MOGENPÖRT ÖS BYAFÖRENING-

MUNAPIRTIN SAAREN KYLÄYHDISTYS R.F.

Stenskärsvägen/Kivikarintie 37

49220 Broby/Siltakylä

www.mogenport.net

byaforeningen@mogenport.net

È     

050-546 5889 (J. Ståhl)

040-708 1305 (M. Gango)

050-306 1025 (T. Johansson)

 

 

GAMLA HINKABÖLE

Den förestående renoveringen av väderkvarnen

 

   I Kymmenedalen finns endast två (2) väderkvarnar kvar vilka står kvar på den plats där de en gång i tiden har byggts. Kvarnen på Gamla Hinkaböle är en av dem.

 

   Väderkvarnen uppfördes år 1861 av en ”i byggarbeten av detta slag mångkunnig byg­de­man från Pernå”. Husbonde på Hinkaböle var då Johan Hansson (1818–1886).

 

   Sedan 1921 har väderkvarnen tillsammans med byggnaderna på Hinkaböle gamla tomt fungerat som Mogenpört hembygdsmuseum.  Under de snart hundra senaste åren har väderkvarnen underhållits och reparerats flera gånger.

 

   Byaföreningen lät 2017 en yrkesman kartlägga skadorna på kvarnen.

 

   De viktigaste åtgärderna som ska vidtas är:

·         Alla åtta (8) bjälkar i kvarnhusets bottenbjälklag ska bytas ut mot nya,

·         En (1) av bjälkarna i bottenbjälklaget i kugghjulsrummet är murken och ska bytas.

 

Uppskattad kostnad: 45 000–50 000 €.

Tuulimyllyn tuleva restaurointi

 

   Kymenlaaksossa on jäljellä ainoastaan kaksi (2) tuulimyllyä, jotka edelleen seisovat sillä paikalla jolle ne on aikanaan rakennettu. Toinen niistä on Gamla Hinkabölessä.

                                              

   Tuulimyllyn rakensi vuonna 1861 ”tämänkaltaisia rakennustöitä hallitseva monitaitoinen mies Pernajasta”. Tuolloin Hinkabölen isäntä oli Johan Hansson (1818–1886).

 

   Vuodesta 1921 lähtien tuulimylly on yhdessä Hinkabölen vanhalla tontilla sijaitsevien rakennusten kanssa muodostanut Munapirtin kotiseutumuseon. Viimeisen kohta sadan vuoden aikana myllyä on ylläpidetty ja korjattu useita kertoja.

 

   Kyläyhdistys teetti 2017 ammattimiehellä tuulimyllyn vaurioiden kartoituksen.

 

   Tärkeimmät suoritettavat toimenpiteet ovat:

·         Kaikki myllyhuoneen alapohjan kahdeksan (8) palkkia on vaihdettava uusiin,

·         Ratashuoneen alapohjan palkistossa yksi (1) palkki on laho ja se on vaihdettava.

 

Arvioidut kustannukset: 45 000–50 000 €.

Läs mera i den nya boken

”Gamla Hinkaböle”

Stöd projektet!

Lue lähemmin uudessa kirjassa ”Gamla Hinkaböle”

Tue projektia!