Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi

 

 

MOGENPÖRT I SLUTET AV 1700-TALET

 

Mogenpört enligt en militär rekognoseringskarta från 1700-talet. Kartan uppbevaras i Krigsarkivet i Stockholm.

 

27.1.2002

 

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi