Aktuellt på Mogenpört

Hemsidan | Suomeksi

 Senast uppdaterad 21.11.2012

 

 

2008-2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

21.11.2012

Mogenpört ös byaförening

Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat föreningens besvär över den landskapsplan som reserverar ett område på Versö för fritid och turism (”R”). Domstolen godkände därigenom miljöministeriets beslut att fastställa landskapsplanen till denna del och motiveringarna för detta. Domstolen förkastade yrkandet på att en syn skulle hållas och valde att avgöra ärendet endast på basen av skriftliga handlingar.

 

-      Noteras att för att kommunens planer på ett stort turistcentrum på Versö skall kunna förverkligas så krävs ännu att en detaljplan för området i sinom tid uppgörs och godkänns. Planeringsprocessen kommer att ge möjligheter för föreningen och andra att säga sitt om utkastet. Dessutom krävs att det finns någon part som är villig att investera stora belopp i projektet...

HFD:s beslut här

 

 

 

 

 

 

12.11.2012

Mogenpört ös byaförening

Mogenpörtbladet 1/2012 har utkommit

Läs här

 

 

 

 

 

 

20.6.2012

Mogenpört ös byaförening

GärdsgårdstalkoGamla Hinkaböle hålls lördagen 30.6 från kl. 9

Kom med!

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2012

(ändr. 20.6.2012)

Mogenpört ös byaförening tillsammans med Meri-Kymen Luonto

Sommarens ängstalkon på Gamla Hinkaböle hålls:

·         lördagen 9.6 från kl. 10 och

·         lördagen 4.8 11.8 från kl. 10

Alla är välkomna. Tag egna redskap med!

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2012

Cursor Oy publicerade 3.4.2012 en ”Utvecklingsplan för naturturismprojektet i Mogenpört”

Läs här

 

 

 

 

 

 

Hemsidan | Suomeksi