Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Takaisin | Kotisivu

  

BARKEN "SUOMI" BYGGDES I TUSKAS

 

 

Under Krimkrigets (1853-1855) dagar byggdes i Tuskas på Mogenpört barken "Suomi" under en österbottnisk skeppsbyggares ledning. Under kriget var skrovet täckt av granris för att inte upptäckas av fienden. Den plats på vilken skeppet byggdes kallades sedermera "Varvet".

 

Bildkälla: Lovisa stads historia III (1939)

Se även A. G. Hamberg

7.9.2003

 

Tillbaka | Hemsidan | Takaisin | Kotisivu