala, Henrik Johansson, se Herrmans, Henrik Johansson

 

Weppling, Adolf Andersson

12

Weppling, Matilda Maria

12

Wikman, Anna Lisa

11

Viktor Andersson

12

Virtanen, Henrik

12

Ögård, Axel Herbert

4

Ögård, Evert

4

Ögård, Wilhelm

4

Österman, Maria Helena Jonasdotter

9

 

 

Ó Johan Ståhl 1998-2011

 

 

Tillbaka | Hemsidan