Ajankohtaista Munapirtissä

Kotisivu | Takaisin | På svenska

 Viimeksi päivitetty 19.1.2009

 

 

 

 

Uusi versio maakuntakaavasta on asetettu nähtäville:

 

 

VARAUS SUURIA MATKALULAITOKSIA VARTEN MUNAPIRTISSÄ ON EDELLEEN MAAKUNTAKAAVASSA!

 

1 000 – 1200 VUODEPAIKKAA

 

 

 

Uusi ehdotus:

Kymenlaaskon liitto on tammikuussa 2009 astettanut nähtäville uuden ehdotuksen (katso oikealla ylempänä olevaa karttaa) maaseudun ja luonnon maakuntakaavaksi.

 

Kun tätä uutta ehdotusta vertaa toukokuussa 2008 julkaistuun ehdotukseen (katso oikealla alempana olevaa karttaa) voidaan Munapirtin ja Versön osalta todeta seuraavaa:

 

·        kaavakarttaan on tehty eräitä pienempiä muutoksia.

 

·        Versön alueella on edelleen aluevaraus ”R”, eli loma- ja matkailualue. Varauksen paikka on eräiltä osin hieman muuttunut. Luoteessa varausta ”VR” (retkeily- ja ulkoilualue) on hieman suurennettu.

 

·        myös Mäntyniemen ympärillä on varaus ”R”.

 

·        kaksi varausta vähintään seudullisesti merkittäväille pienvenesatamille on lisätty (Verkkoniemi-Paarlahti ja Mäntyniemi).

 

·        Kaavaselostusehdotuksen sivulla 28 todetaan että maakuntakaavassa esitetyn matkailualuevarauksen [”R”] pinta-ala ja siihen liittyvän rantaviivan pituus mahdollistaa yhteensä enintään 1000 – 1200 vuodepaikan sijoittamisen Munapirtin alueelle.

 

·        Jos ajatusleikkinä jakaa maintut 1000 vuodepaikkaa neljän (4) vuodepaikan taloille kaava voisi mahdollistaa 250 talon rakentamisen.

 

 

 

Kaikilla on mahdollisuus jättää muistutus ja kommenttija

Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa Kymenlaakson maakuntahallitukselle osoitettuna ennen nähtävillä oloajan päättymistä 20.2.2009 klo 16.00 Kymenlaakson Liittoon, jonka osoite on Karhulantie 36 B, PL 35, 48601 KOTKA, puh. 05-230 8900, fax 05-230 8910, sähköposti virasto@kymenlaakso.fi

 

 

LOMA- JA MATKAILUALUE

 

Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti ja seudullisesti merkittäviä matkailupalveluiden alueita. Alueisiin kuuluu matkailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, lomahotelleja, leirintäalueita tai muita vastaavia matkailua palvelevia toimintoja.

RETKEILY- JA ULKOILUALUE

 

 

 

 

 

Täydelliset kaavamerkinnät ja –määräykset on luettavissa tästä

 

 

Ehdotus toukokuussa 2008: