Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu

Uppdaterad 7.9.2003

 

Johan Ståhl:

 

 

MOGENPÖRTSLÄKTEN TUSKAS – SJÖBERG – GANGO

 

 

Tuskas hemman i Pyttis ligger längst till väster på den cirka tio kilometer långa holmen Mogenpört. Detta med Nr 1 betecknade hemman är avskilt från de två övriga jordebokshemmanen i Mogenpört by av två enstaka f.d. frälsehemman, nämligen Hinkaböle och Malm.

Invid Tuskas fanns på 1500-talet ytterligare ett enskilt hemman vid namn Gumböle, men det blev öde efter 1571. Kring sekelskiftet 1500/1600 gjordes ännu ett försök att på nytt ta det under odling, men det misslyckades. Gumböles ägor uppslukades därefter de facto av Tuskas. Formellt sammanslogs de emellertid först 1850. {1}

År 1726 flyttade den dåvarande åbon på Tuskas, vars släkt i några generationer bott där, till det invidliggande Hinkaböle, där han blev frälselandbonde. Under de följande tjugo åren bebrukades hemmanet sedan av ett antal personer, men ingen av dem stannade särskilt länge.

Bättre framgång hade däremot Anders Pettersson som år 1746 — således en kort tid efter det att gränsen mellan Ryssland och Sverige dragits längs med Kymmene älv och strax väster om Tuskas — flyttade till hemmanet. Hans släkt kom nämligen att bruka hemmanets jord i 170 år, även om stora delar av det redan tidigare kommit att övergå i andra händer.

Denna utredning omfattar de nio första generationerna av den släkt som Anders tillhörde. Hans broder stannade kvar på annat håll i Pyttis, varför den släktgrenen inte har utretts här.

I mantalslängder och domböcker nämns Anders och hans efterkommande oftast med tillnamnet Tuskas, d.v.s. med hemmansnamnet. För att göra texten överskådligare har detta och andra tillnamn tagits med till den del de har använts i källorna.

Då sedan släktnamnen infördes på 1920-talet — och redan delvis därförinnan — tog de olika släktgrenarna olika namn. En valde namnet Sjöberg medan en annan valde namnet Gango. Dessa släktnamn lever kvar inom släkten.

 

Tuskas hemmans ägor

 

Tabell 1.

I. Anders. Personen har tillsvidare inte dokumenteras.

II. Barn:

Petter Andersson. Född cirka 1685. Död i 75 års ålder 3.4.1760 i Pyttis ("Gumböle"). Tabell 2.

Samuel Andersson. Bonde. Bosatt på Lillkuppis (Stensnäs) enstaka hemman i Pyttis. —Gift med Karin Gustavsdotter. Född cirka 1687. Död i 62 års ålder 2.4.1749 i Pyttis (Stensnäs). Bondhustru. – Denna släktgren utreds inte vidare här.

 

Tabell 2.

II. Petter Andersson (far Anders, tabell 1). Född cirka 1685. Bosatt på Stensnäs (Lillkuppis) enstaka hemman i Pyttis (1741). Detta boställe sades 1742 har blivit upptaget från ödesmål fyra år tidigare, men "under thenna Krigstijden, kommit i mistning af all thes Egendom", varför det var oförmöget att betala skatt ("öde"). Skadorna var så stora att hemmanet ("Anders Samuelsson") beviljades skattefrihet för åren 1744-1753. {2} - Flyttade, eventuellt som en följd härav, 1746 till Tuskas ("Gumböle") hemman i Mogenpört by. Död i 75 års ålder 3.4.1760 i Pyttis ("Gumböle"). —Gift med Karin Henriksdotter. Född cirka 1681. Död i 60 års ålder 31.12.1741 i Pyttis (Stensnäs).

III. Barn:

Anders Pettersson Tuskas. Född cirka 1710. Bonde. Död i 56 års ålder 8.12.1766 i Pyttis ("Gumböle"). Tabell 3.

Elisabet Pettersdotter. Vid giftermålet från Stensnäs (Lillkuppis) enstaka hemman i Pyttis. —Gift 16.10.1739 i Pyttis med Johan Jöransson. Född cirka 1717. Vid giftermålet dräng från Stensnäs (Lillkuppis) enstaka hemman i Pyttis. Död i 25 års ålder 11.10.1742 i Pyttis (Stensnäs).

 

Tabell 3.

III. Anders Pettersson Tuskas {3} (far Petter Andersson, tabell 2). Tillnamnet taget efter flyttningen till Mogenpört. Född cirka 1710. Bonde. Landbonde på Stensnäs (Lillkuppis) enstaka kavalleriboställe i Pyttis (1739). {4} Flyttade 1746 till kronohemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by och Gumböle enstaka kronohemman (i sambruk). Husbonde där. I början bebrukade han Tuskas tillsammans med sin bolagsman Anders Bertilsson, som emellertid dog 1751. {5} Död i 56 års ålder 8.12.1766 i Pyttis ("Gumböle"). —Gift 28.12.1738 i Pyttis med Brita Staffansdotter. Född cirka 1721. {6} Föräldrar Staffan Mattsson Haavisto och Brita Andersdotter. Bondvärdinna. Vid giftermålet från Västerkyrkoby i Pyttis. Bodde 1738-1746 på Stensnäs (Lillkuppis) enstaka hemman. Flyttade sistnämnda år till Tuskas ("Gumböle") hemman i Mogenpört by. Död i 50 års ålder 17.10.1771 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas "Gumböle").

Brita Staffansdotters bomärke från 1767

IV. Barn:

Maria Andersdotter Tuskas. Född 26.12.1739 i Pyttis (Stensnäs). Bodde sina första år på Stensnäs (Lillkuppis) enstaka hemman i Pyttis. Flyttade till Tuskas ("Gumböle") hemman i Mogenpört 1746. Flyttade efter giftermålet till Västerby. Värdinna på hemmanet Nybondas Nr 2 där. Död 9.1.1820 i Pyttis (Västerby, Nybondas). —Gift 8.12.1763 i Pyttis med Matts Eriksson Nybondas. {7} Född cirka 1741. Bonde. Husbonde på hemmanet Nybondas Nr 2 i Västerby (Västerkuppis) i Pyttis. Död i 49 års ålder 7.11.1790 i Pyttis (Västerby, Nybondas).

Katarina Andersdotter. Född 2.5.1742 i Pyttis (Stensnäs).

Henrik Andersson Tuskas. Född 8.10.1743 i Pyttis (Stensnäs). Bonde. Död 31.12.1781 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Tabell 4.

Helena Andersdotter Tuskas. Född 24.10.1746 i Pyttis ("Gumböle"). Vid giftermålet från Tuskas ("Gumböle") hemman i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt på Gäddbergsö ("Reimars") enstaka hemman i Strömfors. Död 21.7.1808 i Strömfors (Reimars). —Gift 15.10.1768 i Pyttis med Henrik Mårtensson Reimars. {8} Född 6.9.1738 i Pyttis (Gäddbergsö). Bonde. Husbonde på Gäddbergsö enstaka hemman i Strömfors. Död 10.7.1782 i Strömfors (Gäddbergsö).

Katarina Andersdotter Tuskas. Född 12.4.1749 i Pyttis ("Gumböle"). Bondvärdinna. Vid giftermålet från Tuskas hemman i Mogenpört by ("Gumböle") i Pyttis. Därefter bosatt på hemmanet Halsas Nr 3 i Svartbäck by. Död 29.5.1811 i Pyttis (Svartbäck, Halsas). —Gift 15.10.1768 i Pyttis med Matts Johansson Halsas. {9} Född 22.9.1746 i Pyttis (Svartbäck). Föräldrar Johan Samuelsson Halsas och Elisabet Mårtensdotter. Bonde. Husbonde på en del av hemmanet Halsas Nr 3 i Svartbäck by i Pyttis. Död 15.4.1810 i Pyttis (Svartbäck, Halsas).

Arvid Andersson Tuskas. Född 20.10.1751 i Pyttis ("Gumböle"). Bonde, "gårdskarl". Död 30.3.1798 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Tabell 6.

Petter Andersson Tuskas. Född 1.4.1754 i Pyttis ("Gumböle"). Bonde. Död 26.2.1809 i Pyttis ("Gumböle"). Tabell 7.

Johan Andersson Tuskas. Född 21.10.1756 i Pyttis ("Gumböle"). Tabell 13.

Sara Andersdotter Tuskas. Född 8.4.1759 i Pyttis ("Gumböle"). Sockenskräddarhustru. Vid giftermålet från Tuskas hemman i Mogenpört by i Pyttis. Bosatt på rusthållet Krämers Nr 2 i Svartbäck by (1783, 1784). Död 9.3.1801 i Pyttis (Svartbäck, Krämers). —Gift 8.11.1782 i Pyttis med Johan Qvarnström. Född cirka 1752. Sockenskräddare. Bosatt på f.d. rusthållet Krämers Nr 2 i Svartbäck by i Pyttis (1782, 1783, 1784). Död i 55 års ålder 6.9.1807 i Pyttis (Svartbäck).

 

Tabell 4.

IV. Henrik Andersson Tuskas (far Anders Pettersson Tuskas, tabell 3). Född 8.10.1743 i Pyttis (Stensnäs). Bonde. Bosatt på kronohemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by och Gumböle enstaka kronohemman (i sambruk) i Pyttis. (Se karta från år 1777) Hemmanen klövs 1786 så att Henrik och brodern Petter erhöll 2/3 och brodern Arvid 1/3. {10} Husbonde på förstnämnda hemmansandelar. {11} Död 31.12.1781 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift 1:o 15.12.1765 i Pyttis med Karin Ersdotter. Född cirka 1745. Vid giftermålet från Broby (Storkuppis) by i Pyttis. Död i 21 års ålder 10.9.1766 i Pyttis ("Gumböle"). —Gift 2:o 17.12.1767 i Pyttis med Katarina Johansdotter Halsas. {12} Bondhustru. Född 2.5.1749 i Pyttis (Svartbäck). Föräldrar Johan Samuelsson Halsas och Elisabet Mårtensdotter. Vid giftermålet från Svartbäck by i Pyttis. Därefter bosatt på Tuskas ("Gumböle") hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 7.2.1816 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

V. Barn:

2. Matts Henriksson Tuskas. Född 13.9.1770 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas "Gumböle"). Död 13.10.1770 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas "Gumböle").

2. Elisabet Henriksdotter Tuskas. Född 14.4.1776 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 16.8.1781 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

2. Johan Henriksson Tuskas. Född 30.9.1772 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). {13} Död 10.6.1785 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

2. Henrik Henriksson Tuskas. Född 3.6.1779 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 23.2.1780 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

2. Jonas Henriksson Tuskas. Född 5.8.1781 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bonde. Död 19.3.1827 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Tabell 5.

 

Tabell 5.

V. Jonas Henriksson Tuskas (far Henrik Andersson Tuskas, tabell 4). Född 5.8.1781 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bonde. Bosatt på kronohemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by och Gumböle enstaka kronohemman (i sambruk), bägge i Pyttis. (Se karta från år 1803) Köpte 1821 tillsammans med sin kusin Anders Pettersson Tuskas 2/3 av hemmanen till skatte. {14} Sålde emellertid redan 1826 sin 1/3 åt Johan Andersson Dromberg för 1.500 rubel banco assignationer. {15} Därefter inhysingskarl. Död 19.3.1827 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift 4.6.1804 i Pyttis med Anna Mattsdotter. Född 1782. {16} Bondhustru. Bosatt i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Flyttade bort efter 1831. {17}

VI. Barn:

Henrik Jonasson Tuskas. Född 1.9.1804 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Drunknade tillsammans med två andra personer 30.11.1821 på Abborfjärden i Pyttis.

Maria Jonasdotter Tuskas. Född 17.8.1807 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Piga. I kommunionboken 1821-1831 står antecknat: "hos Malms". Tjänstgjorde på Hinkaböle enstaka frälsehemman 1832-1833 , på hemmanet Ståhl Nr 3 i Mogenpört by 1834-1835. {18}

Helena Jonasdotter Tuskas. Född 26.1.1811 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Piga. Tjänade på Malm enstaka frälsehemman åtminstone 1839-1842. Tjänade på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by (1844). Flyttade därefter som mannen. Sedermera bosatt på Hinkaböle enstaka frälsehemman i Pyttis. Död 19.1.1876 i Pyttis (Hinkaböle). —Gift 21.7.1844 i Pyttis med Joel Mattsson Majuri. Född 1.3.1816 Säkkijärvi (Kyrkoby, Kaivanto). Dräng. Flyttade cirka 1839 från Säkkijärvi till Pyttis. Tjänade först i Österkyrkoby. Tjänade 1840-1845 på Johan Andersson Rasis andel av hemmanet Rasi Nr 2, 1845 en tid hos Matts Eriksson Ståhl på en del av hemmanet Ståhl Nris 4-5 i byn. Flyttade samma år tillbaka till Säkkijärvi. Återkom 1847 till Mogenpört. Nämns i kommunionboken som inhysing 1847-1848. Flyttade 1849 till Strömfors. Var på 1850-talet dräng på handlanden Feodor Terichoffs andel av Tuskas hemman i Mogenpört by. {19} På andelen av Tuskas nämns redan 1855 Johan Andersson Backman med familj. Drunknade 31.7.1864 i Pyttis ("Abborfors Terichoff").

Hans Jonasson Tuskas. Född 21.4.1814 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 30.4.1814 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Jonas Jonasson Tuskas. Född 21.4.1814 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Sara Elisabet Jonasdotter Tuskas. Född 8.9.1817 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Katarina Jonasdotter Tuskas. Född 9.12.1820 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Anna Kristina Jonasdotter Tuskas. Född 10.11.1823 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

 

Tabell 6.

IV. Arvid Andersson Tuskas (far Anders Pettersson Tuskas, tabell 3). Född 20.10.1751 i Pyttis ("Gumböle"). Bonde, "gårdskarl". Bosatt på kronohemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by och Gumböle enstaka kronohemman (i sambruk) i Pyttis. Hemmanen klövs 1786 så att Arvid erhöll 1/3 och bröderna Henrik och Petter tillsammans 2/3. Överlät 1796 sina 1/3 åt Jonas Jakobsson Lövö. {20} Död 30.3.1798 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift sannolikt cirka 1776 med Anna Jonasdotter. Född cirka 1746. Bondhustru. Bosatt på Tuskas ("Gumböle") hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död i 67 års ålder 25.8.1813 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

V. Barn:

Helena Arvidsdotter Tuskas. Född 13.5.1777 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 12.8.1781 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Henrik Arvidsson Tuskas. Född 8.4.1781 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 15.8.1781 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Anders Arvidsson Tuskas. Född 18.1.1783 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 29.1.1783 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Kristina Arvidsdotter Tuskas. Född 29.2.1784 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bondhustru. Bosatt i Mogenpört by i Pyttis. Flyttade 1802 från Tuskas hemman till hemmanet Ståhl Nr 3. Död 6.8.1828 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). —Gift 1:o 24.4.1802 i Pyttis med Johan Henriksson Ståhl. Född 4.3.1783 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bonde, hemmanskarl. Bosatt på 1/3 ("Lill-Ståhl") av kronohemmanet Ståhl Nris 4-5 i Mogenpört by i Pyttis. Drunknade 15.6.1805 i Pyttis. —Gift 2:o 17.2.1808 i Pyttis med Matts Eriksson Piispa, som därefter efter hemmanet fick tillnamnet Ståhl. Född 18.2.1784 i Pyttis (Hirvikoski, Piispa). Bonde. —Antogs 4.2.1808 av Henrik Henriksson Ståhl (1740-1811), som var fader till Kristina Arvidsdotters första make, till bolagsman på hemmansandelen. {21} Ansökte om immission på hemmansandelen, men landshövdingen förkastade 1.2.1821 ansökan med motiveringen att sökanden inte var berättigad till åboskapet eftersom förra åbon Henrik Ståhl överlevdes av arvingar som enligt författningarna hade bättre rätt därtill. {22} Kristinas dotter Maria Helena Johansdotter Ståhl (1803-1866), erhöll formell immission 16.11.1826. {23} Var dock de facto husbonde på hemmansandelen. —Död 29.12.1843 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). —Från Kristina och Matts härstammar den yngre släkten Ståhl ("Lill-Ståhl) på Mogenpört.

 

Tabell 7.

IV. Petter Andersson Tuskas (far Anders Pettersson Tuskas, tabell 3). Född 1.4.1754 i Pyttis ("Gumböle"). Bonde. Bosatt på kronohemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by och Gumböle enstaka kronohemman (i sambruk) i Pyttis. Hemmanen klövs 1786 så att Petter och brodern Henrik erhöll 2/3 och brodern Arvid 1/3. {24} Död 26.2.1809 i Pyttis ("Gumböle"). —Gift 1:o 20.11.1773 i Pyttis med Maria Johansdotter. Född cirka 1757. Bondehustru. Vid giftermålet från hemmanet Smids Nr 4 i Svartbäck by i Pyttis. Därefter bosatt på Tuskas ("Gumböle") hemman i Mogenpört by. Död i 19 års ålder 1.10.1776 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift 2:o 9.11.1777 i Pyttis med Maria Andersdotter. Född 1754. {25} Bondvärdinna. Vid giftermålet från Västerkyrkoby i Pyttis. Bosatt på Tuskas hemman ("Gumböle") i Mogenpört by. Död i 61 års ålder 9.6.1815 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

V. Barn:

1. Henrik Pettersson Tuskas. Född 28.2.1775 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 20.3.1775 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

1. Maria Pettersdotter Tuskas. Född 7.10.1776 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Torparhustru. Vid giftermålet från Tuskas hemman i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt på Lövö. Död 17.4.1837 i Pyttis (Lövö). —Gift 21.10.1797 i Pyttis med Matts Henriksson. Född 30.8.1774 i Pyttis (Lövö). Torpare. Bosatt på Lövö i Pyttis. Död i 54 års ålder 10.11.1828 i Pyttis (Lövö, Holm).

2. Katarina Pettersdotter Tuskas. Född 7.9.1779 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Vid giftermålet från Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. —Gift i mannens andra äktenskap 6.5.1802 i Pyttis med Petter Henriksson. Vid giftermålet (1802) änkling från hemmanet Tjeders Nr 4 i Heinlax by i Pyttis.

2. Elisabet Pettersdotter Tuskas. Född 27.3.1782 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Vid giftermålet från Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. —Gift 1.10.1808 i Pyttis med Jonas Arvidsson. Vid giftermålet från Kärras hemman i Broby i Pyttis.

2. Helena Kristina Pettersdotter Tuskas. Född 26.4.1791 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 23.12.1809 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Dödsorsak: svullnad.

2. Petter Pettersson Tuskas. Född 5.4.1795 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 23.9.1795 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

2. Anders Pettersson Tuskas. Född 29.9.1785 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 16.3.1821 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Tabell 8.

2. Sara Pettersdotter Tuskas. Född 21.4.1797 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Sockenskräddarhustru. Vid giftermålet bondedotter från Tuskas hemman i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt i Svartbäck by. Död 8.7.1868 i Pyttis (Svartbäck, Utby). —Gift 6.11.1821 med Henrik Eriksson Wäppling. Född 1793. Sockenskräddare. Bosatt i Svartbäck by i Pyttis. Död 2.9.1875 i Pyttis (Svartbäck).

 

Tabell 8.

V. Anders Pettersson Tuskas (far Petter Andersson Tuskas, tabell 7). Född 29.9.1785 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bosatt på kronohemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by och Gumböle enstaka kronohemman (i sambruk), bägge i Pyttis. Köpte 1821 tillsammans med sin kusin Jonas Henriksson Tuskas 2/3 av hemmanen till skatte. Skattebrevet erhölls dock först kort efter hans död. {26} Död 16.3.1821 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift i hustruns första äktenskap 30.9.1808 i Pyttis med Maria Isaksdotter Pörtnora. Född 13.7.1790 i Pyttis (Pörtnora). Bondvärdinna. Vid giftermålet från Pörtnora enstaka hemman i Pyttis. Därefter bosatt på en del av Tuskas hemman i Mogenpört by. Död 26.9.1845 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

VI. Barn:

Petter Andersson Tuskas. Född 12.12.1809 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 12.5.1813 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Anders Johan Andersson Tuskas. Född 11.5.1811 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 2.10.1820 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Dödsorsak: stygn.

Hans Andersson Tuskas. Född 13.9.1813 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 30.4.1814 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Anders Andersson Tuskas. Född 27.1.1815 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Fabian Andersson Tuskas. Född 25.9.1816 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bonde. Död 25.8.1886 i Pyttis. Tabell 9.

Alexander Andersson Tuskas. Född 18.11.1818 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 21.10.1819 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Dödsorsak: livsjuka.

Anna Elisabet Andersdotter Tuskas. Nämns 1849 med sin styvfaders tillnamn Wäppling. Född 18.11.1820 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Fiskarhustru. Vid giftermålet bonddotter från Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Död 2.4.1880 i Pyttis (Abborfors, Rånäs). —Gift 29.9.1842 i Pyttis med Emanuel Henriksson. Född 2.7.1811. {27} Torpare (1846), fiskare (1887). Bosatt på Rånäs torp under Abborfors gård i Pyttis. Drunknade 14.11.1888 i Pyttis (Abborfors, Rånäs).

 

Tabell 9.

VI. Fabian Andersson Tuskas (far Anders Pettersson Tuskas, tabell 8). Född 25.9.1816 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bonde. Husbonde på 1/3 av hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by i Pyttis. Död 25.8.1886 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift 27.10.1836 i Pyttis med Elisabet Hansdotter Joas. Född 13.11.1814 i Pyttis (Västerkyrkoby, Joas). Bondhustru. Vid giftermålet bonddotter från hemmanet Joas Nr 9 i Västerkyrkoby i Pyttis. Därefter bosatt på 1/3 av hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by. Död 3.2.1881 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

VII. Barn:

Anders Fabiansson Tuuskas. Född 20.2.1837 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bonde. Död 12.5.1878 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Tabell 10.

Petter Vilhelm Fabiansson Tuskas. Född 7.11.1839 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 18.3.1843 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Fredrika Fabiansdotter Tuskas. Född 30.4.1844 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 16.8.1844 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Karl Henrik Fabiansson Tuskas. Född 4.6.1846 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 4.9.1849 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Johan Fabiansson Tuskas. Född 31.5.1849 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 24.6.1849 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

 

Tabell 10.

VII. Anders Fabiansson Tuuskas (far Fabian Andersson Tuskas, tabell 9). Född 20.2.1837 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bonde. Bosatt på hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by i Pyttis. Död 12.5.1878 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). —Gift 1:o i hustruns andra äktenskap 28.6.1858 i Pyttis med Gustava Jonasdotter Anttas. Född 19.12.1826 i Pyttis (Västerkyrkoby, Daniels). Vid giftermålet 1849 bonddotter från hemmanet Anttas Nr 2 i Västerkyrkoby i Pyttis. Vid giftermålet 1858 bondeänka från Tuskas hemman i Mogenpört by. Drunknade 5.9.1864 mellan Hinkaböle och Tuskas i Pyttis. —Gift 2:o i hustruns andra äktenskap 20.10.1871 med Fredrika Johansdotter Labbas. Född 26.7.1845 i Pyttis (Svartbäck, Labbas). Vid giftermålet 1871 bondeänka från Kuggas i Svartbäck. Död 24.5.1907 i Pyttis.

VIII. Barn:

1. Karl Henrik Andersson Tuuskas. Född 26.7.1858 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Drunknade 15.11.1888 i Pyttis (Mogenpört). Tabell 11.

1. Anton Strandman. Född 26.7.1858 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Fiskare. Död 19.10.1940 i Pyttis. Tabell 12.

1. Elisabet Tuuskas. Född 14.8.1860 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Död 24.9.1933 i Pyttis. —Gift 5.8.1879 med Erik Mattsson Tyni. Född 4.11.1852 i Pyttis (Fagerö, Tyni). Bonde, lots. Bosatt i Fagerö by i Pyttis. Död 14.11.1928 i Pyttis. {28}

1. Amanda Sofia Andersdotter Tuuskas. Född 24.6.1862 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Drunknade tillsammans med modern 5.9.1864 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

 

Tabell 11.

VIII. Karl Henrik Andersson Tuuskas (far Anders Fabiansson Tuuskas, tabell 10). Född 26.7.1858 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bonde. Bosatt på 1/3 av Tuskas hemman Nr 1 i Mogenpört by i Pyttis. Drunknade 15.11.1888 i Pyttis (Mogenpört). —Gift i hustruns första gifte 1.7.1881 i Pyttis med Vendla Herrmans. Född 24.8.1863 i Pyttis (Österkyrkoby, Herrmans). Jordbrukarhustru. Vid giftermålet 1881 lanthandlaredotter från hemmanet Herrmans Nr 7 i Österkyrkoby i Pyttis. Sålde 7.2.1905 sin 1/12 av hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by till sina fyra barn. {29} Köpte tillsammans med sin andra make Petter Rekonen 25.2.1905 1/4 av hemmanet Nr 1 i Sutela by i Kymmene, dit de därefter flyttade. {30} Död 9.2.1956. {31}

IX. Barn:

Axel Herbert Sjöberg. Ursprungligt tillnamn, Tuuskas. Född 18.6.1882 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Jordbrukare. Löste 1905 respektive 1908 ut sina två syskon från den med RNr 1:1 betecknade 1/3 av hemmanet Tuskas Nr 1. {32} Sålde 5.9.1916 lägenheten Sjöbergs RNr 1:10 åt Maanosto Osakeyhtiö Metsola. Enligt köpevillkoren fick säljaren bo kvar på lägenheten ända fram till 1.5.1917. {33} Flyttade sedermera till Svartbäck by, där han 7.12.1920 köpte lägenheten Mainiemi RNr 5:8. {34} - Medlem av skattenämnden och folkskoledirektionen. Ordförande för elektricitetsbolaget. Förman och kassör i fiskelaget. {35} Död 24.5.1973 i Pyttis. - Ett barn.

