Aktuellt på Mogenpört

Hemsidan | Aktuellt | Suomeksi

 Senast uppdaterad 28.1.2008

 

INFORMATIONSMÖTET PÅ MOBORG DEN 8 JANUARI:

 

  

 

PYTTIS KOMMUN SÄLJER INTE FLAKANÄS - KÄRNKRAFTVERK INTE AKTUELLT

 

Kommunstyrelsen hade 8.1.2008 sammankallat till ett informationsmöte för allmänheten på Moborg om igångsättandet av planering av markanvändningen i Mogenpörtområdet.

I början av mötet berättade kommunstyrelsens ordförande Mervi Liimatainen att kommunstyrelsen nästa vecka kommer att återuppta behandlingen av Saint Petersburg Capitals anbud att få köpa Flakanäsområdet på Mogenpört för att där bygga av en stor badinrättning. Enligt Liimatainen torde man nu kunna utgå från att anbudet förkastas. Frågan har inofficiellt diskuterats bland förtroendemännen. En viktig orsak uppges vara det stora motstånd som planerna har mött.

Liimatainen berättade även att kommunen har tackat nej till Fennovoima Oy:s förslag om att anordna ett gemensamt informationstillfälle för allmänheten om möjligheterna att bygga ett kärnkraftverk på Mogenpört.

Företrädare för Mogenpört ös byaförening överlämnade inför kommunstyrelsens möte till Liimatainen den medborgaradress som vädjar till kommunen att inte sälja Flakanäsområdet. På en dryg månad hade adressen undertecknats av hela 947 personer.

 

UTVECKLANDET AV SPJUTSUND-TALLUDDEN-VERSO-FLAKANÄS SKALL UTREDAS

 

Kommundirektör Ikonen och Tapani Koivula, som företrädare för bolaget BlueWhite Resorts Oy (Kuopio), presenterade sedan förslaget att utreda hur de områden som kommunen äger i Spjutsund (Svartbäck), på Verso och på Flakanäs – tillsammans med det av ett privat företag ägda Talludden – kunde utnyttjas för turismnäringar. Om kommunstyrelsen godkänner att detta utredningsarbete görs kan en övergripande plan (en s.k. master plan) vara färdig om ett halvt år. Från kommunens sida poängterades att man vill utreda dessa utvecklingsmöjligheter tillsammans med invånarna.

 

Här följer några utdrag ur kommundirektörens presentation:

Tyngdpunktsområdena i det kommande utredningsarbetet: Spjutsund (1), Talludden (2), Verso (3), Flakanäs (4)

 

Vatten- och avloppsledningarna till de aktuella områdena kan komma att löpa så här

 

 

TAINA MARTTINENS OPINIONSUNDERSÖKNING:

Kommunfullmäktigeledamoten Taina Marttinen hade inför mötet 8.1 gjort en opinionsundersökning bland holmborna med följande resultat (Klicka här).

 

Hemsidan | Aktuellt | Suomeksi