15.11.2003

 Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan

sidorna 1 - 2 | sidorna 3 - 4| sidorna 5 - 6 | sidorna 7 - 8 | sidorna 9 - 10 | sidorna 11 - 12 | sidorna 13 - 15

 

Kommentarer

Oskar Elis Wikström

1880-1955

Folkskolläraren Konstantin "Costi" Willner (ursprungligen Wiiala)

1878-1919

Ägde Karla gård i Västerkvarnby

 

 

 

 

sidorna 1 - 2 | sidorna 3 - 4| sidorna 5 - 6 | sidorna 7 - 8 | sidorna 9 - 10 | sidorna 11 - 12 | sidorna 13 - 15

Tillbaka | Hemsidan