Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu

 

 

MOGENPÖRT ENLIGT EN RYSK KARTA FRÅN ÅR 1806

 

Den ryska kartan från 1806 beskriver Kymmene älvs västra mynningar i Pyttis och kusten utanför dem.

 

Den ryska texten ”Остовъ Моген-пертъ” betyder ”Ön Mogenpört”

 

 

En förstoring av området kring Hinkaböleviken, Kyrksundet, Sandnäsfjärden och Svartbäckfjärden. En intressant detalj är den ryska tullstationen på Malmsbacken. Byggnaden med en flagga och texten ”Застава” utmärker tullstationen som verkade på orten från 1790-talet fram till 1808-1809 års krig då den ryska västgränsen upphörde att gå strax väster om Mogenpört.

 

 

 

Källa: Riksarkivet, karta VKKA, VII 32b.1-2

10.7.2004

 

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu