Butikerna på Mogenpört

 

 

Suomeksi

Tillbaka

Hemsidan

 

 

ANTTAS LANTHANDEL

1908-1929

 

 

I början av år 1908 öppnade skepparen Kristoffer Anttas en lanthandel i Mogenpört. Anttas var född 7.3.1858 i Västerkyrkoby i Pyttis, men hade redan år 1862 med sina föräldrar (fadern var skomakare) flyttat till Mogenpört. Han hade i ett trettiotal år seglat på havet på andras skutor, först som sjöman och sedan som skeppare. Färderna förde bl.a. till S:t Petersburg. År 1905 hade han förvärvat ett eget fartyg, jakten "Martha". Han hade genom ett 16.2.1908 daterat kontrakt av Fredrik Ståhl på "Hannesas" -benämnda 1/3 av hemmanet Ståhl Nr 3 arrenderat en drygt 2.000 mē stor tomt invid vägen till Sandnäs. Affären var belägen i byggnaden på tomten, vilken också fungerade som familjens hem (Se ovanstående fotografi). {1}

Kristoffer hade 1880 gift sig med backstugubodottern från Vintervik benämnda del av Rasis hemman i Mogenpört Maria Eriksdotter (2.6.1851-16.3.1918). Paret hade fått döttrarna Olga (1881-1937), Aina (1884-1974) och Selma (1890-1961).

Något arkivmaterial gällande affären eller dess lönsamhet finns tyvärr inte i behåll. Några ströupplysningar står dock till buds. Anttas avyttrade jakten Martha år 1915, sedan utbrottet av första världskriget hade försvårat sjöfarten. Vid bouppteckningen 29.7.1918 efter hans avlidna hustru Maria uppgick nettovärdet av makarnas bo till cirka 26.000 mark. Av detta belopp utgjorde byggnaderna på arrendeområdet 1.500 mark, medan posten kontanta medel, depositionsbevis, utestående fordringar och handelsvaror uppgick till hela 24.000 mark.{2}

Kristoffer Anttas dog 6.1.1929 och i bouppteckningen 30.1.1929 noterades boets tillgångar till drygt 89.000 mark. Därav utgjorde varulagret 20.547 mark, utestående fordringar för från butiken utgivna varor 4.126,30 mark, sju fordringar 22.550 mark, pengar och bankdepositioner 23.071,30 mark och byggnaderna på arrendeområdet 15.000 mark. På avdragssidan fanns skulder till partihandeln Savo-Karjalan Tukkuliike Oy för 14.409,35 mark, till Liikeosakeyhtiö Seppo för 2.042,40 mark och till Teollisuus ja Rihkama O.Y. i Kotka för 732,50 mark.{3}

Affärsverksamheten fortsatte ännu en kort tid i dödsboets regi. Bl.a. dottersönerna Sven Ögård och Frans Ståhl hjälpte till i butiken. {4}

Bostads- och butiksbyggnaden jämte uthus stod dock kvar ännu i flera decennier. Arrendeavtalet upphörde 15.2.1958 och en kort tid därefter rev Hilmer Ståhl, på vars mark de stod, dem alla.

 

Dödsannonsen i Kotka Nyheter

Handelsmanshustrun Maria Anttas

 

 

"Anttaståget" på Jon Oscar Estis tavla från år1949.

 

 

{1} Kristoffer Anttas arkiv, kronofogdens i Kymmene härad resolution 23.12.1907 med anledning av hans näringsanmälan; Kotka Nyheter 8.1.1929 och Östra Nyland 12.1.1929; RA, sjöfartsinspektören, Kotka sjömanshus meddelanden, Eb:4; Kristoffer Anttas arkiv, arrendekontrakt; Fotografiet av byggnaden: Alf Ståhl, 1950-talet.

{2} RA, sjöfartsinspektören, Kotka sjömanshus meddelanden, Eb:4; Maria Eriksdotter Anttas bouppteckningsinstrument.

{3} Kristoffer Anttas bouppteckning.

{4} Muntlig uppgift av Sven Ögård till författaren.

 

Ó Johan Ståhl 16.2.2001

 

 

 

 

Suomeksi

Tillbaka

Hemsidan