Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu

 

 

MOGENPÖRT TELEFONANDELSLAG 1928-1944

 

Mogenpörtborna upprätthöll under åren 1928–1944 ett eget telefonandelslag – Mogenpört telefonandelslag m.b.t. Verksamheten övertogs 1944 av Post- och telegrafverket.

 

 

 

Telefonkatalogen för Lovisa stad och omnejd 1932

Telefonkatalogen för Lovisa stad och omnejd 1944

 

 

 

Mogenpört handelslags telefonapparat.

 

15.7.2007

 

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu