Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu

 

 

MOGENPÖRT ENLIGT SKATTLÄGGNINGSKARTAN FRÅN ÅR 1777

 

 

"Charta öfwer Mogenpört Holma i Pyttis Sokn, Kymmenegårds Härad och Prowince. Till skattläggning afmätte Åhr 1777 af E: A: Bäckman"

 

 

Mogenpört by (hemmanen Rasi Nr 2 och Ståhl Nris 4-5) och Malm enstaka hemman

Kyrksundet till vänster

 

Hinkaböle enstaka hemman

 

 

Hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by

 

 

Källa: Riksarkivet, Lantmäteristyrelsens arkiv, karta MH 235

24.11.2002

 

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu