Ajankohtaista Munapirtissä

Kotisivu | Takaisin | På svenska

 Viimeksi päivitetty 6.10.2008

 

 

Munapirtin saaren kyläyhdistys:

 

Munapirtin Masterplan ei vakuuta

Munapirtin matkailukeskushanke on edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeen yrittäjien 8-sivuinen ”masterplan” on valmistunut. Alunperin masterplanin oli määrä valmistua 5 kk esisopimuksen hyväksymisestä. Masterplanin julkaisun jälkeen Pyhtään kunnanhallituksella oli kuukausi aikaa tehdä päätös masterplanin hylkäämisestä tai hyväksymisestä. Tämän mahdollisen hyväksymispäätöksen jälkeen varsinainen kauppakirja Versön alueen myynnistä olisi kirjoitettu 14 päivän kuluessa. Pyhtään kunnanvaltuuston 25.2. päätöksellä hyväksyä esisopimus ei kuitenkaan ole lainvoimaa, eikä ylläesitetty esisopimukseen kirjattu aikalaskuri ole vielä käynnistynyt. Sekä yrittäjät että kunta etenevät tällä hetkellä Munapirtti-asiassa omalla riskillään.

Pyhtään kunnan 15.2.2008 julkaisemassa kuulutuksessa todettiin: ”Pyhtään Munapirtti Master Plan 2020 – asiakirja pyrkii vastaamaan kysymyksiin voisiko Munapirtissä toimia kansainvälinen luontomatkailukeskus…”. Tämä kysymys jää nyt ilmestyneessä hatarassa masterplan-raportissa yhä edelleen vaille vastausta. Pyhtään kunta yrittääkin nyt kiireesti saada vastauksia tähän mm. Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselta ja Kymenlaakson liitolta. Kuten tiedetään, Versön alue on ensimmäisen luokan pohjavesialuetta ja maakunnallisesti arvokas harjualue. Maakuntakaavan luonnos ei salli mm. masterplanin sisältämää rantarakentamista. Entä tuleeko rajoituksia lisää nyt, kun maakuntakaavaluonnokseen on jätetty yli 1000 huomautusta?

Nyt ilmestyneen Munapirtin masterplanin taso vastaa lähinnä oppilastyötä: Raportti sisältää pelkkiä oletuksia joilla ei ole minkäänlaista todellisuuspohjaa. Mitään hankkeeseen liittyviä riskejä ja realiteetteja ei ole huomioitu: Mistä hankkeelle saadaan rahoitus? Kuinka maailmantalouden alamäki vaikuttaa mm. matkailijamääriin ja 165 milj. €:n rahoituksen saamiseen? Miten ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat rajoitukset esim. lentomatkustamiseen vaikuttavat? Antaisiko (maakunta)kaavoitus edes mahdollisuuksia suunnitellun hankkeen toteuttamiseen? Toteutuvatko yksityisten maanomistajien maille suunnitellut matkailutoiminnot ja reitistöt ikinä tai antavatko maanomistajat turistien edes liikkua omistamillaan mailla? Edes Pyhtään kunnan osuus mm. alueen infran toteuttajana ja kustantajana ei tule masterplanissa selkeästi esille. Kyseessä ei siis ole aiemmin luvattu analyyttinen kokonaisselvitys, vaan yksipuolinen yrittäjien ideoita suureellisilla mielikuvilla markkinoiva myyntiesite.

Voiko Munapirtin masterplanin luomaan haavekuvaan uskoa? Kauppakirjassa todetaan, että ”Raportti päivitetään myöhemmin tarvittaessa”. Tämä antaa käytännössä hankkeen puuhamiehille vapaat kädet tehdä alueille mitä haluavat, sillä sitä mitä ”raportin päivittäminen” tarkoittaa, ei ole kauppakirjassa määritelty.

Koko Masterplan -prosessin avoimuus on ollut näennäistä, ei sitä mitä kuntalaisille luvattiin sekä Pyhtään kunnan että yrittäjien taholta. Hankkeen internet-sivusto on ”loistanut tyhjyyttään”, siellä ei ole julkaistu pöytäkirjoja, tiedotteita eikä karttoja asian etenemisestä. Masterplan –raportti julkaistiin sivustolla 2 päivää sen jälkeen, kun Munapirtin saaren kyläyhdistys julkaisi sen omilla internet-sivuillaan (www.mogenport.net) saatuaan raportin käsiinsä toista kautta. Hankkeen ns. julkisissa tiedotustilaisuuksissa ei ole annettu mitään informaatiota hankkeesta, vaan ainoastaan urkittu tietoja kuntalaisilta. Näistä yleisötilaisuuksista ei ole edes tiedotettu asiaan kuuluvalla tavalla. Kuntalaisia on siis pidetty jälleen pimennossa, ja oikeaa tietoa hankkeesta on ilmeisesti jaettu ainoastaan tietylle, asian takana olevalle ryhmittymälle.

Nyt ilmestyneessä Munapirtin masterplan –suunnitelmassa liitteet ja viitteet mainitaan ylimalkaisesti ja raportin mukaan ne löytyvät hankkeen internet-sivuilta. Liitteet päivitetään ”masterplan-gurun” Tapani Koivulan mukaan internetiin kuitenkin vasta 13.10, joka on kaksi päivää ennen kuin kunnanhallitus käsittelee kyseistä raporttia. Näin vältetään jälleen se, että kellään sisäpiiriin kuulumattomalla olisi mahdollisuus syventyä taustoihin ja ottaa asiaan kantaa.

Kaiken kaikkiaan matkailun kehittämistä on tarkasteltava aina alueellisesta ja maakunnallisesta näkökulmasta. Silloin matkailuhankkeille on löydettävissä kutakuinkin järkevät, tarpeita vastaavat puitteet ja mittasuhteet. Toivottavasti Pyhtään kunnan johto ymmärtää, että Munapirtti on väärä paikka näille masterplan-raportin sisältämille, liian suurille matkailuinvestoinneille.