15.11.2003

 Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan

 

Skärgårdens Vänners danslag

 

 För att samla pengar till byggandet av föreningslokalen Moborg uppträdde mogenpörtungdomarna i Kotka med ett danslag

 

Tillbaka | Hemsidan