Versömalmens lilla myr

Hemsidan | Aktuellt | Suomeksi

 Senast uppdaterad 31.1.2008

 

 

Versömalmens lilla myr

 

Med hänsyn till diskussionen om Versöområdet vill jag fästa uppmärksamhet vid att det i den sydvästra delen av Versömalmen, ca 200 m från stranden, finns en liten nästan trädlös myr som är i naturtillstånd. Enligt min uppfattning är myren enligt 10 § i skogslagen en sådan trädfattig torvmark som hör till de särskilt viktiga livsmiljöer med tanke på skogarnas mångfald som ska skötas och användas så att livsmiljöernas särdrag bevaras. Det här innebär att myren inte får utdikas och att det runt myren bör lämnas en smal bård av skog i naturtillstånd.

 

Myren är ett nästan trädlöst fattigkärr som går i sydvästlig-nordöstlig riktning och är ca 30 m brett och 150 m långt. I den nordöstliga delen av myren finns enstaka större tallar och tvinvuxna björkar. I den nordöstliga delen finns också lite försumpad skog där det växer bl.a. getpors. Det gick inte att artbestämma mer än några växter den här tiden på året, men jag vet att det på den öppna myren växer starr och vattenklöver och någon ullart (antagligen ängsull) samt vitmossa. I kanten av myren växer tranbär och vissa år kommer det så mycket bär att man kan plocka lite.

 

Skogen runt omkring är speciellt i den norra delen i naturtillstånd med många döda och förmultnande träd som är viktiga för flera arter och som vanligen saknas i ekonomiskogar.

 

Mogenpört 19.1.2008

 

 

 

Hanna Johansson

biolog