Oskar Ferdinand Sjöberg. Ursprungligt tillnamn, Tuuskas. Född 7.7.1884 i Pyttis (Mogenpört). Död 17.3.1945 i Jorois. {36} —Gift 1:o 21.6.1906 med Hilma Kristers. Född 23.12.1883 i Pyttis. Död 12.5.1909 i Pyttis. —Gift 2:o 23.12.1916 med Maria Hytönen. Född 11.8.1887 i Joutsa. Död 23.2.1968 i Pyttis. - Barn i bägge äktenskapen.

Karl Harald Sjöberg. Ursprungligt tillnamn, Tuuskas. Född 27.7.1886 i Pyttis. Jordbrukare. Flyttade från Tuskas i Mogenpört till Svartbäck by. Innehade där först en mindre gård men inköpte 1924 Krämers stomlägenhet. - Medlem av kommunalfullmäktige i Pyttis. Medlem i Svartbäck svenska folkskolas direktion. {37} Död 25.6.1951 i Pyttis. —Gift 24.5.1907 med Fanny Smids. Född 26.10.1885 i Pyttis (Svartbäck). Död 15.1.1963 i Pyttis. - Paret hade barn.

Edit Emilia Sjöberg. Ursprungligt tillnamn, Tuuskas. Född 10.10.1888 i Pyttis. Utflyttade till Borgå 1908. Återvände till Pyttis 1917, men utflyttade till Sjundeå 1920 och därifrån någon tid senare till Helsinge. Död 9.3.1960 i Sibbo. {38} —Gift 19.7.1908 med Oskar Elis Wikström. Född 17.4.1880 i Sjundeå. {39} Skogvaktare, skogvaktsförman, skogsintruktör. - Genomgick Evois forstskola 1902-1904. Därefter förman vid Aktiebolaget Stockfors träsliperi i Pyttis. Hade 1908-1916 hand om skötseln av Borgå stads skogar. Återinträdde därefter i sin tjänst vid Aktiebolaget Stockfors. Blev 1920 länsskogsvaktare vid länsskogsnämnden i Nyland. Länsskogsnämnden omvandlades 1929 till Helsingfors skogsvårdsnämnd och befattningen till skogsinstruktör. Pensionerad 1941. - Deltog i grundandet av ungdomsföreningen Svenska bildningens vänner i Pyttis Kyrkoby 1905. - Ledde ordet vid det möte 14.1.1906 på Mogenpört, på vilket man beslöt grunda ungdomsföreningen Skärgårdens vänner i Pyttis. Fungerade som föreningens ordförande 1906-1908. {40} Styrelsemedlem och sekreterare i Sjundeå Allmogeförening. – Ordförande för Helsinge skogsnämnd. - Under kriget bränslechef i Helsinge. Skogstekniskt biträde i 8:e jordinlösningsnämnden. Död 18.7.1955. {41} - Paret hade barn.

 

Sjöbergs (numera Backmans) i Tuskas så som det såg ut i början av 1900-talet.

 

Tabell 12.

VIII. Anton Strandman (far Anders Fabiansson Tuuskas, tabell 10). Tillnamn före 30.12.1921 Tuuskas. Född 26.7.1858 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Fiskare. Bosatt i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Död 19.10.1940 i Pyttis. —Gift 30.6.1881 med Amalia Dromberg. Född 15.4.1862 i Pyttis. Fiskarhustru. Bosatt i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Död 6.1.1934 i Pyttis.

IX. Barn:

Aina Vilhelmina Tuuskas. Född 26.5.1886 i Pyttis. Utflyttade till Kotka 1967. —Gift 2.8.1906 med Evert Merisalo. Antog släktnamnet 10.6.1921. Hette därförinnan Evert Mattsson. Född 5.4.1880 i Pyttis. Död 29.3.1952 i Pyttis.

Anders Ernst Gango. Tillnamnet före 4.5.1909 Tuuskas. Född 8.7.1891 i Pyttis. Bosatt i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Död 14.12.1924 i Pyttis. —Gift 1.4.1911 med Ida Honka. Född 25.9.1890 i Elimä. Bosatt i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Död 17.11.1967 i Pyttis. – Paret hade barn.

 

Familjen Strandmans (Gangos) hem i Bastuviken i Tuskas

 

Tabell 13.

IV. Johan Andersson Tuskas (far Anders Pettersson Tuskas, tabell 3). Född 21.10.1756 i Pyttis ("Gumböle"). Vid giftermålet från Tuskas hemman i Mogenpört by i Pyttis. Bosatt där ännu 1789, men försvinner sedan med sin familj ur handlingarna. Varken han eller någon familjemedlem återfinns heller i längden över begravda. {42} —Gift 7.1.1785 i Pyttis med Maria Andersdotter. Vid giftermålet från hemmanet Labbas Nr 6 i Svartbäck by i Pyttis.

V. Barn:

Anna Johansdotter Tuskas. Född 10.5.1786 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

Johan Johansson Tuskas. Född 1.4.1789 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas).

