Aktuellt på Mogenpört

Hemsidan  | Tillbaka| Suomeksi

 Senast uppdaterad 27.3.2008

 

 

 

 

”Master Plan” –seminariet 26.3.2008 om Versöområdets framtid

 

Ett kort referat

 

 

 

  

Pekka Sivonen presenterar BlueWhites tankar och dess  uppfattning om de möjligheter som Mogenpört erbjuder

 

 

Inbjudan till detta seminarium hade sänts ut av kommundirektören i Pyttis och uppskattningsvis ett femtiotal personer hade hörsammat kallelsen.

 

Kommundirektör Ikonen öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna, för att därefter konstatera att kommunen och Kiinteistö Oy BlueWhite Munapirtti (under bildning) i går kväll hade undertecknat avtal gällande lägenheten Malms (d.v.s. Versöområdet). Värdskapet för seminariet hade därför övergått till BlueWhite. – Vilket eller vilka avtal som hade undertecknats förblev osagt.

 

Ordförandeskapet för seminariet övertogs därefter av BlueWhites företrädare Tapani Koivula, som vid det tidigare mötet 8.1.2008 på Moborg hade presenterats som ”konsult”. Koivula konstaterade att seminariet inte är något planläggningsmöte, utan avsikten är att på ett högre plan (”helikopternivå) betrakta och analysera företagets vision för Versö. ”Master Plan” –arbetet utförs före sommarsemestrarna och tanken är att ett första utkast skall föreligga i början av hösten. Den slutliga rapporten skall vara färdig före årsskiftet. Efter detta skall förarbetet vara färdigt och man kan övergå till projektplaneringen.

 

Som nästa presenterade BlueWhites huvudägare Pekka Sivonen sina tankar kring Mogenpörts framtid. Sivonen berättade att han varit verksam inom turistbranschen i tre års tid. Turismen på 2000-talet har andra utmaningar än tidigare. Kundernas krav på högklassig komfort och god service har ökat väsentligt samtidigt som resandet från länder där välfärden snabbt har ökat (bl.a. Kina och Ryssland) har vuxit och fortsättningsvis antas öka. För att kunna tillfredsställa kunderna ökade krav krävs stora investeringar i infrastrukturen och satsningar på kunnig personal. Det gäller att kunna erbjuda ”WOW”-upplevelser. Små turistanläggningar har det därför svårt.

 

Sivonen noterade att Versöområdet är unikt i och att med det är enhetligt, i huvudsak är obebyggt och ändå så nära Helsingfors-Vanda flygplats. Från flygstationen når man utan större besvär 600 destinationer i världen. Landsvägen mellan S:t Petersburg och Helsingfors går strax norrom Versö.

 

 

Koivula innehållsförteckning för Master Plan –dokumentet

 

 

Under den fortsatta diskussionen skissade Koivula upp vad allt som ”Master Plan” –dokumentet borde innehålla (se ovan). Det framgick även att företagets mål är att fördubbla antalet övernattningar i Kymmenedalen med 100 %, från 100 000 övernattingar/år till 200 000 övernattingar per år. Den eftersträvade byggnadsrätten på minst 50 000 våningskvadratmeter skulle utnyttjas så att på Versö skulle byggas ett hotell, en badinrättning och en hamn samt dessutom ca 200 fritidshus. Värdet på investeringarna skulle uppgå till 150 och 200 miljoner euro. Koivula försäkrade att det ännu är öppet var BlueWhite skulle placera sin byggnadsrätt i terrängen. – Deltagare framhävde att Versö är ett grundvattenområde (I kl.) och ett betydande åsområde, till vilket Koivula konstaterade att hans uppfattning är att detta visserligen skall beaktas men att det inte utgör något oöverstigligt problem.

 

För att engagera deltagarna genomfördes sedan en ”övning” med gula klisterlappar. Var och en fick en möjlighet att räkna upp olika svar på frågan: ”Vad förhindrar oss att utveckla Mogenpört till ett framgångsrikt internationellt året-om naturturismcentrum?” Resten av dagen gick rätt långt ut på att sortera lapparna.

 

Koivula leder övningarna med de gula lapparna

 

 

Koivula sammanställde vid dagens slut resultatet på följande sätt:

 

 

Dagen avslutades med en presskonferens där Koivula och Sivonen ånyo redogjorde för sina visioner.

 

 

 

 

Kommentar:

 

På många sätt var seminariet rätt förutsägbart, även om värdskapet för seminariet hade bytt i sista stund. Cheferna på BlueWhite har med framgång lärt sig ledarskap och vet vad de vill. Samtidigt som de försäkrar att inga fastslagna planer finns samt att de är öppna för en diskussion och för andra idéer kan man inte undvika att dra den slutsatsen att bolaget mycket väl vet vad det vill. De kan också skickligt styra frågan i ”rätt riktning”.

 

Resultatet av dagen blev en förteckning över faktorer som skall beaktas under den fortsatta processen. Några överenskommelser nåddes inte.

 

En sak är Mogenpört ös byaförening och BlueWhite överens om: Versöområdet är ett av de verkligt få kvarvarande enhetliga stora strandområdena i den sydöstra delen av landet. – Slutsatserna om områdets framtida öde skiljer sig däremot från varandra: Skall området exploateras eller bevaras?

 

Åtminstone fram till detta seminarium har en utmaning för mogenpörtborna och de övriga pyttisborna varit att tillräcklig information har saknats. Beslutsprocessen inom kommunen var under all kritik och har lett till att frågan har förts till förvaltningsdomstolen.

 

Den nya, om än sparsamma information som gavs under seminariet besvarade dock ännu inte den grundläggande frågan om det trots allt ändå inte är så att BlueWhites projekt är för stort och massivt för Versö.

 

 

Respons till denna kommentar kan sändas med e-post till byaforeningen(a)mogenport.net.