Mogenpörts historia

Senast uppdaterad 31.12.2007 

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu

Johan Ståhl:

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogenpörtsläkten

Rasi – Rase – Vintervik - Björkas

 

 

 

 

 

 

 

Hemmanet nummer 2 i Mogenpört by bär namnet Rasi, vilket namn sedermera har burits som tillnamn av många personer med rötter på gården. Släktens anfader Erik Klemetsson, från Mogenpört, benämns vid sitt giftermål 1723 ”flykting”. Namnet är tillräckligt ovanligt för att man skall kunna anta att den Erik Klemetsson, som bosatt i Tuskas i andra ändan av Mogenpört, gifte sig år 1711 var samma person. Åren därförinnan hade det stora nordiska kriget utvecklat sig i en för Sverige ogynnsam riktning. Ryssarna intog Viborg 1710. Fiendens intåg i de sydöstra delarna av landet förorsakade en flyktingström. Indicierna pekar österut, men frågan varifrån Erik kom är ännu obesvarad.

 

Efter lilla ofreden och genom fredsfördraget i Åbo 1743 hamnade nuvarande Pyttis på den ryska sidan av riksgränsen. Kyrkoherden i församlingen Anders König valde att stanna kvar på den svenska sidan om den nya gränsen, vilket bl.a. ledde till att han förlorade sitt innehav av kronohemmanet Nr 2 i Mogenpört, vilket han upptagit i början av 1720-talet. Som en följd därav kunde drängen Erik Klemetsson och hans söner uppstiga till kronobönder.

 

Under den senare delen av 1800-talet – dels säkert av rent praktiska skäl, dels sannolikt påverkade av nationalitetsidérna – började delar av släkten att använda mera svensktklingande namn eller namnformer, såsom Rase, Vintervik och Björkas.

 

Denna utredning omfattar 7-8 generationer, med undantag för de två grenar som flyttade bort från Mogenpört och kom att bära andra tillnamn.

 

 

 

 

 

Tabell 1

 

I. Erik Klemetsson (Rasi). Född cirka 1683. Landbonde, bonde. Var 1711 bosatt i Tuskas i Mogenpört i Pyttis. Kallas vid giftermålet 1723 flykting. Bosatt på hemmanet Nr 2 (Rasi) i Mogenpört by, vilket innehades av kyrkoherden Anders König åren 1723-1743. Till en början (1724) dräng på hemmanet. [1] Sedermera (åtminstone från 1742) landbonde där. [2] Sannolikt kronobonde efter lilla ofreden. År 1742 under lilla ofreden drabbades hemmanet av följande skador: "Åhrswäxten til någon del förtrampad, mist 1 Häst, 4 Nööt, 13 Fåhr och 2ne Swin samt all thes Fiskredskap". [3] Död i 67 års ålder 5.9.1750 i Pyttis (Mogenpört). [4] —Gift 1:o (sannolikt) 19.11.1711 i Pyttis med Brita Mattsdotter. Vid giftermålet från Tuskas i Mogenpört i Pyttis. Gift 2:o 10.3.1723 i Pyttis med Elisabet Mattsdotter. Född cirka 1686. Vid giftermålet från Västerkyrkoby i Pyttis. Död i 65 års ålder 10.11.1751 i Pyttis (Mogenpört).

 

II. Barn:

 

1. ? Erik Eriksson. Landbonde. Tabell 2.

2. Matts Eriksson Rasi. Född 1.2.1724 i Pyttis (Mogenpört). [5] Död i "1/4" års ålder 24.4.1724 i Pyttis (Mogenpört).

2. Tomas Eriksson Rasi. Född 9.12.1726 i Pyttis (Mogenpört). Bonde. Död 8.5.1775 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 3.

2. Anders Eriksson Rasi. Född cirka 1729. Bonde. Död 16.4.1794 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 19.

2. Henrik Eriksson Rasi. Född 8.5.1730 i Pyttis (Mogenpört). Död 4.2.1768 i Pyttis (Mogenpört). Tabell 28.

2. Maria Eriksdotter Rasi. Född 10.7.1732 i Pyttis (Mogenpört). Bondhustru. Vid giftermålet från Mogenpört by i Pyttis. Därefter värdinna på hemmanet Danielsbacka Nr 2 i Österkvarnby. Död 23.10.1810 i Pyttis (Österkvarnby, Danielsbacka). Gift i mannens andra äktenskap 19.10.1757 i Pyttis med Hans Eriksson Danielsbacka. Född cirka 1722. Bonde. Nämns 1743 på kronorusthållet Danielsbacka Nr 2 i Österkvarnby i Pyttis. Husbonde på hemmanet var då brodern Arvid Eriksson. Ännu år 1739 tillhörde hemmanet fänrik Jakob Johan Krämer, som även innehade Krämers rusthåll Nr 2 i Svartbäck by, och brukades av landbonden Jakob Eriksson (bror?). År 1742 under lilla ofreden drabbades hemmanet och grannhemmanet Nr 1 av följande skador: "Årswäxterne i grund upbette, Husen til en del förbrände samt annars förödde, Åboerne således totaliter Ruinerade, lemnat Hemmanen öde". [6] Sedermera husbonde på hemmanet. Död i 80 års ålder 4.12.1802 i Pyttis (Österkvarnby, Danielsbacka).

 

 

Hemmanen i Mogenpört by år 1777.

 

(RA, Lantmäteristyrelsen, MH 235)

 

 

 

Tabell 2

 

II. ? Erik Eriksson (far Erik Klemetsson Rasi, tabell 1?). Landbonde. Bosatt på hemmanet Nr 2 (Rasi) i Mogenpört by i Pyttis. [7] Levde då Pyttis kommunionbok 1743-1752 ställdes upp, d.v.s. 1743. —Gift 30.11.1736 i Pyttis med Karin Mattsdotter. Född cirka 1713. Landbondehustru. Vid giftermålet från pastoratet i Pyttis. Död i 29 års ålder 15.4.1742 i Pyttis (Mogenpört).

 

III. Barn:

 

Anders Eriksson Rasi. Född 18.12.1737 i Pyttis (Mogenpört). Död 16.8.1742 i Pyttis (Mogenpört).

Erik Eriksson Rasi. Född 21.5.1740 i Pyttis (Mogenpört). Död 9.8.1742 i Pyttis (Mogenpört).

 

 

 

Tabell 3

 

II. Tomas Eriksson Rasi (far Erik Klemetsson Rasi, tabell 1). Född 9.12.1726 i Pyttis (Mogenpört). Bonde. Husbonde på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Död 8.5.1775 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 5.12.1754 i Pyttis med Brita Jöransdotter. Född cirka 1733. Vid giftermålet från Kuppis Kvarnby i Pyttis. Död i 48 års ålder 25.3.1781 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

III. Barn:

 

Elisabet Tomasdotter Rasi. Född 17.6.1755 i Pyttis (Mogenpört). Bondvärdinna. Vid giftermålet från hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt på hemmanet Mjölnars Nr 6 i Österkyrkoby. Död 12.12.1800 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). Gift i mannens andra äktenskap 12.6.1782 i Pyttis med Johan Jöransson (Mjölnars). Bonde. Vid giftermålet från Malm enstaka frälsehemman i Pyttis. Flyttade därefter till hemmanet Mjölnars Nr 6 i Österkyrkoby. Husbonde där.

Anders Tomasson Rasi. Född 17.12.1756 i Pyttis (Mogenpört). Bonde. Död 25.4.1813 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 4.

Erik Tomasson Rasi. Född 19.5.1758 i Pyttis (Mogenpört). Bonde, "gårdskarl". Död 4.8.1798 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 9.

Hans Tomasson Rasi. Född 9.5.1760 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 2.10.1760 i Pyttis (Mogenpört).

Johan Tomasson Rasi. Född 20.8.1761 i Pyttis (Mogenpört). Bonde, "hemmanskarl". Död 18.2.1826 i Pyttis (Svartbäck, Korppas). Tabell 12.

Arvid Tomasson Rasi. Född 27.4.1764 i Pyttis (Mogenpört). Bonde. Död 26.10.1831 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). Tabell 13.

Peter Tomasson Rasi. Född 14.1.1768 i Pyttis (Mogenpört). Hemmanskarl. Död 16.12.1812 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 14.

Brita Tomasdotter Rasi. Född 11.2.1771 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Landbondevärdinna. Vid giftermålet från hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt på Malm enstaka frälsehemman. Död 10.1.1809 i Pyttis (Malm). Gift 18.10.1793 i Pyttis med Anders Andersson. Född 17.11.1764 Pyttis (Malm). Landbonde, torpare. Bosatt på Malm enstaka frälsehemman i Pyttis. Död 6.10.1810 Pyttis (Malm).

Henrik Tomasson Rasi. Född 5.6.1772 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död i okänd sjukdom 12.7.1772 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

 

Tomas Erikssons bokmärke 1752

 

 

 

Tabell 4

 

III. Anders Tomasson Rasi (far Tomas Eriksson Rasi, tabell 3). Född 17.12.1756 i Pyttis (Mogenpört). Bonde. Efter hemmansklyvningen 1778 [8] husbonde på 1/2 av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis, vilken hemmansandel han innehade tillsammans med sina yngre syskon. Död 25.4.1813 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 14.10.1779 i Pyttis med Maria Mattsdotter Anttas. Född 27.10.1758 i Pyttis (Västerkyrkoby). Bondvärdinna. Vid giftermålet från Anttas hemman i Västerkyrkoby i Pyttis. Därefter bosatt på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by. Död 28.4.1819 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

IV. Barn:

 

Tomas Andersson Rasi. Född 2.9.1780 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 22.8.1781 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: livsjuka.

Anders Andersson Rasi. Född 3.9.1782 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Husbonde på 1/2 av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis, vilket han innehade tillsammans med sina två bröder och sina kusiner Tomas Eriksson Rasi och Johan Pettersson Rasi. Kusinen Johan, som innehade 1/3 av hemmansandelen d.v.s. 1/6 av hela Nr 2, skiljde sig emellertid 1835 på grund av en "mellankommen osämja" till ett eget hushåll. [9] Även medintressenten och kusinsbarnet Alexander Tomasson Rasi (1/6 av Nr 2) skiljde sig till ett eget hushåll. Köpte tillsammans med de andra återstående intressenterna 1/6 av hemmanet Nr 2 till skatte 1846. [10] Död 18.10.1855 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift i hustruns andra äktenskap 28.12.1834 i Pyttis med Maria Jakobsdotter Otman. Född 1800. [11] Bondvärdinna. Vid giftermålet 1820 torpardotter från Porlom gård i Lappträsk. Vid giftermålet 1834 bondeänka från Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 23.9.1835 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

Johan Andersson Rasi. Född 1.1.1785 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 21.6.1785 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: mässling.

Jonas Andersson Rasi. Född 16.7.1786 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Död 2.7.1856 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 5.

Matts Andersson Rasi. Född 9.9.1789 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 5.10.1789 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: obekant sjukdom.

Henrik Andersson Rasi. Född 1.7.1791 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 27.3.1838 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 6.

Kristina Andersdotter Rasi. Född 16.6.1794 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Vid giftermålet från Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Enligt kommunionboken gift till Kronstadt. Återkom därifrån till Rasi 1827. Vid sin död kyrkfattig. Död 23.8.1829 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 31.12.1817 i Pyttis med Henrik Hansson Knapas (Knap). "Marinier", matros. Vid giftermålet från Knapas hemman i Österkvarnby i Pyttis. Torde ha tjänstgjort på Kronstadt. Död före 1827.

Maria Andersdotter Rasi. Född 24.12.1797 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Vid giftermålet från Mogenpört by i Pyttis. Utflyttade till Kronstadt. Gift 17.1.1820 i Pyttis med Matts Kristersson Gunnar. "Marinier". Vid giftermålet från Kronstadts fästning.

 

 

 

Tabell 5

 

IV. Jonas Andersson Rasi (far Anders Tomasson Rasi, tabell 4). Född 16.7.1786 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Husbonde på 1/2 hemmanet (1826). Död 2.7.1856 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). [12] —Gift 1:o 28.12.1811 i Pyttis med Maria Elisabet Andersdotter. Född cirka 1788. Bondvärdinna. Vid giftermålet från Malm enstaka frälsehemman i Pyttis. Död i 34 års ålder 23.2.1822 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 2:o 23.11.1823 i Pyttis med Maria Elisabet Simonsdotter. Född 1802. [13] Bondhustru. Vid giftermålet tjänstepiga på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död i 30 års ålder 5.6.1832 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 3:o 15.2.1833 i Pyttis med Helena Henriksdotter Kuggas. Född 10.8.1799 i Pyttis (Svartbäck, Kuggas). Bondhustru. Vid giftermålet bonddotter från Kuggas hemman i Svartbäck by i Pyttis. Död 11.3.1838 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 4:o 11.11.1838 i Pyttis med Helena Eriksdotter. Född 1797. [14] Bondhustru. Vid giftermålet tjänstepiga från kloc­karbolet i Österkyrkoby i Pyttis. Därefter bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by. Död i 66” års ålder 17.10.1866 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

V. Barn:

 

1. Maria Katarina Jonasdotter Rasi. Född 27.8.1814 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 21.8.1827 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: diarré.

1. Brita Kristina Jonasdotter Rasi. Född 21.7.1818 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 24.8.1818 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: hosta.

2. Abraham Jonasson Rasi. Född 26.11.1824 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 22.4.1825 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: hosta.

2. Anna Sofia Jonasdotter Rasi. Född 10.9.1826 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Vid giftermålet bonddotter från Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt på Malm enstaka hemman. Levde 1901. —Gift 2.10.1851 i Pyttis med Henrik Andersson Weppling. Nämns 1856 med tillnamnet Malms. Född 27.9.1831 i Pyttis (Malm). Vid giftermålet landbondeson från Malm enstaka hemman i Pyttis, vilket hemman ägdes av ägaren till Stockfors gård Johan Schatelowitz. Byäldste 1862. Död 25.10.1863 i Pyttis (Malm).

2. Fabian Jonasson Rasi. Född 6.3.1829 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde, bolagsman. Bosatt på 1/6 hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis, av vilken hemmansandel han ägde 1/3. Levde i gemensamt bo med sina släktingar Anders Johan Henriksson Rasi och Henrik Henriksson Rasi. Sålde 1890 sin andel av hemmanet åt sin släkting Emil Rasi (tabell 8a). [15] Död 30.8.1896 i Pyttis. [16]

3. Petter Jonasson Rasi. Född 19.9.1834 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Utflyttade 1855 till Lovisa. Levde där 1870. [17]

 

 

 

 

Rasis hemman efter klyvningen år 1846: Den gamla tomten hade då blivit delad i fyra delar, nämligen ”E” (1/4, Anders Henriksson, tabell 22), ”D” (1/4, Johan Andersson Rasi, f.d. Häggbom, tabell 20), ”H” (1/6, Alexander Tomasson, tabell 11) och ”G” (1/6, Anders Andersson, tabell 4). Johan Pettersson (1/6, tabell 15) hade redan ett decennium tidigare flyttat ut till Vinterviken.

 

(Sydöstra Finlands lantmäteribyrå, karta Pyttis 8:11)

 

 

 

Tabell 6

 

IV. Henrik Andersson Rasi (far Anders Tomasson Rasi, tabell 4). Född 1.7.1791 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 27.3.1838 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 27.12.1814 i Pyttis med Anna Maria Tomasdotter Kuggas. Född 7.2.1791 i Pyttis (Svartbäck, Kuggas). Vid giftermålet från Kuggas hemman i Svartbäck by i Pyttis. Därefter bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by. Död 1.6.1845 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

V. Barn:

 

Henrik Henriksson Rasi. Född 14.8.1816 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Död 23.2.1863 i Pyttis. Tabell 7.

Petter Henriksson Rasi. Född 3.7.1829 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 3.7.1829 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

Anders Johan Henriksson Rasi. Född 20.10.1830 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Bosatt på en 1/6 av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Ägde 1/3 därav, d.v.s. 1/18 av hela hemmanet. Sålde 1890 sin andel av hemmanet åt sin släkting Emil Rasi (tabell 8). [18] Död 22.12.1899 i Pyttis.

 

 

 

Tabell 7

 

V. Henrik Henriksson Rasi (far Henrik Andersson Rasi, tabell 6). Född 14.8.1816 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Bosatt ("värd") på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 23.2.1863 i Pyttis. Gift 2.11.1838 i Pyttis med Maria Jonasdotter. Född 1793. [19] Bondhustru. Vid giftermålet tjänstepiga från Malm enstaka frälsehemman i Pyttis. Därefter bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by. Död 5.10.1877 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

VI. Barn:

 

Fredrika Henriksdotter Rasi. Född 16.6.1841 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 4.3.1846 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: Vattensot.

Kristina Ulrika Henriksdotter Rasi. Född 4.10.1843 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Levde 1920. [20] —Gift 9.11.1882 med Aron Johansson Joas. Född 30.1.1840 i Pyttis (Västerkyrkoby, Joas). Död 12.11.1913 i Pyttis.

Anna Katarina Rase. Född 3.12.1847 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Sjömanshustru. Död 29.10.1933 i Pyttis. Tabell 8.

 

 

Henrik Henrikssons bokmärke 1856

 

 

 

Tabell 8

 

VI. Anna Katarina Rase (far Henrik Henriksson Rasi, tabell 7). Född 3.12.1847 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Sjömanshustru. Bosatt i Mogenpört by i Pyttis. Flyttade från Rasis hemman till Ståhls hemman och sedermera tillbaka till Rasi. Död 29.10.1933 i Pyttis. Gift 28.12.1870 i Pyttis med Johan Jonasson Ståhl. Ursprungligt tillnamn Blom. Född 13.1.1850 i Pyttis (Svartbäck, Bloms). Sjöman. Flyttade 1854 från Bloms hemman i Svartbäck by i Pyttis till Ståhls hemman i Mogenpört. "Förrymd" till Amerika 1877.

 

VII. Barn:

 

(u.ä.) Emil Rasi. Ursprungligt tillnamn Ståhl. Född 14.9.1870 i Pyttis (Mogenpört). Bonde. Död 1.12.1945 i Pyttis. Tabell 8a.

Maria Charlotta Ståhl. Född 22.3.1873 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Död 21.4.1943 i Pyttis. Gift 9.7.1895 med Johan Vilhelm Joas. Född 7.6.1866 i Pyttis (Västerkyrkoby, Joas). Död 8.10.1908 i Pyttis.

 

 

 

Rasisbacken i Mogenpört från sydväst, sannolikt på 1920-talet (kolorerat foto).

 

Foto (sannolikt) G. K. Backman

Huvudbyggnaden på Rasi

 

 

 

 

Tabell 8a

 

VII. Emil Rasi (mor Anna Katarina Rase, tabell 8).  Ursprungligt tillnamn Ståhl. Det nya namnet nämns fr.o.m. kyrkoboken 1900-1909. Född 14.9.1870 i Pyttis (Mogenpört). Bonde. Bosatt på en del av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis.  Död 1.12.1945 i Pyttis.  -Gift 17.11.1892 med Emilia Karlsdotter Häggblom. Född 21.12.1870 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Bondhustru. Död 5.12.1921 i Pyttis (Mogenpört).

 

VIII. Barn:

 

Axel Rasi. Född 30.8.1893 i Pyttis. Död 31.7.1967 i Pyttis.  -Gift 8.4.1922 med Elisabet Ståhl. Född 15.8.1887 i Pyttis. Död 14.7.1931 i Pyttis.

Vilhelm Rasi. Född 16.11.1895 i Pyttis. Fiskuppköpare. Död 22.5.1965 i Pyttis.  -Gift 22.8.1924 med Ester Falck. Född 12.11.1895 i Pyttis. Bosatt i Pyttis. Död 2.2.1990.

Hilmer Rasi. Född 3.4.1898 i Pyttis. Död 18.9.1964 i Pyttis.

Oskar Rasi. Född 1.12.1900 i Pyttis. Död 13.11.1943 i Pyttis.  -Gift 22.10.1922 med Astrid Ragnhild Helin. Född 19.10.1902 i Pyttis. Död 20.5.1982 i Pyttis.

 

 

 

Emil Rasi jobbar med sina nät

Oskar Rasi med familj

 

 

 

Tabell 9

 

III. Erik Tomasson Rasi (far Tomas Eriksson Rasi, tabell 3). Född 19.5.1758 i Pyttis (Mogenpört). Bonde, "gårdskarl". Bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 4.8.1798 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 1:o 15.12.1782 i Strömfors med Helena Jonasdotter. Född cirka 1756. Vid giftermålet från Östervahterpää i Strömfors. Därefter bosatt på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Död i 30 års ålder 30.8.1786 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 2:o 25.10.1790 i Pyttis med Helena Andersdotter. Född cirka 1757. Vid giftermålet från Haavisto hemman i Västerkyrkoby i Pyttis. Död i 63 års ålder 12.2.1820 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

IV. Barn:

 

1. Henrik Eriksson Rasi. Född 9.10.1783 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 15.11.1783 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: obekant sjukdom.

2. Erik Eriksson Rasi. Född 7.5.1791 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 8.5.1791 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: obekant sjukdom.

2. Dödfött barn Rasi. Född 1792. Begravd 11.5.1792 i Pyttis.

2. Johan Eriksson Rasi. Född 30.7.1792 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 5.5.1806 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: livsjuka.

2. Tomas Eriksson Rasi. Född 18.10.1797 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bondeson. Död 8.4.1830 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 10.

 

 

 

Tabell 10

 

IV. Tomas Eriksson Rasi (far Erik Tomasson Rasi, tabell 9). Född 18.10.1797 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bondeson. Bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 8.4.1830 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift i hustruns första äktenskap 16.1.1820 i Lappträsk med Maria Jakobsdotter Otman. Född 1800. [21] Bondvärdinna. Vid giftermålet 1820 torpardotter från Porlom gård i Lappträsk. Vid giftermålet 1834 bondeänka från Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 23.9.1835 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

V. Barn:

 

Maria Helena Tomasdotter Rasi. Född 28.1.1821 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 16.3.1821 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: "styng".

Anders Tomasson Rasi. Född 22.4.1822 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 28.3.1829 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: mässling.

Alexander Tomasson Rasi. Född 6.12.1824 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Död 16.12.1900 i Pyttis. Tabell 11.

Anna Helena Tomasdotter Rasi. Född 6.11.1828 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Vistades en tid i Lovisa. Piga hos landbonden Jonas Jakobsson Malm på Malm enstaka frälsehemman i Pyttis 1846-1847, hos bonden Johan Andersson Ståhl på 1/3 (”Hannesas”) av hemmanet Ståhl Nr 3 i Mogenpört by 1847-1849 och därefter hos bonden Johan Pettersson Rasi på 1/6 (Vintervik) av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört. Död 28.3.1849 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: hetsig feber.

 

 

 

Tabell 11

 

V. Alexander Tomasson Rasi (far Tomas Eriksson Rasi, tabell 10). Född 6.12.1824 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Bosatt på en del av kronohemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Han köpte 1846 1/6 av hemmanet till skatte. [22] -Genom ett 9.9.1887 daterat avtal arrenderade Alexander fr.o.m. 1.11.1887 lägenhetens ägor åt mågen och dottern på grannlägenheten ("Mattas") RNr 2:3, Hans Henrik Andersson Rasi och Maria Karlsdotter Rasi (Häggblom). Arrendatorerna skulle såsom arrende bl.a. erlägga hälften av åkrarnas och ängarnas avkastning, dock med det undantaget att de ensamma fick behålla avkastningen från den s.k. Hemåkern. Särskilda villkor gällde för avverkning av timmer från skogen för ved eller för försäljning. Arrendetorerna skulle även för nödiga behov ställa häst till arrendegivarens förfogande. Boningshuset förblev i arrendegivarens besittning. I avtalet bestämde Alexander slutligen genom ett testamentariskt förordnande att vid hans död skulle hans såväl fasta som lösa egendom tillfalla arrendetagarna. - Kallades "Ali-pappa" av folket på Mattas. [23] Död 16.12.1900 i Pyttis. [24] —Gift 25.7.1847 i Pyttis med Anna Andersdotter Knapas. Född 30.1.1820 i Pyttis (Kvarnby, Knapas). Bondhustru. Bosatt på 1/6 av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Död 1894.

 

VI. Barn:

 

Alexander Alexandersson Rasi. Född utom äktenskapet 21.10.1844 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Utflyttade 1864 till Pernå.

Emerika Alexandersdotter Rasi. Född 16.12.1849 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 30.4.1850 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

Johan Alexandersson Rasi. Född 15.6.1851 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Sannolikt sjöman. Död i november 1875 i Sourabaya, Java, Ostindien. [25]

Maria Alexandersdotter Rasi. Född 24.12.1857 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 27.11.1875 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: mässling.

 

 

 

Tabell 12

 

III. Johan Tomasson Rasi (far Tomas Eriksson Rasi, tabell 3). Tillnamn sedermera Korppas. Född 20.8.1761 i Pyttis (Mogenpört). Bonde, "hemmanskarl". Nämns enligt kommunionboken på Rasi ännu 1783. Flyttade därefter bort och torde i samband därmed ha lämnat det gemensamma boet. Bodde först några år på prästgården i Pyttis (åtminstone 1786) och blev sedermera hemmanskarl på hemmanet Korppas Nr 13 i Svartbäck by. Död 18.2.1826 i Pyttis (Svartbäck, Korppas). Gift 1.2.1786 i Pyttis med Elisabet Mattsdotter Korppas. Född 1763. Vid giftermålet från hemmanet Korppas Nr 13 i Svartbäck by i Pyttis. Bosatt på prästgården i Pyttis (1786), sedermera åter på Korppas, åtminstone fr.o.m. 1832 på hemmanet Axels (Nyby) Nr 5 i byn. Död 28.3.1841 i Pyttis (Svartbäck, Axels).

 

IV. Barn:

 

Johan Johansson (Korppas). Född 23.6.1786 i Pyttis (Prästgården). Död 7.1.1831 i Pyttis (Svartbäck, Korppas). Gift 5.10.1811 i Pyttis med Katarina Jakobsdotter. Född 1789. Vid giftermålet från Hinkaböle enstaka frälsehemman i Pyttis. Död 1.7.1829 i Pyttis (Svartbäck).

Tomas Johansson. Född 14.2.1792 i Pyttis (Svartbäck, Korppas).

Margareta Johansdotter. Född 12.5.1793 i Pyttis (Svartbäck, Korppas).

Matts Johansson. Född 31.3.1796 i Pyttis (Svartbäck, Korppas).

Anders Johansson Axels. Född 21.12.1797 i Pyttis (Svartbäck, Korppas). Bonde. Vid giftermålet bondson från hemmanet Korppas Nr 13 i Svartbäck by i Pyttis. Åtminstone fr.o.m. 1832 husbonde på ½ av hemmanet Axels (Nyby) Nr 5 i byn. Gift 13.2.1824 i Pyttis med Helena Andersdotter. Född 22.1.1797 i Pyttis (Stensnäs). Bondhustru. Vid giftermålet från Lillkuppis (Stensnäs) by i Pyttis. Bosatt (1824) på hemmanet Korppas Nr 13 i Svartbäck by. Sedermera (1850) bosatt på hemmanet Axels Nr 5 i byn. Död i 53 års ålder 29.11.1850 i Pyttis (Svartbäck, Axels).

Anna Johansdotter Axels. Född 9.8.1803 i Pyttis (Svartbäck, Korppas). Död 18.9.1867 i Pyttis (Svartbäck, Axels).

Helena Johansdotter. Född 9.8.1803 i Pyttis (Svartbäck, Korppas).

 

***Denna släktgren utreds inte vidare här.

 

 

 

Tabell 13

 

III. Arvid Tomasson Rasi (far Tomas Eriksson Rasi, tabell 3). Tillnamn sedermera Mjölnars. Född 27.4.1764 i Pyttis (Mogenpört). Bonde. Bosatt (åtminstone redan 1792) på hemmanet Mjölnars Nr 6 i Österkyrkoby. Husbonde där. Död 26.10.1831 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). Gift 14.10.1792 i Pyttis med Maria Johansdotter. Född 24.10.1764 i Pyttis (Österkyrkoby). Vid giftermålet från hemmanet Botas Nr 8 i Österkyrkoby i Pyttis. Död i 56 års ålder 14.7.1820 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars).

 

IV. Barn:

 

Johan Arvidsson Mjölnars. Född 16.7.1793 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). Död 17.5.1794 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). Dödsorsak: mässling.

Anders Arvidsson Mjölnars. Född 22.8.1795 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars).

Petter Arvidsson Mjölnars. Född 15.2.1799 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). Husbonde på ½ av hemmanet Mjölnars Nr 6 i Österkyrkoby i Pyttis. Inhysingskarl (1870). Död 20.4.1870 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). Gift i hustruns andra äktenskap 13.10.1826 i Pyttis med Katarina Henriksdotter. Vid giftermålet bondeänka från hemmanet Jespars Nr 5 i Västerkyrkoby i Pyttis. Död i 60 års ålder 16.1.1856 (Pyttis, Österkyrkoby, Mjölnars).

Henrik Arvidsson Mjölnars. Född 5.1.1802 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). Död 3.10.1833 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). Gift i hustruns första äktenskap med Lena Josefsdotter.

Maria Arvidsdotter Mjölnars. Född 13.7.1803 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars).

Anders Arvidsson Mjölnars. Född 12.4.1807 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). Utflyttade 1829 till Villmanstrand.

Elisabet Arvidsdotter Mjölnars. Född 26.4.1810 i Pyttis (Österkyrkoby, Mjölnars). [26] Vid giftermålet bonddotter från hemmanet Mjölnars Nr 6 i Österkyrkoby i Pyttis. Gift 24.10.1834 i Pyttis med Matts Häggblom. Sockenskomakare. Bosatt i Österkyrkoby i Pyttis.

 

***Denna släktgren utreds inte vidare här.

 

 

 

Tabell 14

 

III. Peter Tomasson Rasi (far Tomas Eriksson Rasi, tabell 3). Född 14.1.1768 i Pyttis (Mogenpört). Hemmanskarl. Bosatt på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Död 16.12.1812 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 10.5.1800 i Pyttis med Helena Eskilsdotter. Född 24.10.1780 i Pyttis (Österkyrkoby, Stockfors, Stråka). Bondhustru. Vid giftermålet från Stråka torp under Stockfors gård i Österkyrkoby i Pyttis. Död i 32 års ålder 19.3.1812 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

IV. Barn:

 

Johan Pettersson Rasi. Född 17.9.1803 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Död 16.4.1868 i Pyttis (Mogenpört, Rasi Vintervik). Tabell 15.

 

 

 

Tabell 15

 

IV. Johan Pettersson Rasi (far Peter Tomasson Rasi, tabell 14). Använde efter 1835 även tillnamnet Vintervik. Född 17.9.1803 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Bosatt på ½ av kronohemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. På grund av en "mellankommen osämja" skiljde han emellertid 1835 till ett eget hushåll från sina kusiner Anders, Jonas och Henrik Anderssöner Rasi samt sin kusin Tomas Eriksson Rasis minderåriga barn. [27] Han anlade sin nya gård, som omfattade 1/6 av hemmanet, utanför byn vid Vinterviken. De övriga intressenterna på hemmanet blev däremot kvar på den gamla tomten på Rasisbacken inne i byn. Köpte 11.6.1845 hemmansandelen, som kallades "Vintervik", till skatte och blev således ägare till jorden. [28] Död 16.4.1868 i Pyttis (Mogenpört, Rasi Vintervik). Gift 1:o 16.10.1828 i Pyttis med Helena Henriksdotter Labbas. Född 15.8.1802 i Pyttis (Svartbäck, Labbas). Bondhustru. Vid giftermålet bonddotter från Labbas hemman i Svartbäck by i Pyttis. Därefter bosatt på 1/6 av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by. Död i 41 års ålder 21.11.1843 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 2:o 20.12.1844 i Pyttis med Maria Mattsdotter Tjeder. Född 20.5.1819 i Pyttis (Heinlax, Tjeders). Bondhustru. Vid giftermålet bonddotter från Tjeders hemman i Heinlax by i Pyttis. Därefter bosatt på 1/6 av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by. Död 26.4.1890 i Pyttis.

 

V. Barn:

 

2. Johan Johansson Rasi. Född 15.9.1846 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 10.10.1860 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: rödsot.

2. Anna Johansdotter Rasi. Född 6.6.1848 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

2. Henrik Johansson Vintervik. Född 9.10.1849 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Ägde 1/6 (Vintervik) av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Död 6.9.1919 i Pyttis. Tabell 16.

2. Maria Johansdotter Rasi. Född 23.6.1860 i Pyttis. Levde 1890.

2. Fredrika Johansdotter Rasi. Född 21.9.1862 i Pyttis. Levde 1890.

 

 

 

Tabell 16

 

V. Henrik Johansson Vintervik (far Johan Pettersson Rasi, tabell 15). Ursprungligt tillnamn Rasi. Det nya tillnamnet fr.o.m. kyrkboken 1921-1930. Född 9.10.1849 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Ägde 1/6 (Vintervik) av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Död 6.9.1919 i Pyttis. Gift 1:o 22.10.1890 med Gustava Johansdotter Dromberg. Född 20.6.1862 i Pyttis. Död 4.7.1892 i Pyttis. Gift 2:o 26.5.1893 med Fredrika Andersdotter. Född 24.6.1864 i Pyttis. Död 7.9.1897 i Pyttis. Gift 3:o 26.5.1899 med Amanda Sofia Weppling. Född 23.5.1863 i Pyttis. Död 7.1.1939 i Pyttis.

 

VI. Barn:

 

1. Hjalmar Vintervik. Född 1.6.1892 i Pyttis. Död 28.11.1960 i Pyttis. Tabell 17.

3. Henrik Einar Vintervik. Född 2.8.1901 i Pyttis. Jordbrukare. Död 22.7.1982 i Pyttis. Tabell 18.

 

 

 

Tabell 17

 

VI. Hjalmar Vintervik (far Henrik Johansson Vintervik, tabell 16). Född 1.6.1892 i Pyttis. Bosatt i Svartbäck by i Pyttis. Död 28.11.1960 i Pyttis. Gift med Effia ("Effie") Emilia Laakso. Född 2.1.1896 i Jämsä. Inflyttade 1915 till Pyttis från Kotka. Död 19.2.1978 i Pyttis.

 

VII. Barn:

 

Maire Emilia Vintervik. Född 19.1.1916 i Kotka. Bodde en del av året 1937 i Åbo. Utflyttade 1938 från Pyttis till Kotka.

Jenny Linnea Vintervik. Född 11.1.1922 i Pyttis. Utflyttade 1945 till Tammerfors. Gift 11.8.1945 med Jaakko Ensio Ahonen. Född 20.7.1916 i Lahtis.

 

 

 

Tabell 18

 

VI. Henrik Einar Vintervik (far Henrik Johansson Vintervik, tabell 16). Född 2.8.1901 i Pyttis. Jordbrukare. Bosatt på Vintervik i Mogenpört by i Pyttis. Död 22.7.1982 i Pyttis. Gift 7.4.1923 med Olga Anttila. Född 8.1.1901 i Pyttis. Död 23.9.1981 i Pyttis.

 

VII. Barn:

 

Helmi Vintervik. Född 7.5.1923 i Pyttis. Död 9.5.1923 i Pyttis.

Hanna Vintervik. Född 1923 i Pyttis. Gift 1947 med Veikko Tenho Viljam Vilén. Född 1923 i Pyttis.

Rainer Henrik Vintervik. Född 1930 i Pyttis. Jordbrukare. Bosatt på Vintervik i Mogenpört by i Pyttis. Gift 1956 med Martta Inkeri Pykälämaa. Född 1927 i Kälviå.

Raili Estrid Linnea Vintervik. Född 1942 i Pyttis. Utflyttade 1967 till Helsingfors.

 

 

 

Tabell 19

 

II. Anders Eriksson Rasi (far Erik Klemetsson Rasi, tabell 1). Född cirka 1729. [29] Bonde. Husbonde på det odelade hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Bodde ännu i januari 1778 i samma matlag med sin avlidne brors Tomas Eriksson Rasis barn. Bodde emellertid i januari följande år med sin familj i ett skilt hushåll. [30] Hade dessutom genom ståthållarämbetets resolution 20.4.1778 erhållit immission på (besittningsrätten till) 1/2 av hemmanet, varför man kan anta att han under sommaren 1778 hade byggt sig ett eget hus på hemmanets tomt på Rasisbacken. [31] Död 16.4.1794 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).—Gift 1:o 15.12.1757 i Pyttis med Helena Jöransdotter. Född cirka 1736. Vid giftermålet från Malm enstaka hemman i Pyttis. Därefter bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by. Död i 33 års ålder 19.5.1769 i Pyttis (Mogenpört). Gift 2:o med Kristina Henriksdotter. Född cirka 1748. Bondvärdinna. Bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död i 40 års ålder 15.11.1788 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

III. Barn:

 

1. Helena Andersdotter Rasi. Född 5.7.1759 i Pyttis (Mogenpört). Bondvärdinna. Död 10.2.1827 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 20.

1. Maria Andersdotter Rasi. Född 25.6.1762 i Pyttis (Mogenpört). Bonddotter. Död 36” år gammal 25.1.1796 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

1. Tomas Andersson Rasi. Född 13.8.1765 i Pyttis (Mogenpört).

1. Anna Andersdotter Rasi. Född 13.3.1769 i Pyttis (Mogenpört).

2. Katarina Andersdotter Rasi. Född 6.2.1772 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 10.2.1775 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: svullnad.

2. Kristina Andersdotter Rasi. Född 27.10.1774 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 20.7.1777 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

2. Henrik Andersson Rasi. Född 4.4.1778 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Död 31.7.1808 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 21.

2. Anders Andersson Rasi. Född 5.3.1781 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 14.3.1781 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: obekant sjukdom.

2. Kristina Andersdotter Rasi. Född 29.5.1782 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 2.9.1782 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: livsjuka.

2. Anna Andersdotter Rasi. Född 19.11.1783 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 1.7.1804 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: lungsjuka.

2. Elisabet Andersdotter Rasi. Född 31.3.1788 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 15.4.1788 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: obekant sjukdom.

 

 

 

Tabell 20

 

III. Helena Andersdotter Rasi (far Anders Eriksson Rasi, tabell 19). Född 5.7.1759 i Pyttis (Mogenpört). Bondvärdinna. Bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 10.2.1827 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 26.10.1781 i Pyttis med Matts Andersson. Född 1756. Bonde. Vid giftermålet från Ruonala enstaka hemman i Kymmene. Bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död i 62 års ålder 25.3.1818 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

IV. Barn:

 

Elisabet Mattsdotter Rasi. Född 29.7.1782 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 3.8.1782 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

Anders Mattsson Rasi. Född 8.8.1783 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 5.9.1783 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: livsjuka.

Arvid Mattsson Rasi. Född 21.11.1784 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 10.5.1785 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: obekant sjukdom.

Johan Mattsson Rasi. Född 30.3.1786 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Hemmanskarl. Bosatt på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Död 18.7.1807 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: drunknade.

Helena Mattsdotter Rasi. Född cirka 1790. Död i 15 års ålder 17.3.1805 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: svullnad.

Dödfödd flicka Rasi. Född 1792. Begravd 9.10.1792 i Pyttis.

Maria Mattsdotter Rasi. Född 23.5.1794 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bondhustru. Bosatt på 1/4 (RNr 2:3) av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Testamenterade 4.8.1851 tillsammans med den andra maken hemmansandelen åt fosterbarnen Kristina Eriksdotter Rasi och Karl Johan Karlsson Häggbom (mannens brorson), vilka 1852 ingick äktenskap med varandra. [32] Död 15.2.1854 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 1:o 21.10.1809 i Pyttis med Johan Johansson. Född 1778. Bonde. Vid giftermålet från Björkböle i Strömfors. Husbonde på en del av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Köpte ¼ av hemmanet till skatte 1824. [33] Död 15.6.1832 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 2:o i mannens första äktenskap 2.7.1833 i Pyttis med Johan Andersson Häggbom. Bar sedermera tillnamnet Rasi. Född 30.3.1812 i Pyttis (Österkvarnby, Häggboms). Vid giftermålet bondeson från hemmanet Häggboms i Österkvarnby i Pyttis. Därefter bosatt på 1/4 (RNr 2:3) av hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by. Angående stridigheterna om bruket av hemmanet se tabell 22. Byäldst 1856. Död 11.1.1877 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

Anders Mattsson Rasi. Född 2.8.1797 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 31.5.1798 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: mässling.

Matts Mattsson Rasi. Född 9.8.1799 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 6.11.1799 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: obekant sjukdom.

 

 

 

Tabell 21

 

III. Henrik Andersson Rasi (far Anders Eriksson Rasi, tabell 19). Född 4.4.1778 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). [34] Bonde. Husbonde på en del av Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 31.7.1808 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 1:o 3.11.1799 i Pyttis med Maria Gabrielsdotter Knapas. Född 1.7.1781 i Pyttis (Österkvarnby, Knapas). Bondvärdinna. Vid giftermålet från Knapas hemman i Österkvarnby i Pyttis. Död i 25 års ålder 22.8.1806 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 2:o i hustruns första äktenskap 27.12.1806 i Pyttis med Helena Petersdotter. Född cirka 1782. Bondvärdinna. Vid giftermålet från Klåsarö by i Pyttis. Därefter bosatt på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by. Död i 38 års ålder 21.4.1820 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

 

IV. Barn:

 

1. Elisabet Henriksdotter Rasi. Född 24.11.1800 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 17.12.1803 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: "styng".

1. Anders Henriksson Rasi. Född 11.9.1805 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Död 8.3.1875 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 22.

2. Henrik Henriksson Rasi. Född 28.7.1807 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bondeson. Bosatt på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Död 4.6.1834 i Pyttis. Drunknade "på Wira".

 

 

 

Tabell 22

 

IV. Anders Henriksson Rasi (far Henrik Andersson Rasi, tabell 21). Född 11.9.1805 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Bosatt på 1/4 av kronohemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Köpte 1840 hemmansandelen till skatte. [35] Anförde vid häradstinget 28.9.1844 tillsammans med Johan Andersson Rasi (f.d. Häggbom, tabell 20) att de, som gemensamt innehade (en del av) hemmanet Nr 2, sinsemellan hade haft många stridigheter "angående bebruknings sättet" nu hade ingått en förlikning enligt vilken vederbörande lantmätare skulle klyva hemmanet i två jämngoda delar. På parternas begäran blev förlikningen fastställd av rätten. [36] Död som sytningsbonde 8.3.1875 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 1:o 6.10.1826 i Pyttis med Sara Pålsdotter Birils. Född 9.12.1804 i Pyttis (Österkvarnby, Birils). Bondhustru. Vid giftermålet bonddotter från Birils hemman Österkvarnby i Pyttis. Därefter bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by. Död 21.11.1869 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Gift 2:o med Elisabet Mattsdotter Blom. Född 2.1.1826 i Pyttis (Svartbäck, Blom). Död 21.4.1886 i Pyttis (Västerby).

 

V. Barn:

 

1. Hans Henrik Andersson Rasi. Född 13.2.1828 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 9.3.1828 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

1. Emanuel Andersson Rasi. Född 31.3.1829 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Död 5.12.1858 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Tabell 23.

1. Kristian Andersson Rasi. Född 10.4.1833 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 11.4.1834 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

1. Dödfödd pojke Rasi. Född 16.2.1835 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

1. Henrik Andersson Rasi. Född 7.4.1836 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död sannolikt 31.1.1837 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

1. Anders Andersson Rasi. Född 8.10.1838 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Död 20.3.1913 i Pyttis (Mogenpört). Tabell 24.

1. Anna Katarina Andersdotter Rasi. Född 28.9.1843 Pyttis (Mogenpört, Rasi ). Inhyseshustru. Död 7.12.1868 i Pyttis (Mogenpört, Tuskas). Gift 27.12.1867 i Pyttis med Emanuel Johansson. Född 21.3.1845. Dräng, inhysing, sjöman. Bosatt i Tuskas i Mogenpört i Pyttis.

 

 

 

Tabell 23

 

V. Emanuel Andersson Rasi (far Anders Henriksson Rasi, tabell 22). Född 31.3.1829 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by i Pyttis. Död 5.12.1858 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: mässling. Gift 1:o 30.10.1851 i Pyttis med Elisabet Andersdotter Svarvars. Född 3.9.1830 i Pyttis (Österkyrkoby, Svarvars). Bondhustru. Vid giftermålet bonddotter från Svarvars hemman i Österkyrkoby i Pyttis. Därefter bosatt på Rasis hemman i Mogenpört by. Död 18.4.1855 i Pyttis. Dödsorsak: halsfluss. Gift 2:o i hustruns första äktenskap 23.4.1857 i Pyttis med Vilhelmina Tomasdotter Häggblom. Född 28.8.1831 i Strömfors (Vahterpää). Bondhustru. Vid giftermålet bonddotter från Tuskas hemman i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt på 1/4 av hemmanet Rasi Nr 2 i byn. Död 24.8.1905 i Pyttis (Mogenpört).

 

VI. Barn:

 

1. Maria Ulrika Emanuelsdotter Rasi. Född 12.10.1852 Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 25.5.1858 Pyttis (Mogenpört, Rasi). Dödsorsak: andtäppa.

2. Fredrika Vilhelmina Rasi. Född 8.8.1857 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bondvärdinna. Bosatt på 1/3 av hemmanet Ståhl Nr 3 (sedermera Lill-Ståhl RNr 3:1) i Mogenpört by i Pyttis. Ärvde 1875 efter sin farfar 1/8 av hemmanet Rasi Nr 2 (d.v.s. 1/2 av RNr 2:4) i byn, vilken andel hon dock tillsammans med sin man 1902 sålde åt sina halvbröder Vilhelm Rasi, Berndt Rasi och Karl Rasi. Död 13.12.1939 i Pyttis. Gift 21.12.1875 i Pyttis med Anders Ståhl. Använde även namnformen Lill-Ståhl. Född 21.5.1857 i Pyttis (Mogenpört, Ståhl). Bonde. Erhöll genom testamente efter sin far 1/3 av hemmanet Ståhl Nr 3 i Mogenpört by i Pyttis, varav genom 1905 slutförd lantmäteriförrättning bildades Lill-Ståhl RNr 3:1. Död 23.3.1923 i Pyttis.

 

 

 

Tabell 24

 

V. Anders Andersson Rasi (far Anders Henriksson Rasi, tabell 22). Använde även namnformen Rase. Född 8.10.1838 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Bonde. Bosatt på 1/4 (RNr 2:4) av skattehemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Sålde tillsammans med hustrun 1902 sin 1/8 av hemmanet åt sönerna Vilhelm, Berndt och Karl. [37] Död 20.3.1913 i Pyttis (Mogenpört). Gift i hustruns andra äktenskap 27.12.1862 med Vilhelmina Tomasdotter Häggblom. Född 28.8.1831 i Strömfors (Vahterpää). Bondhustru. Vid giftermålet bonddotter från Tuskas hemman i Mogenpört by i Pyttis. Därefter bosatt på 1/4 av hemmanet Rasi Nr 2 i byn. Död 24.8.1905 i Pyttis (Mogenpört).

 

VI. Barn:

 

Anders Vilhelm Björkas. Född 14.7.1862 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Jordbrukare. Död 11.9.1944 i Pyttis. Tabell 25.

Karl Johan Andersson Rasi. Född 14.7.1862 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Död 1863.

Berndt Rase. Född 9.7.1864 i Pyttis. Jordbrukare. Död 24.2.1946 i Pyttis. Tabell 26.

Karl Henrik Rasi. Född 4.4.1867 i Pyttis. Jordbrukare. Död 18.8.1960 i Pyttis. Tabell 27.

Emil Andersson Rasi. Född 31.1.1870 i Pyttis. Död 17.2.1870 i Pyttis (Mogenpört, Rasi).

Matilda Andersdotter Rasi. Född 5.3.1871 i Pyttis. Död 2.9.1902 i Pyttis. Gift i mannens andra äktenskap med Petter Vilhelm Holmsten. Född 20.12.1863 i Pyttis (Hirvikoski). Skräddare.

 

 

 

Tabell 25

 

VI. Anders Vilhelm Björkas (far Anders Andersson Rasi, tabell 24). Tidigare tillnamn Rasi (Rase). Född 14.7.1862 i Pyttis (Mogenpört, Rasi). Jordbrukare. Ägde lägenheten Björkas RNr 2:8 (motsvarade 1/12 av Rasi Nr 2), sedermera RNr 2:20 i Mogenpört by i Pyttis. Död 11.9.1944 i Pyttis. Gift med Albertina Mattila. Född 7.1.1865 i Hogland. Bondvärdinna. Bosatt på lägenheten Björkas RNr 2:8 i Mogenpört by i Pyttis. Död 11.9.1938 i Pyttis.

 

VII. Barn:

 

Alina Björkas. Född 16.11.1888. Bosatt i Mogenpört by i Pyttis. Ägde 1/3 av lägenheten Björkas RNr 2:20. Död 23.5.1951 i Pyttis.

Anders Lennart Björkas. Född 26.12.1891. Arbetare, fiskare. Bosatt i Mogenpört by i Pyttis. Ärvde 1/3 av lägenheten Björkas RNr 2:20 i byn efter sina föräldrar. Ärvde ytterligare 1/6 efter sin syster Alina. Död 24.7.1969. —Gift med Lempi Lahja Tammelin. Född 10.9.1894 i Sjundeå. Vid giftermålet från Mogenpört by i Pyttis. Död 19.11.1981.

Hilmer Björkas. Född 21.3.1896. Arbetare. Död 7.3.1960 i Pyttis. Gift 14.2.1930 med Ida Puupponen. Född 29.5.1891 i Kangasniemi. Flyttade 1915 till Pyttis. Bodde 1936-1946 i Kotka. Död 3.2.1985.

 

 

 

Tabell 26

 

VI. Berndt Rase (far Anders Andersson Rasi, tabell 24). Bar tillnamnet Rasi fram till 1912. [38] Född 9.7.1864 i Pyttis. Jordbrukare. Ägde lägenheten RNr 2:9 (motsvarande 1/12 av Rasi Nr 2), sedermera RNr 2:37, i Mogenpört by i Pyttis. [39] Död 24.2.1946 i Pyttis. Gift 18.11.1886 i Pyttis med Vendla Falck. Född 21.6.1863 i Pyttis (Västerby, Falck). Vid giftermålet piga på Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis. Död 28.3.1928 i Pyttis (Mogenpört).

 

VII. Barn:

 

Fanny Mathilda Rasi. Född 30.5.1890 i Pyttis.

Axel Ernst Enberg. Tillnamn till 18.2.1915, Rasi. Född 6.12.1892 i Pyttis. Hamnarbetare. Bosatt i Mogenpört by i Pyttis. Död 18.4.1977 i Pyttis. Gift 1:o 19.3.1914 i Pyttis med Amalia Ståhl. Född 18.12.1894 i Pyttis. Död 3.3.1920 i Pyttis. Gift 2:o 27.3.1921 med Alina Laine. Född 26.4.1888 i Pyttis. Död 8.4.1979 i Pyttis.

Henrik Viljam Rase. Använde även namnformen Rasi. Född 23.7.1895 i Pyttis. Jordbrukare. Bosatt i Mogenpört by i Pyttis. -Deltog i kriget 1918 på den röda sidan. Gift med Helmi Maria Janhunen.

Verner Rase. Född 5.7.1897 i Pyttis. Deltog i kriget 1918 på den röda sidan. Död i fångläger 24.7.1918 i Ekenäs.

Sigrid Rasi. Född 5.7.1897 i Pyttis. Gift 13.4.1919 med Axel Malms. Född 25.9.1895 i Pyttis.

Julius Bernhard Rasi. Född 9.10.1900 i Pyttis. Arbetare. Bosatt 1933 i Kotka.

Ellen Olivia Rase. Född 11.9.1903 i Pyttis. Död 22.4.1988. —Gift 23.4.1932 med Hilmer Weppling. Född 17.1.1903 i Pyttis. Död 8.9.1964 i Pyttis.

Konrad Vilhelm Rasi. Född 1.3.1906 i Pyttis. Död 21.9.1931.

Elvi Rasi. Född 8.12.1907 i Pyttis. Gift med Oiva Veikko Sandström.

 

 

 

Tabell 27

 

VI. Karl Henrik Rasi (far Anders Andersson Rasi, tabell 24). Född 4.4.1867 i Pyttis. Jordbrukare. Arrendator på Hinkaböle enstaka hemman i Pyttis 1903-1920. Därefter bosatt på egen gård i Tuskas i Mogenpört by. Död 18.8.1960 i Pyttis. Gift 28.12.1887 med Anna Lisa Wikman. Född 21.9.1867 i Pyttis. Jordbrukarhustru. Bosatt i Tuskas i Mogenpört by i Pyttis. Död 4.11.1950 i Pyttis.

 

VII. Barn:

 

Aina Maria Rasi. Född 12.3.1888 i Pyttis. Död 14.12.1968 i Pyttis. Gift 20.6.1913 med Aleksi Leponen. Född 15.6.1884 i Jämsä. Inflyttade 1902 därifrån till Pyttis. Död 22.3.1950 i Pyttis.

Albert Öhberg. Ursprungligt tillnamn Rasi. Född 2.4.1890 i Pyttis. Död 25.5.1981 i Pyttis. Gift 7.12.1911 med Vilhelmina Backman. Född 15.10.1890 i Pyttis. Död 31.12.1972 i Pyttis.

Hilda Emilia Rasi. Född 11.2.1893 i Pyttis. Död 27.1.1978 i Pyttis. Gift 29.12.1915 med Verner Ernst Westman. Född 2.2.1894 i Pyttis. Död 15.6.1964 i Pyttis.

Fredrika Wilhelmina Rasi. Född 18.7.1895 i Pyttis. Död 3.3.1942 i Pyttis. Gift i mannens första äktenskap 26.11.1916 med Wilhelm Bernhard Holmsten. Född 11.6.1895 i Pyttis. Död 2.2.1950 i Pyttis.

Elin Rasi. Född 11.11.1897 i Pyttis. Död 19.11.1974 i Pyttis.

Agda Rasi. Född 7.5.1900 i Pyttis. Död 27.11.1900 i Pyttis.

Oskar Rasi. Född 10.5.1892 i Pyttis. Död 25.6.1981 i Pyttis. Gift 9.7.1926 med Ellen Lindström. Född 1.2.1902 i Pyttis. Död 4.11.1993.

Evert Rasi. Född 3.9.1904 i Pyttis. Död 21.8.1979 i Pyttis. Gift 10.8.1928 med Ellen Sofia Lehtonen. Född 6.10.1902 i Strömfors. Död 26.12.1978 i Pyttis.

Karl Valter Rasi. Född 22.7.1906 i Pyttis. Utflyttade 1935 till Hangö.

Anna Olivia Rasi. Född 5.6.1910 i Pyttis. Död 9.9.1987 i Pyttis.

 

 

 

Karl och Anna Rasi firar guldbröllop 1937.

 

 

  

Tabell 28

 

II. Henrik Eriksson Rasi (far Erik Klemetsson Rasi, tabell 1). Född 8.5.1730 i Pyttis (Mogenpört). Bosatt på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by i Pyttis. Död 4.2.1768 i Pyttis (Mogenpört). Gift 20.12.1764 i Pyttis med Anna Mattsdotter. Vid giftermålet från Västerkyrkoby i Pyttis. Därefter bosatt på hemmanet Rasi Nr 2 i Mogenpört by. Levde där ännu 1771.

 

III. Barn:

 

Katarina Henriksdotter Rasi. Född 19.9.1765 i Pyttis (Mogenpört). Död före upptecknandet av boet efter fadern i mars 1769.

Henrik Henriksson Rasi. Född 15.4.1767 i Pyttis (Mogenpört).

 

 

 

 

----------- 

 

Noter

 

[1] RA 8774:1362.

[2] RA 9962:360; RA 9962:469, 530.

[3] StMLA, länsstyrelsen i Viborgs län, rannsakningsjordebok för Nyslotts och Kymmenegårds län 1742, s 89.

[4] Bouppteckning: RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 174, s. 39.

[5] I doplängden har fadern antecknats som "Erick Ehrss:"

[6] StMLA, länsstyrelsen i Viborgs län, rannsakningsjordebok för Nyslotts och Kymmenegårds län 1742, s.101.

[7] RA 8823:2981; RA 9953:729.

[8] RA 10365:83 [11.1.1778 daterad mantalslängd], ett hushåll, jämförd med RA 10374:84 [10.1.1779 daterad mantalslängd], två hushåll. RA, senatens finansexpedition, DNr BD 22/186 F. 10/88 1824, immissionsbrev 29.1.1821.

[9] RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Pyttis, vintertinget 1835 § 41.

[10] RA, senatens ekonomiedepartement, finansexpeditionen, skattebrev 12.8.1846, BD 177/187 F. 151/236 1846.

[11] Pyttis kommunionbok.

[12] Pyttis kommunionbok 1852-1863. I längden över begravda nämns emellertid ”Anders Jonasson” från Rasi, vilket förefallet vara ett skrivfel. Bouppteckning 18.8.1856 finns i Rasis gårdsarkiv.

[13] Pyttis kommunionbok.

[14] Pyttis kommunionbok 1854-63 ("Född i Rausila"). Tidigare uppgift "1800" är överstruken.

[15] RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 12.2.1890 § 19.

[16] Pyttis kommunionbok.

[17] RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, inteckningsprotokollet 14.2.1870 § 8.

[18] RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 12.2.1890 § 19.

[19] Pyttis kommunionbok.

[20] RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 6.4.1922 § 69.

[21] Pyttis kommunionbok.

[22] RA, senatens ekonomiedepartement, finansexpeditionen, skattebrev 12.8.1846, DNr BD 178/187 F. 150/236 1846.

[23] Muntlig uppgift av Lisa Ögård, Mogenpört.

[24] RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 7.5.1904 § 23.

[25] Pyttis kommunionbok 1876-1885 s. 304.

[26] Förnamnet i dopboken 1838: "Lisa Sofia".

[27] RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Pyttis, vintertinget 1835 § 41.

[28] RA, senatens ekonomiedepartement, finansexpeditionen, skattebrev 11.6.1845, BD 250/199 1844 F. 1/220 1845.

[29] Var enligt Pyttis döda och begravda vid sin död "70" år. I föräldrarnas bouppteckning 11.5.1752 har hans ålder antecknats till "23" år (RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 174, s. 39).

[30] RA 10365:83 [11.1.1778 daterad mantalslängd], ett hushåll, jämförd med RA 10374:84 [10.1.1779 daterad mantalslängd], två hushåll.

[31] RA, senatens ekonomiedepartement, finansexpeditionen, DNr BD 22/186 F. 10/88 1824, immissionsbrev 29.1.1821.

[32] RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Pyttis, äktenskapsförordsprototokollet 9.10.1833 § 4.

[33] RA, senatens ekonomiedepartement, finansexpeditionen, skattebrev 30.6.1824, DNr BD 22/186 F. 10/88 1824; Skattebrevet finns även i original i Mattas gårdsarkiv.

[34] Modern antecknad som ”Helena Hind:dr”.

[35] RA, senatens ekonomiedepartement, finansexpeditionen, skattebrev 12.12.1840, BD 221/180 F 131/133 1840.

[36] Mattas gårdsarkiv i Mogenpört (innehas av René Ögård), utdrag ur häradsrättens i Pyttis och Kymmene socknars tingslags ordinarie protokoll 28.9.1844 § 164.

[37] RA, Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 28.4.1905 § 43.

[38] På gravstenen på Mogenpört begravningsplats står dock "Rasi".

[39] Kymmene domsaga, häradsrätten i Kymmene och Pyttis, lagfartsprotokollet 28.4.1905 § 43.

 

 

 

 

© Johan Ståhl 2007