Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu

 

 

MOGENPÖRT ENLIGT KARTA FRÅN ÅR 1803

 

 

"Charta öfver Mogenpört bys ägorů"

 

 

Hemmanet Tuskas Nr 1 i Mogenpört by

 

 

 

Mogenpört by (hemmanen Rasi Nr 2 och Ståhl Nris 4-5)

 

 

Källa: Riksarkivet, Lantmäteristyrelsens arkiv, karta MH 236

7.9.2003

 

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu