Mogenpörts historia

 

Tillbaka | Hemsidan

 

 

Fredrik Ståhl

Alexandra Mattsdotter

 

 

Alexandra och Fredrik Ståhl på äldre dagar, sannolikt under första hälften av 1920-talet.

Se även

 

11.7.2004

 

Tillbaka | Hemsidan