Ajankohtaista Munapirtissä

Kotisivu | Ajankohtaista | På svenska

 Päivitetty 28.1.2008

 

TIEDOTUSTILAISUUS MOBORGISSA 8. TAMMIKUUTA:

 

  

 

PYHTÄÄN KUNTA EI MYY FLAKANÄSIÄ – YDINVOIMA EI OLE AJANKOHTAISTA

 

Kunnanhallitus oli kutsunut yleisön koolle tiedotustilaisuuteen Moborgissa 8.1.2008, jossa käsiteltiin Munapirtin alueen maankäytön suunnittelun aloittamista.

Kokouksen alussa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mervi Liimatainen ilmoitti että kunnanhallitus ensi viikolla jatkaa Saint Petersburg Capital’in ostotarjouksen käsittelemistä. Yhtiöhän on tarjoutunut ostamaan Flakanäsin alueen Munapirtissä suuren kylpylälaitoksen rakentamista varten. Liimataisen mukaan voidaan lähteä siitä että ostotarjous hylätään. Asiaa on epävirallisesti käsitelty luottamusmiesten kesken. Tärkeänä syynä tähän on suunnitelmia kohdannut suuri vastustus.

Liimatainen kertoi myös että kunta myös on vastannut ”ei kiitos” Fennovoima Oy:n ehdotukselle järjestää yhteinen tiedotustilaisuus yleisölle koskien mahdollisuuksia rakentaa ydinvoimalaitos Munapirttiin.

Munapirtin saaren kyläyhdistyksen edustajat luovuttivat Liimataiselle kunnanhallituksen tulevaa kokousta silmälläpitäen sen viimeisen runsaan kuukauden aikana kerätyn kansalaisadressin jossa vedottiin kuntaa jotta se pidättäytyisi Flakanäsin alueen myynnistä. Adressin oli allekirjoittanut kokonaista 947 henkilöä.

 

KEIHÄSSALMEN-MÄNTYNIEMEN-VERSON-FLAKANÄSIN KEHITTÄMINEN TULEE SELVITTÄÄ

 

Kunnanjohtaja Ikonen sekä Tapani Koivula, joka edusti kuopiolaista BlueWhite Resorts Oy:tä, esittelivät tämän jälkeen ehdotuksen siitä miten kunnan omistamia alueita Keihässalmessa (Purolassa), Verssonkankaalla ja Flakanäsissä – yhdessä Mäntyniemen omistavan yksityisen yrityksen kanssa – voitaisiin hyödyntää matkailuelinkeinoissa. Jos kunnanhallitus hyväksyy tämän selvitystyön tekemisen voi yleisluontoinen suunnitelma (n.k. master plan) valmitua puolessa vuodessa. Kunnan taholta painotettiin että näitä kehittämismahdollisuuksia halutaan selvittää yhdessä asukkaiden kanssa.

 

Muutama ote kunnanjohtajan esityksestä:

Tulevan selvitystyön painopistealueet: Keihässalmi (1), Mäntyniemi (2), Verso (3), Flakanäs (4)

 

Kyseisten alueiden vesi- ja viemärijohdot voidaan vetää tällä tavalla

 

 

TAINA MARTTISEN TEKEMÄ MIELIPIDETUTKIMUS:

Kunnanvaltuutettu Taina Marttinen oli 8.1. pidetyn tiedotustilaisuuden alla saarelaisen keskuudessa tehnyt mielipidetutkimuksen seuraavin tuloksin (Tässä).

 

Kotisivu | Ajankohtaista | På svenska