Mogenpörts historia

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu

Uppdaterad 20.9.2003

 

BOMÄRKEN PÅ MOGENPÖRT

 

Ett bomärke tillhörde antingen en gård eller en person och med det märktes dess egendom och bohag. Eftersom de flesta människorna inte förr kunde skriva användes bomärket i stället för namnteckning i brev och handlingar.

Ett bomärke tillhörde på Mogenpört huvudsakligen en gård. Märket bibehölls även om gården övergick från en släkt till en annan. De personer som flyttade från en gård till en annan övergick till att använda den nya gårdens bomärke. Då en gård delades var det allmänt att den nybildade gården började använda det tidigare bomärket med något litet tillägg.

 

Om Du känner till något bokmärke som saknas ombeds Du kontakta johan.stahl@genealogia.fi.

 

 

HINKABÖLE ENSTAKA HEMMAN:

 

1761 1a

 

Från 1800-talet, sannolikt efter 1835 1b

 

MALM ENSTAKA HEMMAN:

 

*[SAKNAS]*

Malms 2a

 

Weppling 1918 2b

 

HEMMANET TUSKAS NR 1 I MOGENPÖRT BY:

 

Det odelade hemmanet:

1767 3a

 

Det delade hemmanet:

 

Mäkelä 1921 3b

 

*[SAKNAS]*

Lindströms

 

*[SAKNAS]*

Sjöbergs (sedermera Backmans) 3c

 

*[SAKNAS]*

Gamla Backmans (Stockfors) 3d

 

 

HEMMANET RASI NR 2 I MOGENPÖRT BY:

 

Det odelade hemmanet:

 

1752 4a

 

Det delade hemmanet:

 

Rasi 1856 4b

 

Mattas 1875 4c

 

*[SAKNAS]*

Alexander Tomasson 4d

(förenades 1900 med Mattas)

 

Manus (senare Björkas) 1889 4e

 

*[SAKNAS]*

Vintervik 4f

 

 

HEMMANET STÅHL NR 3 I MOGENPÖRT BY:

 

Det odelade hemmanet:

 

1764 5a

 

Det delade hemmanet:

 

Ståhl ("Hannesas") 1869 5b

 

Stor-Ståhl ("Stuvus") 1878 5c

 

Lill-Ståhl ("Lillstu") 1797 5d

 

 

KÄLLOR

1a Hans Mattsson Hinkaböle, 1761 (RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 174, s. 146).

1b På väggen i muséibyggnaden på Hinkaböle. Enligt Maj-Britt Johansson 2003 allmänt använd på gården.

1c *[SAKNAS]*

2a *[SAKNAS]*

2b Henrik Johansson Weppling, 1918 (Henrik Wepplings arkiv, fastighetsköpebrev 21.12.1918).

3a Birgitta Staffansdotter Tuskas, 1767 (RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 174, s. 190v).

3b Fredrika Mäkelä, 1921 (Labböle gårdsarkiv, parcellköpebrev 10.3.1921).

 3c *[SAKNAS]*

3d *[SAKNAS]*

4a Tomas Eriksson Rasi, 1752 (RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 174, s. 40v).

4b Henrik Henriksson Rasi, 1856 (Rasis gårdsarkiv, bouppteckning 18.8.1856 efter Jonas Andersson Rasi).

4c Johan Andersson Rasi, 1875 (Mattas gårdsarkiv, Gåvobrev 13.3.1875).

4d *[SAKNAS]*

4e Anders Andersson Rasi, 1889 (Mattas gårdsarkiv, avtal 16.7.1889).

4f *[SAKNAS]*

5a Johan Henriksson Ståhl, 1764 (RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 174, s. 161).

5b Anders Johansson Ståhl, 1869 (Jonas Johansson Ståhls arkiv, köpebrev 6.10.1869).

5c Jonas Johansson Ståhl, 1878 (Jonas Johansson Ståhls arkiv, skuldsedel 13.12.1878).

5d Henrik Henriksson Ståhl, 1797 (RA, Kymmene domsaga i Gamla Finland, volym 174, s. 507v).

 

© Johan Ståhl 2002-2003

 

Tillbaka | Hemsidan | Takasisin | Kotisivu