< Versömalmens lilla myr

 

 

Verssonkankaan pieni suo

Kotisivu | Ajankohtaista | Suomeksi

 Senast uppdaterad 31.1.2008

 

 

Verssonkankaan pieni suo

 

Versson alueeseen liittyen haluan tuoda esille, että Verssonkankaalla, noin 200 m rannasta, on pieni luonnontilassa oleva lähes puuton suo. Suo on käsitykseni mukaan metsälain 10 §:n tarkoittama vähäpuustoinen suo, joka on erityisen tärkeä elinympäristö metsien monimuotoisuuden kannalta ja jonka hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristön ominaispiirteet säilyttävällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että suota ei saa ojittaa ja että suon ympärille pitäisi myös jättää kapea kaistale metsää luonnontilaisena.

 

Suo on lounais-koillissuunnassa kulkeva, n. 30 m leveä ja 150 m pitkä lähes puuton neva. Koillisosassa kasvaa joitakin isompia mäntyjä ja kitukasvuisia koivuja. Koillisosassa on myös jonkin verran soistunutta metsää, jossa kasvaa mm. suopursua. Kasveista en tähän aikaan vuodesta pystynyt tunnistamaan kuin osan, mutta tiedän, että avosuolla kasvaa mm. saroja ja raatetta, jokin suovillalaji (todennäköisesti luhtavilla) ja rahkasammalta. Suon laidalla kasvaa myös karpaloa, ja marjojakin tulee joinakin vuosina jonkin verran.

 

Ympäröivä metsä on erityisesti suon pohjoisosassa luonnontilassa ja siellä on paljon monille lajeille tärkeitä vanhoja ja lahoavia puita, joita talousmetsistä yleensä puuttuu.

 

Munapirtti 19.1.2008

 

 

 

Hanna Johansson

biologi

 

 

 

'>