Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi

 

 

MOGENPÖRT I BÖRJAN AV 1920-TALET

 

 

Mogenpört enligt karta i skala 1:50.000 tryckt 1932. Mätningarna hade utförts i början av 1920-talet.

(Detta kartblad omfattar inte den södra delen av Tuskas)

 

Källa: Lantmäteristyrelsen

12.1.2002

 

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi