Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi

 

 

MOGENPÖRT BY ÅR 1832

 

 

Denna detalj ur storskifteskartan från år 1832 visar Mogenpört bycentrum. Gränsen längst till vänster är byarån mot Malm enstaka hemman. Tomterna är rödfärgade. Med bokstaven A har betecknats hemmanets Rasi Nr 2 tomt (där det fanns flera hushåll med egna bostadshus). På hemmanets Ståhl Nris 4-5 område, under bokstaven B ligger Stor-Ståhls ("Stuvus") tomt, till vänster om den finns Ståhls ("Hannesas") tomt och under dessa två på andra sidan vägen finns Lill-Ståhls ("Lillstu") tomt. Gränsen mellan A och B är den vid storskiftet tillkomna rån mellan hemmanen Rasi och Ståhl. - Tomten på Rasisbacken delades officiellt år 1846.

 

Källa: Lantmäteristyrelsens arkiv

12.1.2002

 

Tillbaka | Hemsidan | Suomeksi