Mogenpörts historia

24.11.2002

Tillbaka | Hemsidan

 

MOGENPÖRTS FOLKSKOLA

(1906) 1915 - 1970

  

Skärgårdens Vänner i Pyttis, som hade grundats 14.1.1906, startade i oktober 1906 en småbarnsskola. Den verkade till en början i huvudbyggnaden på Hinkaböle. Efter det att Moborg blev färdig i september 1908 flyttade verksamheten till ungdomsföreningslokalen. På denna bild ses eleverna vid småbarnsskolan vid påsktiden 1907. Som lärarinna fungerade Eja Tuuskas (1883-1967), sedermera gift Mäkelä.

 

Pyttis kommun beslöt 1915 att grunda en högre folkskola på Mogenpört. Den verkade i början på Moborg. Under åren 1918-1919 uppfördes i närheten av ungdomsföreningslokalen en skild skolbyggnad. Verksamheten in leddes i det nya huset hösten 1919. Kommunen övertog småskolan år 1923, varefter den också flyttade in.

 

Skolan en vinter under första delen av 1920-talet.

 

Eleverna leker på skolgården (1920-talet)

 

Mogenpört folkskola drogs in 1970 i samband med att grundskolan infördes. Därefter får mogenpörteleverna sin skolundervisning i Svartbäck.

 

Tillbaka | Hemsidan