Mogenpörts historia

 

 

Suomeksi

Tillbaka

Hemsidan

 

 

LÅNGVIKS ÅNGSÅG I TUSKAS

En jämförelse med andra sågar öster om Helsingfors

 

 

Såg

Ort

Grundad år

Sågar med årstillverkning över 4.000 standard

Borgå ångsåg

Borgå

1870

Forsby vattensåg

Pernå

1871

Kotka ångsåg

Kotka

1870

Norska ångsågen

Kotka

1872

Hietanen ångsåg

Kotka

1873

Hovinsaari ångsåg

Kotka

1874

Halla ångsåg

Kotka

1875

Jumalniemi ångsåg

Kotka

1875

Sunila ångsåg

Kotka

1882

Karhula nya ångsåg

Kotka

1891

Sågar med årstillverkning 2.000 - 4.000 standard

Sörnäs ångsåg

Helsingfors

1880

Tolkis ångsåg

Borgå

1875

Hattula ångsåg

Borgå

1896

Lovisa ångsåg

Lovisa

1889

Brändholmens ångsåg

Strömfors

1889

Tjärholmens ångsåg

Fredrikshamn

1882

Ristiniemi ångsåg

Veckelax

1895

Pyterlax ångsåg

Vederlax

1883

Sågar med årstillverkning 1.000 - 2.000 standard

Strömfors vattensåg

Strömfors

1700-talet

Karhula gamla såg

Kymmene

1874

Skogby vattensåg

Veckelax

1821

 

1 (Petersburger) standard = 4,672 m

 

KÄLLA: Atlas öfver Finland 1899, Textdelen, Helsingfors 1899, Kartbladet N:o 24, s. 9-12.

 

© Johan Ståhl 25.3.2000

 

 

 

 

Suomeksi

Tillbaka

Hemsidan