Historia: Gårdar och människor

 

 

 Suomeksi

Tillbaka

Hemsidan

  

GAMLA BACKMANS

(den 1/3 av Tuskas som lydde under Stockfors gård)

 

TUSKAS: Huset till höger är huvudbyggnaden på Mäkelä. Det finns ännu kvar. Närmare fotografen och på andra sidan av den väg som (numera) går till Mörtviken finns till vänster den Backmanska huvudbyggnaden på den 1/3 av hemmanet Tuskas Nr 1 som sedan år 1870 lydde under Stockfors gård. Vid den tidpunkt då detta fotografi togs bodde arrendatorn Emanuel Backman (1845-1927) med familj i huset.

En eldsvåda bröt emellertid ut i huset strax före klockan 2 på natten mot söndagen den 19 augusti 1906. Invånarna räddade sig "i blotta nattkläderna, då elden oerhördt hastigt grep omkring sig". Byggnaden brann ner till grunden och nästan all lös egendom gick förlorad.1

1 Kotka Nyheter 21.8.1906 nr 64 s. 2 och 28.8.1906 nr 66 s. 2

 

ã Johan Ståhl 9.8.2009

 

 Suomeksi

Tillbaka

Hemsidan