Ajankohtaista Munapirtissä

Takaisin | Kotisivu | På svenska

 17.2.2008

 

 

Munapirtin saaren kyläyhdistys 17.2.2008:

 

 

KANNANOTTO PYHTÄÄN KUNNAN SUUNNITELMIIN KAAVOITTAA JA MYYDÄ VERSÖN ALUE MUNAPIRTISSÄ

 

 

Pyhtään kunnan virkamiesjohto on 15.2.2008 julkaistussa tiedotuksessa ilmoittanut suunnitelmistaan siitä että kunnan ja perustettavan ”Kiinteistöosakeyhtiö BlueWhite Munapirtti” –nimisen yhtiön välillä solmittaisiin:

1) sopimus kunnan tällä hetkellä omistaman ja Munapirtin saaressa sijaitsevan tilan Malms kaavoittamisesta,

2) esisopimus samaisen tilan myymisestä kiinteistöosakeyhtiölle.

 

Kunnan omistama tila käsittää yli 200 hehtaarin alueen Versöstä Munapirtissä ja osan Långön saaresta.

 

Tarkoituksena on nyt että sekä kunnanhallitus että kunnanvaltuusto jo 25.2.2008 hyväksyvät sopimukset.

 

Ilmoitus valitettavasti oleellisilta osin vahvistaa ne epäilykset, jotka munapirttiläisille syntyivät 8.1.2008 pidetyn tiedotustilaisuuden jälkeen ja jotka kyläyhdistys on ilmaissut kunnanhallitukselle 30.1.2008 lähettämässään kirjelmässä.

 

Kunta on siis sitoutumassa yhteen ainoaan osapuoleen, edes selvittämättä muita vaihtoehtoja. Sen lisäksi kunnallisten päätösten on tarkoitus syntyä epätavallisen nopeassa tahdissa hyvin epäselvästi muotoiltujen perusteiden nojalla – ja ilman asiaa koskevan julkisen keskustelun mahdollisuutta.

 

Kunta on tiedoitteessaan ilmoittanut että Versö ”kansainvälisenä luontomatkailukeskuksena” tulevaisuudessa tarjoaisi ”työtä sadoille ihmisille ympärivuotisesti”. Kyläyhdistyksellä on tämän vuoksi syytä epäillä että BlueWhite –yri­tyksen suunnitelmat ovat samaa suuruusluokka kuin se jättihanke jota eräs venäläinen yhtiö vielä muutama kuukausi sitten ajoi läheiseen Flakanäsiin.

 

Kaikki retoriikka siitä että luontoarvoja ja paikallisten asukkaiden etuja aiotaan kunnioittaa ei ole uskottava. BlueWhite laatii ”Master Plan”:in omia kaupallisia tarkoituksiaan varten.

 

Perustettavan BlueWhite-yhtiön ilmoitetaan olevan kiinteistöyhtiö. Tämä viittaa siihen että yhtiön on tarkoitus omistaa Versö ja vuokrata sitä edelleen, mutta että varsinaisen laajan toiminnan on tarkoitus tapahtua toisen tai toisten yritysten toimesta. Siitä mitkä nämä toiset yritykset voisivat olla ei ole lausuttu mitään. Kuten kunnanjohtaja on aikaisemmin sanonut niin suuri osa paikkakunnan kansainvälisestä matkailuliikenteestä tulee nykyään idästä. Ei kai vain Saint Petersburg Capital tai vastaava taho nyt piileksi kulisseissa?

 

Kyläyhdistyksen mielestä kunnanvaltuuston ei tule ylimääräisessä kokouksessaan 25. helmikuuta tehdä mitään päätöksiä koskien yllä mainittuja sopimuksia. Mahdolliset päätökset tulee tehdä vasta sen jälkeen kun kaikki tarvittava tieto on julkaistu ja sen jälkeen kun kunnan asukkaille on ollut mahdollisuus julkiseen keskusteluun eri vaihtoehdoista.

 

MOGENPÖRT ÖS BYAFÖRENING – MUNAPIRTIN SAAREN KYLÄYHDISTYS RF

 

Asiakirja tässä