18.11.2003

Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi

 

 

HINKABÖLE GÅRD

 

HINKABÖLE: Hemmanets gamla huvudbyggnad fotograferad kring 1920. Hemmanet, som var ett enstaka frälsehemman, underlydde länge Stockfors gård och bebrukades av en landbonde, d.v.s. en arrendator. - Den gamla byggnaden blev sedermera ett museum.

 

Karta över Hinkaböle 1881-1882

 

Den nuvarande huvudbyggnaden på Hinkaböle uppfördes efter det att Jonas Hansson Kampus (1802-1836) den 9 oktober 1835, med sin farbror Mickel Simonsson Reimars Kampus' (1787-1848) pengar, hade köpt det enstaka frälsehemmanet av ägaren av Stockfors gård, lantbruksrådet Johan Gustav Schatelowitz.

Se även:

Jon Estis målning | Wilhelm Ögård | Mogenpörtboken 1

 

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi