Historia: Byar och människor

 

Suomeksi

Tillbaka

Hemsidan

 

 

RASI

i dagligt tal "Rasis"

 

MOGENPÖRT: Under 1900-talets första hälft hade tre gårdar sin tomt på Rasisbacken, nämligen Björkas ("Manus"), Mopört ("Mattas") och Rasi. Alla tre hade sitt ursprung i jordebokshemmanet Rasi Nr 2, vilket delades första gången år 1778. 1

På bilden ser man Rasisbacken från sydväst, i mitten Rasi och i bakgrunden Mattas med brutet tak.

1 RA 10365:83 (den 11.1.1778 daterade mantalslängden för år 1778), ett hushåll, jämförd med RA 10374:84 (den 10.1.1779 daterade mantalslängden för år 1779), två hushåll. Se även RA, senatens finansexpedition, DNr BD 22/186 F. 10/88 1824, immissionsbrev 29.1.1821.

 

 

Huvudbyggnaden på Rasi.

Eftersom tomten var trång och dem gamla byggnaden var omodern byggde den nya husbonden Harding Rasi i början av 1950-talet ett nytt gårdscentrum invid Fårviksvägen. Avståndet till den gamla tomten var fågelvägen knappt 300 meter. De gamla byggnaderna revs därefter.

 

 

Familjen Rasi

Oskar (1900-1943) och Astrid (född Helin, 1902-1982) tillsammans med dottern Gurli (1940-). Sonen Harding (1923-1985) saknas.

 

 

Hästskjuts vid Rasis. Astrid Rasi i mitten.

 

 

I början av 1950-talet hade ekonomibyggnaderna redan förfallit.

 

ã Johan Ståhl 31.1.2000

 

 

 

 

Suomeksi

Tillbaka

Hemsidan