15.11.2003

 Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan

 

Ungdomsföreningen

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf

Grundad år 1906

 

Föreningshuset Moborg i dess ursprungliga skepnad

 

Läs föreningens 25 års-historik 1906 - 1930 (tryckår 1931):

sidorna 1 - 2 | sidorna 3 - 4 | sidorna 5 - 6 | sidorna 7 - 8 | sidorna 9 - 10 | sidorna 11 - 12 | sidorna 13 - 15

 

En senare bild

 

Moborg (nuvarande utseende)

 

Tillbaka | Hemsidan