Ajankohtaista Munapirtissä

Kotisivu | Takaisin | På svenska

 Viimeksi päivitetty 27.3.2008

 

 

 

 

"MASTER PLAN" -SEMINAARI 26.3.2008 VERSöN TULEVAISUUDESTA

 

 

Lyhyt referaatti

 

 

 

  

Pekka Sivonen esittelee BlueWhiten ajatuksia ja käsityksiä Munapirtin tarjoamista mahdollisuuksista

 

 

 

Kutsun Kutsun tähän seminaariin oli lähettänyt Pyhtään kunnanjohtaja ja noin 50 osallistujaa oli tullut paikalle.

 

Kunnanjohtaja Ikonen avasi seminaarin ja toivotti osanottajat tervetulleeksi. Tämän jälkeen kunnanjohtaja totesi kunnan ja (perusteilla olevan) Kiinteistö Oy BlueWhite Munapirtin eilen illalla allekirjoittaneen sopimuksen Malmsin tilasta (eli Versön alueesta). Seminaarin isännyys oli täten siirtynyt BlueWhitelle. -  Mikä tai mitkä sopimukset oli allekirjoitettu jäi sanomatta.

 

Seminaarin puheenjohtajan tehtävät siirtyivät tämän jälkeen  BlueWhiten edustajalle Tapani Koivulalle, joka aikaisemmassa tiedotustilaisuudessa 8.1.2008 Moborgilla oli esitelty "konsulttina". Koivula totesi ettei seminaari ole kaavoituskokous, vaan tarkoituksena on ylemmällä tasolla ("helikopteritasolla") selvittää ja analysoida yhtiön visiota Versön alueesta. "Master Plan" -työ tehdään ennen kesälomia ja tarkoituksena on että ensimmäinen versio suunnitelmasta olisi valmiina syksyn alussa. Lopullisen raportin on määrä valmistua ennen vuodenvaihdetta. Tämän jälkeen on esityön määrä olla tehty ja siirrytään projektisuunnitteluun.

 

Seuraavaksi BlueWhiten pääomistaja Pekka Sivonen kertoi ajatuksistaan Munapirtin tulevaisuudesta. Sivonen kertoi olleensa mukana matkailualalla kolmen vuoden ajan. Matkailuala on 2000 -luvulla eri haasteiden edessä kun aikaisemmin. Asiakkaiden vaatimukset korkealaatuisesta mukavuudesta ja palvelusta ovat merkittävästi lisääntyneet samaan aikaan kun matkustus maista joissa hyvinvointi on  nopeasti lisääntynyt (mm. Kiina ja Venäjä) on kasvanut ja oletetaan vieläkin kasvavan. Jotta pystyttäisiin vastaamaan asiakkaiden lisääntyneisiin vaatimuksiin, tarvitaan suuria investointeja infrastruktuuriin ja satsauksia osaavaan henkilökuntaan. On tarjottava "WOW" -elämyksiä. Pienillä matkailuyksiköillä on tämän takia vaikeaa.

 

Sivonen totesi Versön alueen olevan ainutlaatuinen yhtenäisenä ja rakentamattomana alueena. Alue on kuitenkin lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää, josta on hyvät yhteydet  600:aan kohteeseen ympäri maailmaa. Helsingin ja Pietarin välinen tie kulkee aivan Versson pohjoispuolella.

 

 

Koivulan esittelemä  sisällysluettelo "Master Plan"- dokumentille

 

 

Keskustelun edetessä Koivula esitteli mitä kaikkea "Master Plan" -dokumentin tulisi sisältää (katso edellä oleva kuva). Ilmeni myös, että yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa Kymenlaakson matkailuyöpymiset. Tämä tarkoittaa lisäystä 100 000:lla vuosittaisella yöpymisellä. Tavoitteena oleva 50 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeus käytettäisiin siten, että Versson alueelle rakennettaisiin hotelli, kylpylä, satama ja lisäksi vielä noin 200 loma-asuntoa. Investointien arvo olisi 150 - 200 miljoonaa euroa. Mihin kohtiin maastoa rakennusoikeus kohdennetaan on Koivulan mukaan vielä avoinna. - Osanottajat korostivat alueen olevan ensimmäisen luokan pohjavesialuetta ja maakunnallisesti merkittävä harjualue. Tähän Koivula vastasi että hänen käsityksensä mukaan nämä asiat pitää ottaa huomioon, mutta ne eivät muodosta ylitsepääsemätöntä ongelmaa.

 

Osanottajien aktivoimiseksi suoritettiin seuraavaksi "muistilappuharjoitus". Kullakin osanottajalla oli mahdollisuus kirjoittaa lapulle vastauksia kysymykseen: "Mikä estää meitä tekemästä Munapirtistä ympärivuotisesti menestyvää, kansainvälisesti tunnettua luontomatkailukeskusta?" Loput päivästä käytettiin muistilappujen järjestelemiseen.

 

Koivula johtaa muistilappuharjoitusta

 

 

Päivän päätteeksi Koivula esitti yhteenvedon vastauksista seuraavasti:

 

 

Päivä päätettiin lehdistötilaisuuteen, jossa Koivula ja Sivonen uudelleen kertasivat visionsa medialle.

 

 

 

 

Kommentti:

 

Seminaarin kulku oli monilta osin ennakoitavissa, vaikka seminaarin isännyys olikin viime hetkellä vaihtunut. BlueWhiten johtajat ovat selvästikin oppineet johtajuutta ja tietävät mitä haluavat. Yhtiö esittää ettei lukkoonlyötyjä suunnitelmia vielä ole olemassa ja että suunnitelmat ovat avoimet keskustelulle ja muille ideoille. Ei kuitenkaan voi välttyä johtopäätökseltä, että yhtiö tietää varsin hyvin mitä tahtoo. He osaavat myös taitavasti ohjata asiaa "oikeaan suuntaan".

 

Päivän anti oli luettelo asioista jotka on huomioitava prosessin edetessä. Mitään yhteisiä sopimuksia ei tehty.

 

Yhdessä asiassa Munapirtin saaren kyläyhdistys ja BlueWhite ovat samaa mieltä: Versön alue on yksi todella harvoista jäljelläolevista yhtenäisistä ranta-alueista Kaakkoissuomessa. - Päätelmät alueen tulevaisuudesta eriävät kuitenkin paljon toisistaan : Tuleeko alue hyödyntää taloudellisesti vaiko säilyttää?

 

Haasteena ainakin tähän seminaariin asti on munapirttiläisille ja muille pyhtääläisille ollut informaation puute. Kunnan päätöksentekoprosessi ei kestä kritiikkiä. Asia on tämän vuoksi viety hallinto-oikeuteen.     

 

Uusi, tosin säästeliäs, informaatio joka seminaarissa annettiin ei kuitenkaan vieläkään vastannut peruskysymykseen josko BlueWhiten projekti kuitenkin on liian iso ja massiivinen Versölle.

 

 

Palautetta tämän kommentin johdosta voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen byaforeningen(a)mogenport.net.