Mogenpörts historia

 

 

 

Tillbaka

Hemsidan

 

 

Bland de allra äldsta fotografierna i Stor-Ståhls gårdsarkiv finns ovanstående bild. Fotografiet är en 9,7 cm x 6 cm stor metallplåt. På basen av denna fototeknik torde man kunna datera bilden till 1870- eller 1880-talen.

Tidsmässigt skulle den äldre mannen till höger därför kunna Jonas Johansson Ståhl (Viiala). Detta antagande stöds ytterligare av den stol som delvis syns på bilden. Alf Ståhl (Jonas sonsonson) äger nämligen två dylika stolar, vilka tidigare har funnits i hans föräldrahem på Stor-Ståhl. Stolen på bilden kan gott vara en av dem.

Mannen till vänster är då troligtvis någon av Jonas söner - sannolikt Fredrik.

 

En detalj ur den ovanstående bilden

 

21.4.2001

 

 

 

 

 Tillbaka

 Hemsidan