Mogenpörts historia

 

 

 3.8.2013

Tillbaka

Hemsidan

 

Konstnären Jon Oscar Esti

 

Jon Esti år 1910

 

Konstnären Jon Oscar Napoleon Esti, vars tidigare tillnamn var Tuuskas, föddes 1.2.1887 i Nystad. Föräldrarna var den mogenpörtbördige telegrafrevisorn Johan Tuuskas och hans hustru Johanna Sophia (f. Grahn). - Gick i skola i Nystad och i Lovisa och bedrev därefter privata konststudier för olika målare. År 1908 deltog han för första gången i Konstföreningens allmänna utställning. Sin första separatutställningen hade han 1915. Han arbetade som dekoratör vid Svenska Teatern i Helsingfors 1905-1915. Åren 1935-1941 verkande han som reklamkonstnär för filmbolagen, varefter han endast ägnade sig åt fritt konstnärsskap i Pyttis. Bosatt i Tuskas på Mogenpört målade han främst porträtt och landskap. - Han deltog även i Finlands frihetskamp genom att redan 1905 såsom medlem av det i Uleåborg uppställda "gröna gardet" delta i smugglingen av de berömda Grafton-gevären samt ammunition. Under första världskriget verkade han som värvare av medlemmar till den finländska jägarbataljonen i Tyskland. I Helsingfors intagande i april 1918 deltog han som medlem av den "gulvita" bataljonen. - Esti dog 31.10.1955 i Pyttis. - Gift 1:o 13.10.1912 med Siiri Maria Kanervo, äktenskapsskillnad 22.12.1920. Gift 2:o 13.11.1925 med Irma Signhild Svensson, äktenskapsskillnad 13.2.1932. Gift 3:o i hustruns andra äktenskap 3.9.1938 med Engla Rosalia Brandstacke.

Källa: Brages pressarkiv, biografiska delen

Se några av Estis målningar med mogenpörtmotiv

 

Estis ateljer i Tuskas

 

Tillbaka | Hemsidan