 

 

Personregister

 

 

 

 

Tabellnummer

Anders

1

Anders Bertilsson

3

Anna Jonasdotter

6

Anna Mattsdotter

5

Anttas, Gustava Jonasdotter

10

Backman, Johan Andersson

5

Brita Andersdotter

3

Brita Staffansdotter

3

Dromberg, Amalia

12

Dromberg, Johan Andersson

5

Elisabet Mårtensdotter

3, 4

Elisabet Pettersdotter

2

Emanuel Henriksson

8

Gango, Anders Ernst

12

Haavisto, Staffan Mattsson

3

Halsas, Johan Samuelsson

3, 4

Halsas, Katarina Johansdotter

4

Halsas, Matts Johansson

3

Herrmans, Vendla

11

Honka, Ida

12

Hytönen, Maria

11

Joas, Elisabet Hansdotter

9

Johan Jöransson

2

Jonas Arvidsson

7

Karin Ersdotter

4

Karin Gustavsdotter

1

Karin Henriksdotter

2

Katarina Andersdotter

3

Kristers, Hilma

11

Labbas, Fredrika Johansdotter

10

Lindroos, Viktor

11

Lövö, Jonas Jakobsson

6

Majuri, Joel Mattsson

5

Maria Andersdotter

7, 13

Maria Johansdotter

7

Matts Henriksson

7

Merisalo, Evert

12

Nybondas, Matts Eriksson

3

Petter Andersson

2

Petter Henriksson

7

Piispa, Matts Eriksson, se Ståhl, Matts Eriksson

 

Pörtnora, Maria Isaksdotter

8

Qvarnström, Johan

3

Rasi, Johan Andersson

5

Reimars, Henrik Mårtensson

3

Samuel Andersson

1

Sjöberg, Axel Herbert

11

Sjöberg, Edit Emilia

11

Sjöberg, Karl Harald

11

Sjöberg, Oskar Ferdinand

11

Smids, Fanny

11

Strandman, Anton

12

Ståhl, Henrik Henriksson

6

Ståhl, Johan Henriksson

6

Ståhl, Maria Helena Johansdotter

6

Ståhl, Matts Eriksson

5, 6

Terichoff, Feodor

5

Tuskas, Alexander Andersson

8

Tuskas, Anders Andersson

8

Tuskas, Anders Arvidsson

6

Tuskas, Anders Johan Andersson

8

Tuskas, Anders Pettersson

3, 5, 8

Tuskas, Anna Elisabet Andersdotter

8

Tuskas, Anna Johansdotter

13

Tuskas, Anna Kristina Jonasdotter

5

Tuskas, Arvid Andersson

6

Tuskas, Elisabet Henriksdotter

4

Tuskas, Elisabet Pettersdotter

7

Tuskas, Fabian Andersson

9

Tuskas, Fredrika Fabiansdotter

9

Tuskas, Hans Andersson

8

Tuskas, Hans Jonasson

5

Tuskas, Helena Andersdotter

3

Tuskas, Helena Arvidsdotter

6

Tuskas, Helena Jonasdotter

5

Tuskas, Helena Kristina Pettersdotter

7

Tuskas, Henrik Andersson

4

Tuskas, Henrik Arvidsson

6

Tuskas, Henrik Henriksson

4

Tuskas, Henrik Jonasson

5

Tuskas, Henrik Pettersson

7

Tuskas, Johan Andersson

13

Tuskas, Johan Fabiansson

9

Tuskas, Johan Henriksson

4

Tuskas, Johan Johansson

13

Tuskas, Jonas Henriksson

5, 8

Tuskas, Jonas Jonasson

5

Tuskas, Karl Henrik Fabiansson

9

Tuskas, Katarina Andersdotter

3

Tuskas, Katarina Jonasdotter

5

Tuskas, Katarina Pettersdotter

7

Tuskas, Kristina Arvidsdotter

6

Tuskas, Maria Andersdotter

3

Tuskas, Maria Jonasdotter

5

Tuskas, Maria Pettersdotter

7

Tuskas, Matts Henriksson

4

Tuskas, Petter Andersson

7, 8

Tuskas, Petter Pettersson

7

Tuskas, Petter Vilhelm Fabiansson

9

Tuskas, Sara Andersdotter

3

Tuskas, Sara Elisabet Jonasdotter

5

Tuskas, Sara Pettersdotter

7

Tuuskas, Aina Vilhelmina

12

Tuuskas, Amanda Sofia Andersdotter

10

Tuuskas, Anders Fabiansson

10

Tuuskas, Anton, se Strandman Anton

 

Tuuskas, Axel Herbert, se Sjöberg Axel Herbert

 

Tuuskas, Elisabet

10

Tuuskas, Karl Henrik Andersson

11

Tyni, Erik Mattsson

10

Wikström, Oskar Elis

11

Wäppling, Henrik Eriksson

7

 

 

Tryckta källor

Halsas 1992

Lauri Halsas: Halsaksen historiikki. Pyhtään pitäjän Purolan kylän kantatilan n:o 3 Halsas vaiheita 1600-luvun alusta lähtien ja sitä 13.5.1744 lähtien asuttaneen suvun historiaa. 1992. (Två duplicerade häften)

 

 

Hultin 1926

Herman Hultin: Pyttis socken. Helsingfors 1926.

 

 

Lantgårdar i Finland IV

Suuri maatilakirja. Lantgårdar i Finland. IV, Kymen ja Mikkelin läänit. Kuopio 1965.

 

 

Orava 2001

Jussi Orava: Kaunissaaren Asutus ja Suvut 1500-luvulta tähän päivään. [årtal saknas, torde dock vara 2001].

 

 

SVP 1931

Skärgårdens Vänner i Pyttis 25 år. Kotka 1931.

 

Arkiv och otryckta källor

Brages pressarkiv, biografiska delen

Mäkeläs gårdsarkiv (innehas av Rolf Mäkelä, Tuskas, Mogenpört, Pyttis)

Landsarkivet i S:t Michel (StMLA):

Pyttis kyrkoarkiv

Riksarkivet (RA):

Strömfors kyrkoarkiv

 

Noter

1. RA, Generalregistret över bosättningen i Finland, Pyttis; RA, senatens ekonomiedepartement, finansexpeditionen, skattläggningsutslag 25.10.1850 (Da 54), akt BD 210/193 82/36 1850.

2. StMLA, länsstyrelsen i Viborgs län, landskontoret, rannsakningsjordebok för Nyslotts och Kymmenegårds län 1742, s. 89; RA 9962:531.

3. Tillnamnet "Tuskas" nämns i RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, Pyttis häradsrätt vintertinget 1760 s. 365v.

4. RA 8823:2981.

5. Se även RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, Pyttis häradsrätt, hösttinget vintertinget 1760 s. 365v-, s. 354-.

6. Enligt åldern i bouppteckningen efter fadern 14.8.1752: RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, Pyttis bouppteckningar och arvskiften 1745-1797, volym 174 s. 66.

7. Tillnamnet "Nybondas" nämns i RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, Pyttis bouppteckningar och arvskiften 1745-1797, volym 174 s. 189.

8. Tillnamnet "Reimars" nämns i RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, Pyttis bouppteckningar och arvskiften 1745-1797, volym 174 s. 272.

9. Tillnamnet "Halsas" nämns i RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, Pyttis bouppteckningar och arvskiften 1745-1797, volym 174 s. 272; Se även Halsas 1992 s. 12 och bilaga 3.

10. RA, senaten, akt BD 118/226 F 65/191 1821, avskrift av landshövdingens i Viborgs län utslag 12.10.1820.

11. Se även RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, Pyttis häradsrätt, hösttinget 1769 s. 113v-, s. 132.

12. Se även Halsas 1992 s. 12 och bilaga 3.

13. I dopboken står "Hinkaböle Tuskas".

14. RA, senaten, två skattebrev 2.11.1821, akt BD 118/226 F 65/191 1821.

15. RA, Kymmene domsaga i Viborgs län, Pyttis HR, lagfartsprotokoll vintertinget 1827 § 65, 4.9.1827 § 8, 22.2.1828 § 12.

16. Pyttis kommunionbok 1821-1831 s. 94.

17. Pyttis kommunionbok 1821-1831 s. 94.

18. Pyttis kommunionbok 1821-1831 s. 94, s. 282 och 280.

19. Dock utan anteckning om nattvard och med hänvisningen "se Abborfors pag. 15".

20. RA, senaten, akt BD 118/226 F 65/191 1821, avskrift av landshövdingens i Viborgs län utslag 12.10.1820.

21. RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, Pyttis häradsrätt 30.11.1808 § 10.

22. StMLA, Viborgs länsstyrelse, landskontoret, utslag 56/1.2.1821.

23. RA, senaten, akt BD 162/188 F 107/144 1841, guvernörens i Viborgs län utslag 29.4.1841.

24. RA, senaten, akt BD 118/226 F 65/191 1821, avskrift av landshövdingens i Viborgs län utslag 12.10.1820.

25. Pyttis kommunionbok 1798-1809 s. 92.

26. RA, senaten, två skattebrev 2.11.1821, akt BD 118/226 F 65/191 1821.

27. Pyttis kommunionbok 1876-1885 s. 12.

28. Orava 2001 s. 63.

29. RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 28.11.1905 § 19 (I uppbudet).

30. RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 28.11.1905 § 18.

31. Mäkeläs gårdsarkiv, dödsannons i Eja Mäkeläs anteckningsbok.

32. RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 28.11.1905 § 19 och 4.3.1914 § 81, 14.9.1914 § 2 och 15.2.1915 § 2 samt fastebrev 26.2.1915 § 192.

33. RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 19.2.1917 § 39 (I uppbudet), 7.9.1917 § 45 (II uppbudet), fastebrev 25.10.1918.

34. RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 10.3.1921 § 49.

35. Lantgårdar i Finland IV s. 517.

36. Enligt dödsannons i Brages pressarkiv (Östra Nyland). Dock skriven i Pyttis.

37. Brages pressarkiv, biografiska delen (Östra Nyland 27.7.1946); Lantgårdar i Finland IV s. 515.

38. Brages pressarkiv, biografiska delen.

39. Enligt flera uppgifter i Brages pressarkiv, biografiska delen. Enligt ämbetsbevis från Pyttis församling är födelseorten Kyrkslätt.

40. SVP 1931 s. 6, s. 14; Hultin 1926 s. 303.

41. Brages pressarkiv, biografiska delen.

42. Pyttis kommunionbok 1779-1784 s. 214 jämförd med kommunionboken 1789-1794 s. 93; RA, Senaten, skatteköpsakt BD 118/226 F 65/191 1821, avskrift av 12.10.1820 daterat utslag av landshövdingen i Viborgs län.

 

© Johan Ståhl 2003