Butikerna på Mogenpört

 

 

Suomeksi

Tillbaka

Hemsidan

 

 

MOGENPÖRT HANDELSLAG

1929-1958

 

Vårvintern 1944: Mogenpörtlottorna på handelslagets trappa med paket som skulle sändas till fronten.

 

 

Handelsmannen Kristoffer Anttas, som ända sedan 1908 hade bedrivit lanthandel i Mogenpört, avled år 1929. Detta aktualiserade frågan om mogenpörtborna borde grunda ett handelslag. Efter diskussioner stannade man för att grunda Mogenpört Handelslag m.b.t. (se tidningsnotis).

Handelslaget köpte 1.9.1929 av Valter och Linnea Korpi en tomt i Mogenpört by (lägenheten Andelslag RNr 3:16), på vilken en butiksbyggnad uppfördes. 1

Senare grundades även en filialaffär i Tuskas.

Handelslaget fusionerades 5.3.1958 med Osuuskauppa Kuppis Handelslag från Broby, vilket handelslag fortsatte verksamheten. 2

 

 

Handelslagets föreståndare: 3

 

 

 

 

1929-1930

Anton Korpi (1894-)

 

1930-1936

Niilo Nieminen (1900-)

 

1936-1939

Thor Sjöblom (1914-)

 

1940-1946

Yrjö Sarnama (1910-)

 

1946-1952

Frans Ståhl (1911-1972)

 

1953-1954

Kurt Ekman (1923-)

 

1954-1956

Per Tupeli (1932-)

 

1956-1957

Vilho Forsas (1927-)

 

1958-1958

Frans Ståhl (se ovan)

 

 

 

Föreståndarhustrun Irja Lipasti-Sarnamaa med dottern Marjatta utanför handelslaget 1944.

 

1 Lovisa tingsrätt, lagfartsregistret (lagfartsregisterkort).

2 Handelregistret.

3 Evert Mänttäri: Kotkan piirin osuuskaupat ja liikkeenjohtajat 1890-1970. Kotkan Osuuskauppapiiri. Mikkeli 1971.

 

Ó Johan Ståhl 21.4.2001

 

 

 

 

Suomeksi

Tillbaka

Hemsidan