Ajankohtaista Munapirtissä

Kotisivu | svenska

 Viimeksi päivitetty 16.1.2011

 

 

2008-2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

24.11.2010

Tämän vuoden aikana on Versön alueen osalta ollut vähän rauhallisempaa. Tämä on pääasiallisesti johtunut siitä että maakuntakaavaa koskevat valitukset edelleen odottavat käsittelyä ympäristö­ministe­riössä

 

Syksyn aikana on kuitenkin uutta aktiviteettia Munapirtin matkailusuunnitelmien tiimoilta voitu havaita. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Nuuttila kertoi 27.10. Kymen Sanomille että kunta on hakenut ELY-keskukselta yhdessä kehitysyhtiö Cursorin kanssa toteutettavaa uutta matkailuhanketta (budjetti 282 500 €) varten rahoitusta. "En usko, että muutama vuosi sitten tehdyistä master­plan-suun­ni­tel­mista on enää hyötyä. Nyt Munapirtin mahdollisuuksia pitää tarkas­tella uusista lähtökohdista..." Pohja­työ­hön tullaan palk­kaa­maan ulkopuolinen konsultti.

Asiaan näyttää myös kuuluvan se että Reino Uusitalo on viime aikoina ostanut Mäntyniemen hotelli­kiinteistönsä itäpuolella sijaitsevia maa-alueita. Pukuihin puettuja herroja on myös jonkin aikaa sitten havaittu liikkuvan Öisalmenniemen maastossa. Jotain on ilmeisesti tekeillä...

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2010

Radio Vega Östnyland lähetti reportaasin Vanhasta Hinkabölestä

LUE JA KUUNTELE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

31.5.2010

Munapirtin saaren kyläyhdistys:

·         Ketotalkoot Vanhassa Hinkabölessä lauantaina 12. kesäkuuta 2010 alkaen klo 10. Oma työkalut mukaan.

·         Sääntömääräinen vuosikokous lauantaina 3. heinäkuuta klo 11.00 Moborgissa.

·         Ketotalkoot Vanhassa Hinkabölessä lauantaina 7. elokuuta 2010 alkaen klo 10. Oma työkalut mukaan.

Kaikki tervetuloa mukaan!

 

 

 

 

 

 

 

31.5.2010

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf:n tapahtumakalenterin löydät tästä

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

3.3.2010

Kouvolan hallinto-oikeus on hylännyt Pyhtään kunnanvaltuuston päätöksestä 25.2.2008 § 16 hyväksyä esisopimuks Versön-Långön (tilan Malms) myymisestä Sivoselle ja Uusitalolle perustettavan yhtiön lukuun tehdyt valitukset.

LUE TÄSTÄ

11.3.2010

Kyläyhdistys on vienyt asian edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

 

 

 

 

 

 

13.7.2009

Lehdistötiedote

Munapirtin saaren kyläyhdistys tulee valittamaan Kymenlaakson maakuntavaltuuston päätöksestä 8.6.2009 § 11 hyväksyä Kymenlaakson maaseutua ja luontoa koskeva maakuntakaava.

Kyläyhdistys toteaa että Kymenlaakson maakuntaliitto – hyväksymällä maakuntakaavan myös koskien Pyhtään Munapirtissä sijaitsevia alueita (mukaan luettuna Versö) – on jättänyt huomioimatta sen laajan kanslaismielipiteen (katso alempana 4.3.2009) jonka mielestä Versön alue on jätettävä rakentamatta. Uusimpien tietojen mukaan runsaat 2 370 henkilöä ja yhteisöä jätti tämän vuoden helmikuussa muistutuksia nyt hyväksyttyä kaavaehdotusta vastaan, joka kaava mahdollistaa suurten yhteensä jopa 1 000 – 1 200 vuodepaikan turistilaitosten rakentamisen Munapirtiin ja Versöseen.

Maakuntaliitolle 17.2.2009 jättämässään muistutuksessa kyläyhdistys esitti seuraavaa:

·         Mielestämme on myönteistä on että Munapirtin Versön ranta-alue, joka sijaitsee tilalla Malms Rno 1:114 Malmin kylässä Munapirtissä, on saanut merkinnän VR (retkeily- ja ulkoilualue) ja että varausta on hieman suurennettu.

 

·         Kielteistä sitä vastoin on, että Munapirtin Versön alueella ja sen itäpuolella edelleen on laaja merkintä R (loma- ja matkailualue) joka mahdollistaa mm. matkailu- ja lomakeskusten ja lomahotellien rakentamisen.

 

·         Yleisesti tiedossa on että Pyhtään kunta haluaisi myydä omistamansa Versön alueen matkailukeskusta varten. Kaavaselostuksen mukaan matkailualuevarauksen ”R” pinta-ala ja siihen liittyvän rantaviivan pituus mahdollistaa enintään 1 000 - 1 200 vuodepaikan sijoittamisen Munapirtin alueelle. Tällainen rakennusoikeus on aivan liian ylimitoitettu, kun otetaan huomioon Versön alueen ja koko Munapirtin saaren luontoarvot sekä tällaisesta rakennusoikeudesta johtuvien suurten liikennemäärien aiheuttama rasitus, joka kohdistuisi erityisesti Purolan kylän läpi johtavaan kapeaan tiehen.

 

·   Käsityksemme mukaan merkintä R (loma- ja matkailualue)  Munapirtissä tulee tämän vuoksi kokonaan poistaa maakuntakaavasta. Rantakaistaleen lisäksi tulisi koko muukin Versönkangas saada merkinnän VR (retkeily- ja ulkoilualue). – Vaihtoehtoisesti pitää selvittää voitaisiinko koko Versön-Långön alue liittää Itäisen Suomenlahden kansallispuistoon

 

·         Tämän seurauksena voimassa olevaan seuukaavaan verrattuna laajenettu varaus MU (Maa- ja mesätalousvaltainen alue, jossa on ulkoilun ohjaamistarvetta), joka ehdotuksessa käsittää suuren osan muusta Munapirtistä, jää turhaksi. Tämä merkintä voidaan siten, tai ainakin suurimmilta osin, poistaa.. Sama koskee myös merkintää ”matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue” (ylimaakunnallinen) Munapirtin ympärillä.

Kyläyhdistys kehoittaa myös muita osapuolisia valittamaan maakuntakavasta. Tarvittavat pöytäkirjanotteet ja valitusosoituksen voi tilata Kymmenlaakson liitosta.

Kyläyhdistyksen yhteystietot tästä.

 

 

 

 

 

 

 

21.6.2009

Munapirtin saaren kyläyhdis­­tyksen sääntömääräinen vuosi­kokous pide­tään sunnuntaina kesäkuun 28. pnä 2009 kello 11.00 Moborgissa.

Kokouksessa käsitellään sään­tö­määräiset asiat sekä nykytilannetta koskien

- Versön kysymystä

- Vanhan Hinkabölen museorakennusten kunnostamista.

Jäsenet ja muut kiinnostuneet ovat terve­tul­lei­ta!

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2009

Kyläyhdistys järjestää ketotalkoot Vanhassa Hinkabölessä sunnuntaina 14. kesäkuuta alk. klo 10. Kaikki ovat tervetulleet mukaan!

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2009

Uusi vahva mielipiteenilmaus koskemattoman Versön puolesta

Määraikaan mennessä Kymenlaakson liitolle jätettiin n. 1 800 henkilön ja yhteisön muistutukset maakuntakaavaehdotusta vastaan (katso alempana 23.1.2009) siltä osin kuin se koskee Munapirtin Versötä.

Kun verrataan tätä niihin muistutuksiin, jotka jätettiin kun maakuntakaavaehdotus kesällä 2008 ensimmäisen kerran oli nähtävillä (katso alempana 18.8.2008), voidaan todeta, että mielipiteensä ilmaisseiden henkilöiden/yhteisöjen määrä oli kasvanut huomattavasti.

Munapirtin saaren kyläyhdistys kiittää kaikkia niitä jotka ovat jättäneet muistutuksia koskemattoman Versön puolesta.

Kyläyhdistys valittaa kuitenkin sitä, että Kymenlaakson liitto julkisessa tiedotuksessaan on valinnut sellaisen vaihtoehdon, että on puhuttu 550 muistutuksesta, ja jättänyt vähemmälle huomiolle sen tosiasian että allekirjoittajia on ollut yhteensä n. 1 800.

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2009

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf:

Verssonkankaan ladut avattu

 

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf on lumentulon myötä saanut Munapirtin hiihtoladut taas kuntoon. Reitistö kattaa 1 km, 2 km, 5 km ja 7 km ladut, jotka kulkevat Verssonkankaan metsissä. Reitistön alkupisteenä toimii seurantalo Moborg. Laduilla ei ole valaistusta.

 

 

 

 

 

 

 

23.1.2009

Versö tarvitsee edelleen apuasi!”

Munapirtin saaren kyläyhdistys kehoittaa tiedotuslehdessään kansalaisia tekemään Kymenlaakson liitolle muistutuksia maakuntakaavasta.

Määräaika kommenttien jättämiselle Kymenlaakson liitolle päättyy 20.2.2009

TIEDOTUS­LEHTI

Lomake

 

 

 

 

 

 

19.1.2009

Varaus suuria matkalulaitoksia varten Munapirtissä on edelleen maakuntakaavassa! 1 000 – 1 200 vuodepaikkaa mahdollisia.

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

21.10.2008

Pyhtäänlehti vahvistaa että Pyhtään kunnanhallitus on 20.10. hylännyt ”Munapirtin Masterplanin. – Reino Uusitalon haastattelu.

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2008

Tiedotusvälineissä julkaistut tiedot viittavat siihen että ”Munapirtin Masterplaniä” ei hyväksytä ja että kiinteistökaupasta tehty esisopimus raukeaa:

 

 

♦ Kymen Sanomat – nettisivut; uutinen, pääkirjoitus

LUE (14.10.)

 

 

LUE (17.10.)

 

♦ Kaakkois-Suomen TV-uutiset 17.10.2008, m.m. kunnanjohtaja Ikosen haastattelu

KATSO  15.11.2008 asti

 

Kymenlaakson radio 16.10.2008 - nettisivut

LUE

 

♦ Radio Vega Östnyland 17.10.2008 - nettisivut

LUE

 

♦ Radio Vega Östnyland 17.10.2008 – paikallisuutiset, m.m. Markus Gangon haastattelu

KUUNTELE 24.10.2008 asti

 

 

 

 

 

 

6.10.2008

Munapirtin saaren kyläyhdistys: ”Munapirtin Masterplan ei vakuuta” (3.10.2008 lähetetty mielipidekirjoitus)

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

6.10.2008

TV 1:n ajankohtaisohjelmassa A-Studio oli 1.10.2008 juttu SeaEagle Master Planistä (Versö-Mäntyniemi)

KATSO TÄSTÄ

 

Juttu alkaa 24 minuuttia 13 sekuntia alusta lukien

Katsottavissa 8.10.2008 saakka

 

 

 

 

 

 

6.10.2008

SeaEagle Master Plan-raportti (Versö-Mäntyniemi) sellaisena kun se 22.9.2008 päivitettynä on julkaistu www.munapirtti2020.fi –sivustolla (pdf-tiedosto)

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

23.9.2008

SeaEagle Master Plan-raportti (Versö-Mäntyniemi) sellaisena kun se on esitelty kunnanhallitukselle (pdf-tiedosto)

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

23.9.2008

Kymen Sanomat:

 

 

selosti 18.9.2008 SeaEagle Master Planiä (Versö-Mäntyniemi): ”Luontokeskus Munapirttiin syntyisi 165 miljoonalla eurolla”

LUE TÄSTÄ

 

♦ julkaisi 20.9.2008 Munapirtistä pääkirjoituksen: ”Huimat visiot eivät luo luottamusta”

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

2.9.2008

Kymen Sanomat on kirjoittanut:

 

 

♦ 26.8.2008 ”Merihotelli Mäntyniemen omistajanvaihdos peruuntui”

LUE TÄSTÄ

 

♦ 30.8.2008 maakuntakaavaluonnoksesta ”Munapirtti synnytti palautesuman Pyhtäällä” – Painetussa lehdessä on aiheesta lisää.

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

18.8.2008

Alkaako SeaEagle MasterPlan 2020” hahmottua Versön osalta? – Pyhtään saaristolaismarkkonoilla (15.-16.8.2008) oli pieni Pyhtään vaakunalla varustettu koju, jossa oli muutama kartta, m.m. tämä josta ilmenee yli 50 000 kerrosneliömetrin rakennusoikeuden jakautuminen Versössä. - www.munapirtti2020.fi –sivusto ei kuten tavallista tiedä asiasta mitään...

KARTTA TÄSSÄ

 

 

 

 

 

 

18.8.2008

Kyläyhdistyksen kehoitus pyhtääläisille muistutuksen tekemisestä maakuntakaavaluonnoksesta Versön alueen osalta tuotti tulosta: Yli 600 mielipidettä, joissa oli yli 1 000 allekirjoitusta jätettiin viime viikon loppuun mennessä Kymenlaakson Liitolle.

Kymen Sanomat

Radio Vega Östnyland

 

 

 

 

 

 

3.8.2008

Hinkabölen museoalueella järjestetään lauantaina 9.8.2008 alkaen klo 9 ketotalkoot.

 

 

 

 

 

 

 

3.8.2008

Kunnanjohtaja Ikonen kommentoi 1.8.2008 Kymen Sanomissa maakuntakaavan ja ”SeaEagle Masterplan 2020” suhdetta.

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

22.7.2008

Munapirtin saaren kyläyhdistyksen infolehti vireillä olevasta maakuntakaavasta:

Versö tarvitsee apuasi!

 

Jaetaan kaikkiin talouksiin Pyhtäällä tällä viikolla

Lue tästä

PDF-MUODOSSA

HTML-MUODOSSA

 

 

 

 

 

 

16.7.2008

”Munapirtin Master Plan 2020”:sta tulee ”SeaEagle MasterPlan 2020”. Kymen Sanomien pääkirjoitus 16.7.2008 kommentoi:

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

14.7.2008

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf:

19.7.2008 klo 13 Moborgin luona: Kesäjuhlat ja jalkapallo-ottelu Mökkihöperöt – Mogenpört landslag

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

30.6.2008

Skärgårdens Vänner i Pyttis rf:

SVP järjestää risteilyn 4.7.2008 alkaen klo 13.00 Mäntyniemestä. Matkaamme m/s Alfalla reitin Kukouri-Kaunissaari-Mäntyniemin. Matkan hinta on 25 € (sis. kahvin ja pullan) ja se on avoin kaikille! – Tervetuoloa mukaan! (Yhteystiedot: Ann-Mari Koivula, 050-5928238, annmari.koivula@netti.fi)

 

 

 

 

 

 

 

17.6.2008

Munapirtin saaren kyläyhdistyksen vuosikokous pidetään 28.6.2008

KUTSU

 

 

 

 

 

 

17.6.2008

Merihotelli Mäntyniemelle uusia omistajia (Kymen Sanomat 3.6.2008)

LINKKI

 

 

 

 

 

 

28.5.2008

Liikemies Pekka Sivonen on yllättäen vetäytynyt Versön matkailukeskushankkeesta

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

16.5.2008

Savon Sanomat raportoi: BWR:n Pekka Sivonen jakaa potkuja urakalla”BWR = BlueWhite Resorts Oy

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

16.5.2008

Lisätty: Skärgårdens Vänner i Pyttis rf:n tilaisuudet 2008

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

16.5.2008

Master Plan–nettisivut www.munapirtti2020.fi on avattu 15.5.

 

 

 

 

 

 

 

7.5.2008

Viimeisimpien tietojen mukaan:

 

 

♦ ”Master Plan” –yleisötilaisuutta 27.5.2008 ei järjestetä Moborgissa vaan Mäntyniemessä

 

 

♦ ”Master Plan–nettisivut www.munapirtti2020.fi avataan 9.5.2008

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2008

Tämän päivän Pyhtäänlehdessä julkaisutjen tietojen mukaan:

 

 

♦ kunnanhallitukselle käsittelee 9.6.2008 ”Munapirtin Master Plan”-tilanne-esittelyä

 

 

♦ kunnanhallitus tulee 19.8.2008 tutustumaan Versön alueeseen

 

 

♦ ”Munapirtin Master Plan”-raportti esitellään kunnanhallitukselle 8.9.2008

 

 

Master Planiä” koskeva yleisötilaisuus järjestetään 27.5.2008 klo 18-21 Moborgissa Mäntyniemessä

 

 

♦ vastaavanlainen yleisötilaisuus järjestetään 14.6.2008 klo 14-18 Mäntyniemessä

 

 

♦ ”Master Plan”-hankkeen nettisivut avataan toukokuun puolessa välissä osoitteessa www.munapirtti2020.fi

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2008

Pyhtään kunnanhallitus on 28.4.2008:

 

 

♦ antanut Kouvolan hallinto-oikeudelle lausunnon koskien Munapirtin saaren kyläyhdistyksen valitusta (katso alempana 20.3.2008) esisopimuksen solmimisesta KOY BlueWhite Munapirttin kanssa kiinteistökaupasta

LUE TÄSTÄ 1

 

♦ antanut myös kaksi muuta lausuntoa samasta päätöksestä tehdyistä valituksista

LUE TÄSTÄ 2 & 3

 

♦ antanut kunnanjohtajalle kirjallisen varoituksen

LUE TÄSTÄ 4

 

 

 

 

 

 

17.4.2008

Skärgårdens Vänner i Pyttis r.f. järjestää Munapirtissä ulkoilupäivän sunnuntaina 4. toukokuuta.

Tapahtuma on tarkoitettu koko perheelle ja on avoin kaikille. Tarkoituksena on rauhallisesti kävellä – sauvojen kanssa tai ilman - lenkki (5 - 7 km) Verssonkankaalla. Rannassa olevasta grillistä voi ostaa kahvia, mehua ja makkaraa.

Lähtö Moborgilta (Tuskintie 139) klo 11.00.

 

 

 

 

 

 

 

14.4.2008

Pyhtään kunnanvaltuusto ei uskaltanut kysyä kuntalaisten mielipidettä: Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen (24-3) olla järjestämättä kansalaisaloitteessa pyydettyä kunnallista kansanäänestystä Versön asiassa. – Katso taustaa alempana.

 

 

Kansanäänestyksen puolesta äänestivät valtuutetut Marttinen, Tuhkunen ja Kauris.

 

 

 

 

 

 

 

14.4.2008

Museovirasto on myötänyt Munapirtin saaren kyläyhdistykselle uuden 14 000 €:n avustuksen Vanhan Hinkabölen korjaustöiden jatkamista varten.

 

 

 

 

 

 

 

13.4.2008

Pyhtään kunnanhallitus on 2.4.2008 tehnyt kaksi päätöstä joilla on tietty yhteys Munapirtin Versöseen:

 

 

päätösehdostus kunnanvaluustolle koskien aloitetta kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Versöasiassa.

LUE TÄSTÄ

 

♦ toimenpiteitä kunnanjohtajan toimista ennen päätöstä Malms-tilaa (Versö-Långö) koskevan esisopimuksen solmimista. – Katso myös Kymen Sanomien webartikkeli 12.4.2008.

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

26.3.2008

Lyhtyt referaatti 26.3.2008 pidetystä Master Plan” –seminaarista koskien Versön tulevaisuutta + kommentti

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

25.3.2008

Lisätään: Kunnanhallituksen päätös 17.3.2008 § 81 koskien kaavoituksen käynnistämissopimusta Malmin kylän tilalla Malms RNo 1:114. - Sisältää sopimustekstin muttei karttoja.

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

20.3.2008

Vielä on mahdollisuus allekirjoittaa aloite jossa vaaditaan kunnallista kansanäänestystä koskien Munapirtin Versön alueen suunnittelua ja myyntiä. Huom! Allekirjoittajien tulee olla äänioikeutettuja pyhtääläisiä.

Katso myös 16.3.2008 julkaistu alempana oleva kirjeenvaihto.

LOMAKE

 

 

 

 

 

 

20.3.2008

Munapirtin saaren kyläyhdistys on valittanut Kouvolan hallinto-oikeuteen:

 

 

 

kunnanvaltuuston päätöksesta (alempana) 25.2.2008 koskien esisopimuksen solmimista KOY BlueWhite Munapirttin kanssa kiinteistökaupasta (tila Malms = Versö).

LUE TÄSTÄ 1

 

 

1. Vaatimus: kunnanvaltuuston päätös on kumottava

 

 

 

2.  Perustelut m.m.:

 

 

 

* Valtuuston on kuntalain (27 §) mukaan pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan, m.m. tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia ja selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Kuten valituskirjelmästä lähemmin ilmenee, näin ei Versön asiassa ole menetelty ennen valtuuston kokousta 25.2. Tiedottaminen on ollut epäselvää ja annetut määräajat aivan liian lyhyitä. – Menettely ei täytä hyvän hallinnon vaatimuksia.

* Asian esittely kunnanvaltuustolle 25.2. ei täytä hallintolain (31 §) vaatimuksia siitä että on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset. Tältäkään osin, kuten valituskirjelmästä lähemmin ilmenee, hyvää hallintoa ei ole noudatettu. Valtuustokäsittelyssä oli virheitä.

 

 

 

- Pyhtään hallintojohtajan päätöksestä 3.3.2008 olla antamatta kyläyhdistykselle eräitä kunnallisia asiakirjoja.

LUE TÄSTÄ 2a

LUE TÄSTÄ 2b

 

 

 

 

 

 

17.3.2008

Kunnanhallitus hyväksyi (25.2.2008 pöydälle pannun) BlueWhite Munapirtin kanssa solmittavan Malms-tilan kaavoituksen käynnistämissopimuksen.

PÖYTÄKIRJAA

Lisätty 24.3.2008

 

 

 

 

 

 

18.3.2008

Lisätään: 26.3.2008 klo 9-16 pidettävän ja kunnan järjestämän ”Master Plan” –seminaarin ohjelma

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

16.3.2008

Lisätään:

 

 

♦ kunnanhallituksen päätös 21.1.2002 kunnallisen etuosto-oikeuden käyttämisestä koskien Versön ranta-aluetta

LUE TÄSTÄ

 

♦ kunnanhallituksen päätös 23.6.2003 siitä että myös toinen osa Versöstä ostetaan Fortumilta

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

16.3.2008

Kunnan virkamiehet yrittävät ilmeisesti tehdä voitavansa estääkseen pyhtääläisten aloitteen mukaisen kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämisen:

 

 

♦ aloite

LUE TÄSTÄ

 

♦ hallintojohtajan kirje 3.3.2008

LUE TÄSTÄ

 

♦ kyläyhdistyksen vastatus kunnalle 10.3.2008

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

4.3.2008

Kyläyhdistys sai Pyhtään kunnalta vastauksen tiedusteluunsa Versö-Långötä koskevista julkisista viranomaisasiakirjoista.

LUE TÄSTÄ

(pdf 1 MB)

 

 

 

 

Pyydettyjen ja saatujen asiakirjojen joukossa oli aluetta koskeva ja 21.2.2008 päivätty alustava hintatasoselvitys

LUE TÄSTÄ

(pdf 1,4 MB)

 

 

 

 

 

 

29.2.2008

Vielä noin 60 äänioikeutettun pyhtääläisen aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Versön asiassa jätettiin kunnalle (Vertaa 25.2.2008 alempana).

 

 

 

 

 

 

 

25.2.2008

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä esisopimuksen Versön-Långön (tilan Malms) myymisestä Sivoselle ja Uusitalolle perustettavan yhtiön lukuun. Vain kolme valtuutettua äänesti päätöstä vastaan.

Kyläyhdistys tulee arvioimaan mahdollisten jatkotoimien tarpeellisuutta.

PÖYTÄKIRJA TÄSSÄ

 

 

 

 

Kunnanhallitus käsitteli Malmin kylän Malms-tilan kaavoituksen käynnistämissopimusta. Asia pantiin pöydälle.

PÖYTÄKIRJA TÄSSÄ

 

 

 

 

 

 

25.2.2008

214 äänioikeutettun pyhtääläisen aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Versön asiassa jätettiin kunnalle.

Kuntalain mukaan kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

 

 

 

 

 

 

 

22.2.2008

Munapirtin saaren kyläyhdistys Pyhtään kunnanhallitukselle Versöstä: Ehdotettu ”vähintään 50 000 kerrosneliömetrin” rakennusoikeus ei ole hyväksyttävissä.

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

21.2.2008

Kunnanvaltuustolle esitettävän esisopimuksen mukaan ostajat (Sivonen & Uusitalo) saivivat Versööseen vähintään 50.000 kerrosneliömetrin rakennusoikeuden!

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

17.2.2008

Munapirtin saaren kyläyhdistys: Kannanotto Pyhtään kunnan suunnitelmiin kaavoittaa ja myydä Versön alue Munapirtissä

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

15.2.2008

PYHTÄÄN KUNTA HALUAA MYYDÄ VERSÖN

Kunta tiedottaa virelläolosta: 1) Sopimus kaavoituksen käynnistämisestä tilalla Malms Malmin kylässä Munapirtissä ja 2) siihen liittyvä esisopimus kiinteistön kaupasta.

Sopimusten osapuolina ovat 1) Pyhtään kunta sekä 2) Pekka Sivonen ja Reino Uusitalo, perustettavan”Kiinteistöosakeyhtiö BlueWhite Munapirtti”.

Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston on määrä käsitellä asiaa 25.2.2008.

KUNNAN SIVU

KUULUTUS !!!

 

 

 

 

 

 

31.1.2008

Kaakkois-Suomen uutisissa (TV 2) on juttu Munapirtistä ja BlueWhite Resorts Oy:n suunnitelmista. - Kunnan johto ei halua kommentoida asiaa.

(Juttu alkaa 4 minuttia 55 sekunttia ohjelman alusta)

KATSO TV-LÄHETYS TÄSTÄ

 

 

(1.3.2008 saakka)

 

 

 

30.1.2008

Munapirtin saaren kyläyhdistys kyseenalaistaa tavan jolla Munapirttiä koskeva ”Masterplan” ollaan laatimassa. Yhdistys lähettää kunnanhallitukselle kirjelmän

LUE TÄSTÄ (pdf)

 

 

 

 

 

 

27.1.2008

Hanna Johansson: Verssonkankaan pieni suo

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

14.1.2008

Pyhtään kunnanhallitus tekee päätöksen Flakanäs-asiassa: Aluetta ei myydä Saint Petersburg Capital’ille, koska Munapirtin alueen kehittämistä on tarpeen käsitellä laajempana yhtenäisenä kokonaisuutena, jolloin voidaan paremmin suunnitella alueen maankäyttöä erilaisiin tarkoituksiin.

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

8.1.2008

Pyhtään kunnan tiedotustilaisuus Moborgissa:

·         ”Pyhtään kunta ei myy Flakanäsiä – Ydinvoimalaitos ei ole ajankohtaien

·         Keihässalmen-Mäntyniemen-Verson-Flakanäsin kehittäminen tulee selvittää”

Munapirtin saaren kyläyhdistys luovuttaa kunnalle adressin jossa on 947 allekirjoitusta ja jossa vastustetaan Flakanäsin myyntiä.

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

8.1.2008

Kunnanvaltuutettu Taina Marttinen oli ennen kunnan tiedotustilaisuutta tehnyt saarelaisen keskuudessa mielipidetutkimuksen

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

11.2007

Tiedotuslehti MOGENPÖRTBLADET ilmestyy

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

15.9.2007

Pyhtään kunnanhallitus päättää olla puoltamatta Kotkan Energia Oy:n poikkeuslupahakemusta koskien rakentamista Verssonkankaalle

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

 

 

2007

Vanhan Hinkabölen museorakennusten entisöinti alkaa

LUE TÄSTÄ

 

 

 

 

Kotisivu | svenska