Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan

 

 

SKYDDSKÅREN OCH LOTTA SVÄRD

 

    

 

 

Mogenpörtbor på skyddskårsövning 1937.

 

Målskjutning (1937).

 

En skyddskårspatrull åker skidor förbi Stor-Ståhl ("Stuvus") på 1930-talet.

 

Lottor och skyddskårister på 1930-talet.

 

 >>> Flera fotografier - Klicka här <<<

 

Under vinterkriget (1939-1940) och fortsättningskriget (1941-1944) deltog skyddskårister och lottor från Mogenpört i bevakningen av luftrummet. På Mogenpört fanns då ett luftbevakningstorn.

 

Mogenpörtborna tillhörde Strömfors skyddskår och Strömfors Lotta Svärd.

Läs mera om Strömfors skyddskår. - Texten är från 1944.

Läs mera om Strömfors Lotta Svärd. - Texten är från 1944.

 

Kymmenedalens skyddskårsdistriks (1919-1940) emblem

 

Kymmenedalens södra skyddskårsdistrikts (1940-1944) emblem

Nylands södra skyddskårsdistrikts emblem

 

4.9.2007

 

   Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi