Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: image002

Gamla Hinkaböle – Mogenpört hembygdsgård och museum

Vanha Hinkaböle – Munapirtin kotiseututalo ja museo

  Hemsidan

 | Byaföreningens huvudsida

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Hinkabole_bomarke_pa_vaggen_i_museet

Kotisivu | Kyläyhdistyksen pääsivu

 

22.10.2012

 

 

 

 

RENOVERINGSDAGBOK – KORJAUSPÄIVÄKIRJA

 

 

2006-2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

4.2012

Museiverket hade inte i år heller möjlighet att bevilja Mogenpört ös byaförening något bidrag för den fortsatta renoveringen av Gamla Hinkaböle.

Museovirastolla ei tänäkään vuonna ollut mahdollisuutta myötää Munapirtin saaren kyläyhdistykselle avustusta Vanhan Hinkabölen korjaustöiden jatkamista varten.

 

 

 

9.6.2012

Ängstalko:

 

Ketotalkoot:

 

 

 

 

30.6.2012

På ett talko återuppfördes - som ett andra skede – ytterligare cirka 20 meter gärdsgård längs med den gamla byvägen:

 

Talkoilla rakennettiin – toisessa vaiheessa – noin 20 metriä lisää aitaa vanhan kylätien viereen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7.2012

Samtidigt som Skärgårdens Vänner i Pyttis ordnade sin traditionella sommarfest på Moborg håll Gamla Hinkaböle sina dörrar öppna för allmänheten:

Samaan aikaan kun SVP järjesti perinteisen kesäjuhlansa Moborgissa pidettiin Vanhassa Hinkabölessä ovet avoinna yleisölle:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.8.2012

Ängstalko:

Ketotalkoot:

 

 

 

 

 

 

 

9.2012

Byaföreningen lät på egen bekostnad muraren Carl Irjala förse eldstäderna i stugan och i kammaren med nytt kalkputs:

Kyläyhdistys antoi omalla kustannuksellaan muurari Carl Irjalan pinnoitaa sekä tuvan että kamarin tulisijat uudella kalkkilaastilla:

 

Rapport/Raportti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.9.2012

Kymmenedalens museum och Pyttis kommun ordnade i år Kymmenedalens museidag på Talludden på Mogenpört. Detlagarna utgjordes av personer som jobbar vid museerna i landskapet. Dagen avslutades med ett besök på Gamla Hinkaböle, varvid Karl Backman guidade.

Kymenlaakson museo ja Pyhtään kunta järjestivät tämänvuotisen Kymenlaakson museopäivän Munapirtin Mäntyniemessä. Osallistujina olivat maakunnan museoissa työskentelevät henkilöt. Päivän päätteeksi osallistujat tutustuivat Karl Backmanin opastuksella Vanhaan Hinkaböleen.

 

 

 

 

 

Pyttisbladet/Pyhtäänlehti 2.10.2012

 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsidan | Byaföreningens huvudsida

Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Hinkabole_bomarke_pa_vaggen_i_museet

Kotisivu | Kyläyhdistyksen pääsivu