Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi

 

 

MOGENPÖRT ÅR 1914

 

 

Mogenpört enligt den ekonomiska häradskarta i skala 1:100.000 som trycktes 1914. Kartan utvisar bebyggelsen samt åkrar och ängar. Byaråarna är emellertid inte till alla delar riktigt ritade. Bl.a. saknas rån mellan Malm enstaka hemman och Hinkaböle enstaka hemman helt och hållet.

 

Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv (Kartblad II:8)

12.1.2002

 

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi