Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi

 

 

DET TYSKA LASARETTFARTYGET I SPJUTSUND

"Lazarettschiff M/S Oberhausen"

 

Under fortsättningskriget, som hade börjat sommaren 1941, låg det tyska lasarettfartyget M/S Oberhausen förtöjt i Spjutsund på Svartbäckssidan vid Aktiebolaget Stockfors brygga. Där kunde även mogenpörtborna få läkarhjälp.

 

M/S Oberhausen i Spjutsund

 

Här låg fartyget förtöjt.

 

Tyska sjömän på däck.

 

Mogenpörtbor och tyska sjömän ombord på fartyget.

 

Fartyget var sjösattes i mars 1939 Gutehoffnungshütte-Rheinwerft, Walsum i Tyskland. I maj 1940 togs det i bruk som lasarettfartyg vid "Troßschiffverband Nord (TSV Nord)". Ombord fanns en besättning på 16 personer samt sjukvårdspersonal och bäddar för 150 patienter. Från 1941 underlydde fartyget "Sanitätsamt Ost". Från juni 1943 underlydde det "Führer der Minensuchboote (F.d.M.) Ost" (chefen för de tyska minsveparna på östfronten). 1 2 3

  

M/S Oberhausen utan kamouflage i Tyskland 1940. 1

 

Vapenstilleståndet mellan Finland och Sovjetunionen trädde i kraft den 4/5 september 1944. Ett villkor för avtalet var att de tyska styrkorna skulle lämna landet senast inom förloppet av den 14 september. Tyskarna gick till sjöss från Kotka den 6 september. Det är helt möjligt att M/S Oberhausen lämnade Spjutsund vid samma tid. I alla fall hörde M/S Oberhausen till den sista gruppen av tyska fartyg, som lämnade den estniska huvudstaden Reval den 22 september samtidigt som de ryska trupperna invaderade staden från öster. 3

 

M/S Oberhausen i Swindemünde vid krigsslutet 1945. 5

 

Genast efter krigsslutet i maj 1945 togs fartyget över av britterna och blev användes för minröjning (GM/SA, German Minesweeping Administration). År 1946 tog sedan Sovjetunionen över fartyget, som fick namnet "Akademik Komarov". Fartyget avfördes ur det ryska fartygsregistret 1960. 1

 

Källor:

1 Se http://www.feldgrau.com/hs-oberhaussen.html

2 Se http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/km/laz.htm

3 Se http://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/km/mboote/fdm.htm

4 Per-Olof Ekman, Sjöfront, Sjökrigshändelser i Norra Östersjöområdet 1941-44, Jakobstad 1981, s. 228 jämförd med s. 219-222.

5 Fotografiet funnet på http://www.deutsche-zeitung.com/Vorhof/Redaktion/Redaktion_2/Inhaltsubersicht/Kriegs-_und_Nachkriegs-Verbrec/swinemunde.html

 

19.1.2003

 

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi