Aktuellt på Mogenpört

Hemsidan  | Tillbaka| Suomeksi

 Senast uppdaterad 19.1.2000

 

 

 

 

En ny version av landskapsplanen har lagts fram för påseende:

 

 

En reservering för stora turistanläggningar på MOGENPÖRT finns fortfarande kvar i landsskapsplanen!

 

1 000 – 1200 bäddplatser

 

 

 

Den nya förslaget:

Kymmenedalens förbund har i januari 2009 lagt fram ett nytt förslag (se den övre kartan till höger) till landskapsplan för landsbygden och naturen till påseende.

 

Då man jämför det nya förslaget med det förslag som lades fram i maj 2008 (se den nedre kartan till höger) kan man i fråga om Mogenpört och Versö konstatera följande:

 

·        några mindre ändringar har gjorts i planekartan.

 

·        Versöområdet finns fortfarande en områdesreservering ”R”, d.v.s område för fritid och turism. Reserveringens omfattning har i viss mån förändrats. Längst i sydväst har reserveringen ”VR” (frilufts- och strövområde) blivit lite större.

 

·        kring Talludden finns även en reservering ”R”.

 

·        två reserveringar för småbåtshamnar, som är betydande på minst regionnivå, har tillfogats (Nätiudden-Parlaxviken och Talludden).

 

·        På sidan 28 i det finskspråkiga förslaget till planebeskrivning kan läsas att områdenas storlek och strandlinjens längd gör det möjligt att på ”R”-områdena på Mogenpört placera högst 1000-1200 bäddplatser. I den svenskspråkiga planebeskrivningen saknas detta omnämnande.

 

·        Om man som ett tankeexperiment fördelar 1000 bäddplatser på hus med 4 bäddplatser så kan planen göra det möjligt att bygga 250 hus.

 

 

 

Alla har möjlighet att lämna in anmärkningar och kommentarer

Skriftliga utlåtanden, adresserade till Kymmenedalens landskapsstyrelse, skall lämnas under framläggningstiden, senast 20.2.2009, kl. 16.00, till Kymmenedalens förbund, adress Karhulantie 36 B, PB 35, 48601 KOTKA, tfn (05) 230 8900, fax (05) 230 8910, e-post virasto@kymenlaakso.fi

 

OMRÅDE FÖR FRITID OCH TURISM

Med beteckningen anvisas områden för turistanläggningar, är betydande på landskaps- och regionnivå. Turist- och semestercentrum, semesterbyar, semesterhotell, campingplatser eller annan motsvarande verksamhet som betjänar turismen hör till dessa områden.

FRILUFTS- OCH STRÖVOMRÅDE

 

 

 

 

 

De fullständiga planebeteckningarna och -betämmelserna kan läsas här

 

 

Förslaget i maj 2008: